Fasáda budovy Bonneshof Office Center s přidanou hodnotou: variabilní, energeticky aktivní a atraktivní

Fasáda budovy Bonneshof Office Center s přidanou hodnotou: variabilní, energeticky aktivní a atraktivní

(8. 12. 2014) Ukázkové architektonické ztvárnění svislé fasády, která vyrábí elektřinu

 
 
 
 

Fasáda budovy Bonneshof Office Center s přidanou hodnotou: variabilní, energeticky aktivní a atraktivní

Ukázkové architektonické ztvárnění svislé fasády, která vyrábí elektřinu

Fasádní koncept objektu B.O.C. se skládá ze dvou typů fasád ve dvou verzích. Hlavní části dominuje dvouvrstvá fasádní struktura. Před vnitřní tepelně aktivní stěnou jsou zavěšeny buď fotovoltaické, nebo stínící panely vnějšího pláště.

Fasádní koncept objektu B.O.C. se skládá ze dvou typů fasád ve dvou verzích. Hlavní části dominuje dvouvrstvá fasádní struktura. Před vnitřní tepelně aktivní stěnou jsou zavěšeny buď fotovoltaické, nebo stínící panely vnějšího pláště.

Začátkem letošního roku byla v Düsseldorfu dokončena stavba moderního komplexu kancelářských budov Bonneshof Office Center (B.O.C.). Jedná se o přibližně 12.000 m2 užitné plochy, které rozšiřují stávající objekt Tersteegen Office Center (T.O.C.) z roku 2007. Členité objekty s geometrickou fasádou propojuje prosklená hala. Nová pětipatrová budova s podzemním parkovištěm se vyznačuje propracovaným designem, jehož autorství patří RKW Rhode Kellermann Wawrowski Architektur + Städtebau z Düsseldorfu, i vysokou energetickou efektivitou. High-Tech opláštění poskládané ze systémů Schüco totiž zahrnuje i fotovoltaické panely téže značky. Šachovnicový vzhled dvojité fasády vznikl kombinací skleněných jednotek s protisluneční ochranou a fotovoltaických panelů. Použito bylo více typů fasádní konstrukce, založené na hliníkovém profilu Schüco AWS 75 BS.HI. Do fasády integrované fotovoltaické panely spolu s instalací na střeše a nejmodernějším technickým zařízením budovy pokrývají významný podíl elektřiny potřebné na místě.

Novostavba Bonneshof Office Center (B.O.C.) navazuje na stávající administrativní komplex Tersteegen Office Center (T.O.C.) z roku 2007. Foto kredit: www.rehfeld-fotografie.de Fasády objektů B.O.C. i T.O.C. jsou charakteristické geometrickými tvary. Černobílý šachovnicový vzor objektu B.O.C. kontrastuje s metalickými černomodrými kruhovými obrazci sousedícího objektu T.O.C.

Spojení dvou pozoruhodných struktur

V městské čtvrti Golzheim se i přes centrální pozici nachází řada zelených ploch. Oblast nabízí vysoce kvalitní rezidenční nemovitosti a kanceláře. Novostavba Bonneshof Office Center (B.O.C.), ve vlastnictví Nordrheinische Ã?rzteversorgung, má název odvozený z ulice Am Bonneshof a navazuje na objekt z roku 2007 Tersteegen Office Center (T.O.C.). Na obou objektech se podíleli architekti z RKW Architekten + Städtebau a stavební firma Quantum Immobilien AG. Další kancelářské objekty se od B.O.C. nacházejí především na jih a západ, zatímco rezidenční výstavba je orientována severovýchodně. Z pohledu urbanistického rozvoje do sebe oba objekty B.O.C. a T.O.C. zapadají a tvoří celek. Rozvětvená struktura budov jde ruku v ruce s heterogenním prostředím. Díky „otevřeným prstům“ budova získává rozsáhlé fasádní plochy, které zprostředkovávají kontakt s okolím, což byl i záměr investora. Vnitřní nádvoří a výklenky se zelení uživatelům objektu zajišťují příjemné zázemí.

Pro různé typy fasády kancelářského objektu B.O.C. byly sestaveny speciální konstrukce založené na hliníkovém blokovém systému Schüco AWS 75 BS.HI, v kombinaci s na míru integrovanými fotovoltaickými panely. Pro různé typy fasády kancelářského objektu B.O.C. byly sestaveny speciální konstrukce založené na hliníkovém blokovém systému Schüco AWS 75 BS.HI, v kombinaci s na míru integrovanými fotovoltaickými panely.
Pro různé typy fasády kancelářského objektu B.O.C. byly sestaveny speciální konstrukce založené na hliníkovém blokovém systému Schüco AWS 75 BS.HI, v kombinaci s na míru integrovanými fotovoltaickými panely.

Centrální prosklení
Významný uzel představuje dvoupodlažní prosklená hala, která nový objekt spojuje s původním a představuje srdce celého komplexu, zázemí a centrální vstupní prostor do kancelářských „prstenců“. Nachází se zde recepce, bistro zóna a konferenční místnosti s výhledem do parku. Tato multifunkční tepna zprostředkovává vstup do kancelářských prostor všech horních pater B.O.C. V prstencových objektech, přiléhajících k centrální hale, se nacházejí skupinky kanceláří s tichým výhledem do dvorků se zelení. Fasáda s vysokým stupněm transparentnosti zajišťuje ideální zdroj přirozeného světla, které se díky skleněným dělícím příčkám dostává hluboko do budovy. Atmosféru kanceláří umocňují povrchy v reflexní černé, bílé a stříbrnošedé. V přístupových prostorách kontrastuje zářivě oranžová, která doplňuje převážně modré tóny sousedícího objektu.
Situace
Geometrické opláštění
Fasády obou objektů charakterizují geometrické tvary. Černobílý obdélníkový vzor na B.O.C. kontrastuje s metalickou černomodrou fasádou objektu T.O.C s nápaditými kruhovými prvky. Koncept nového objektu sestává ze dvou typů fasád v různém provedení. Hlavní část je založena na variacích dvojité fasády. Fotovoltaické a stínící panely vnějšího pláště byly instalovány v závislosti na míře slunečního záření a charakteru místností. Druhý typ fasády se týká centrální spojovací haly a odsazeného vrchního podlaží. Na celoprosklenou dvoupodlažní konstrukci vstupní haly byl použit sloupkopříčkový fasádní systém, opláštění u vrchního podlaží pak doplňují neprůhledné panely.

Bloková konstrukce Schüco AWS 75 BS.HI
Zajímavou reliéfní strukturu získala fasáda díky střídání skleněných okenních prvků s předsazenými fotovoltaickými panely v černé barvě a stínícími panely s bílým potiskem. Konstrukce vychází z různých variant hliníkového systému Schüco AWS 75 BS.HI – bloková konstrukce vysoce tepelně izolovaných profilů. Okna mají elegantní vzhled bez viditelných vnějších křídel. Součinitel prostupu tepla U dosahuje u fasády jako celku hodnoty 1,3 W/(m2K), u skleněných částí pak 1,0 W/(m2K). Významný podíl prefabrikace fasádních dílů, které dodal výrobce Haskamp Metallbau Fassadentechnik, vedl k rychlé kompletaci na místě, a to včetně instalace fotovoltaických modulů Schüco. Základní fasádní prvek, s rozměry 3,5 x 2,7 m, se od podlahy ke stropu skládá ze dvou okenních jednotek s dovnitř otvíravými křídly s omezovačem otevření, z vnější strany s předsazeným protislunečním stínícím panelem nebo fotovoltaickým modulem. Dodatečné zastínění objektu zajišťují venkovní žaluzie. U objektu bylo použito vrstvené bezpečnostní sklo. Vnější strana stínících panelů má dle zadání architekta digitální potisk s bílým vzorem. Druhý typ panelů vychází ze struktury fotovoltaických článků a dominantního tmavě šedého skla. Přestože z vnějšku fotovoltaické panely působí neprůhledně, denní světlo se do místnosti dostává, pouze nepřímo, jakoby přes sluneční brýle.

Energeticky aktivní přístup
Energetický koncept budovy B.O.C. je založen na pasivních i aktivních komponentech. Vedle pasivních opatření v podobě cílené regulace denního světla i tepla ze slunečního záření skrze venkovní žaluzie a stínící panely hraje při udržování optimální teploty v budově významnou roli energeticky efektivní a nízko nákladový reservoár pro chlazení a ohřívání. Použity byly i další environmentální a ke zdrojům šetrné systémy. Tepelná energie je v zásadě dodávána přes kogenerační CHP jednotku s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Ochlazování budovy v letních měsících probíhá přes absorpční chladící zařízení s hybridní chladící věží. Teplota v kancelářských prostorách se reguluje skrze podlahový topný pás, umístěný podélně kolem stěn. Nechybí vysoce účinný ventilační systém s rekuperací tepla. Dodatečné požadavky na topení či chlazení jsou řešeny prostřednictvím energetického centra vedlejšího objektu T.O.C. Do pláště B.O.C. bylo instalováno celkem 114 monokrystalických fotovoltaických modulů Schüco o ploše cca 500 m2. S výkonem 63 kWp fasáda doplňuje fotovoltaickou elektrárnu na střeše objektu o výkonu kolem 108 kWp. Administrativní budova v současnosti produkuje významný podíl elektřiny spotřebovávané na místě. Celková energetická koncepce vychází z projektu společnosti EGC (Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG, Düsseldorf). Společnost komplexně zaštiťuje topení a klimatizaci pro oba objekty a spravuje fotovoltaické systémy.

Půdorys přízemí Půdorys 1. NP
Přízemí, 1. NP

Bokorys, náhled na fasádu
Bokorys, náhled na fasádu
Hlavní budova, vertikální a horizontální řez křídlem
Energeticky aktivní plášť B.O.C. je zároveň hlavním designovým prvkem kancelářského objektu, v jehož energetickém konceptu sehrává významnou roli. Fasáda vyniká nejen výraznou architekturou a vysoce výkonnými technologiemi, ale zároveň je úspěšným příkladem využití svislých fasád k výrobě energie z obnovitelných zdrojů - je nadčasová, šetrná k životnímu prostředí, ekonomická a atraktivní.

Detaily projektu:
Klient a provozovatel: Nordrheinische Ã?rzteversorgung, Düsseldorf
Architekt: RKW Rhode Kellermann Wawrowski Architektur + Städtebau, Düsseldorf
Hlavní dodavatel / projektový management: Quantum Immobilien AG, Düsseldorf
Dohled nad projektem: E+P Engineering + Projektmanagement GmbH & Co. KG, Rüsselheim
Strukturální plánování: Schüßler-Plan, Düsseldorf
Protipožární ochrana: BSCON Brandschutzconsult GmbH, Essen
Technického zařízení budovy: ITG Hans Pitz GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Stavební technologie: YIT Germany GmbH, München
Energetický koncept: EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Otevřené prostory (zeleň v okolí): Ziegler Grünkonzepte, Düsseldorf
Fasáda – konzultantská firma: IFF Ingenieurgesellschaft für Fenster- und Fassadentechnik GmbH, Haan
Fasáda – design a výroba: Haskamp GmbH & Co. KG Metall- und Elementbau, Edewecht
Typ fasády: Schüco AWS 75 BS.HI jako speciální konstrukce s různými systémovými specifikacemi
Fotovoltaická instalace: do fasády integrované fotovoltaické panely značky Schüco (BIPV), monokrystalické, černé

podle podkladů společnosti Schüco CZ s. r. o.
foto: www.rehfeld-fotografie.de
výkresy: RKW Rhode Kellermann Wawrowski, Düsseldorf

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sustainability

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz