Gahurův prospekt ve Zlíně

Gahurův prospekt ve Zlíně

(26. 10. 2016) Studio Ellement

   
 
 
 
 

Gahurův prospekt ve Zlíně

Gahurův prospekt patří k urbanisticky nejcennějším místům ve funkcionalistickém městě Zlíně. Je charakteristický rozvolněným urbanismem vytvořeným architektem Františkem Lydií Gahurou (1891–1958) ve 20. a 30. Letech 20. století. Jedná se o hlavní severojižní kompoziční osu centra města, tvořící „zelenou“ páteř, která propojuje divoké lesy nad městem s kultivovanými městskými parky. Prostor obklopují budovy studijního ústavu a internátů. Po smrti Tomáše Bati byl zelený pás završen reprezentativním proskleným památníkem.

Řešená část se nachází ve spodní části prospektu, je obklopena budovami Tržnice a obchodního domu na západní straně a na východní straně Kongresovým centrem a rektorátem Univerzity Tomáše Bati postavenými v roce 2007. V souvislosti s touto stavbou počet chodců, kteří se v prostoru pohybují, výrazně narostl a vznikla potřeba řešené území zapojit do struktury města. Řešené území je součástí Městské památkové zóny Zlín.

Návrh vzešel z veřejné architektonické soutěže. Naším hlavním záměrem se stalo naplnění základní a na první pohled jednoduché ideje „Projít a nepřerušit“. Projít – umožnit lidem volný pohyb v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkční, nepřerušit – cíleně reagovat na koncepci F. L. Gahury. Tedy vztahovat projekt jak k lidskému, tak k urbanistickému měřítku. Tento záměr byl zrealizován prostřednictvím modelace terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch nových chodníků zapuštěných pod úroveň terénu. Pro vzdáleného pozorovatele tak vzniká dojem, že území je zatravněné a celistvé, nepřerušený pás zeleně se opticky sčítá a vytváří efekt trávníkového zrcadla. Modelovaná travnatá plocha je výtvarným prvkem sama o sobě. Uvnitř GP naopak nově vzniklý terén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovatky. Každý si může pohodlně sednout na zvýšené obrubníky nebo přímo na trávník, který je zátěžový a předurčený k pobytu.
Nové trasy odkazují na již existující chodníky v horní části GP, které v diagonálách rovněž protínají travnatou plochu a spojují jednotlivé objekty internátů po obou stranách. GP je místem křížení a pohybu většího počtu lidí, proto je i v návrhu zdůrazněn moment křížení protínajícími se cestami pro pěší. U horního křížení jsou v obkladu ze sklocementu zakomponovaná pítka s přetokem do psí misky. Povrch sklocementových dílů umožnil jednak aplikaci reliéfních piktogramů u pítek a na začátku tras, jednak především instalaci uměleckého díla. Dílo tvoří krátké textové sdělení – „pokaždé úplně jiná slova“, které je šestkrát zopakováno napříč celým prostorem na kolmých stěnách obrubníků. Autorem je Jiří Valoch. Význam díla je otevřený mnoha interpretacím – věta může vyvolat emoci, nést osobní sdělení diváka-chodce, který se v prostoru nachází.
Obyvatelé města mohou pohodlně přeházet mezi jednotlivými veřejnými budovami (obchodním domem, tržnicí, KUC a univerzitní knihovnou) a zároveň se mohou v otevřeném prostoru náměstí zastavit a spočinout. Z dálkových pohledů směrem k památníku T. Bati lze pouze pozorovat proplouvající chodce uprostřed zvlněné zelené hladiny.

Autorská zpráva
Foto: Libor Stavjaník, Petra Ocelková, Dorota Špinkov

 

Revitalizace Gahurova prospektu
Místo: Náměstí T. G. Masaryka, Zlín
Investor: Statutární město Zlín
Architekt: Ellement – Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka
Spolupráce: Petra Martináková, Martin Velecký
Umělecké dílo: Jiří Valoch
Kurátorka: Lucie Šmardová
Grafické řešení: STUDIO 6.15
Zahradní úpravy: ateliér Partero/Mirka Svorová, Jakub Finger
Realizace: KKS, spol. s r. o.
Plochy: 8725 m2

Publikováno v časopise STAVBA 1/2014

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2013

Komentáře ke článku

 
 
 
 

26. 10. 2016 15:48:06. Re: Gahurův prospekt ve Zlíně. Ing. Jaromír Rais

 
 
 
 

26. 10. 2016 15:48:06. Re: Gahurův prospekt ve Zlíně. Ing. Jaromír Rais

  Věta:" pokaždé úplně jiná slova" ve mně opravdu vyvolala emoce. Je velice příjemné vidět jak se daří zachovat původní odkaz a ještě mu dodat gradaci velice nenásilnou, řekl bych něžnou formou. Kéž by se tímto přístupem nakazili i v jiných městech.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz