Golf klub, Čertovo břemeno

Golf klub, Čertovo břemeno

 
 
 
 

Golf klub, Čertovo břemeno

Klient Client: Golfklub Čertovo břemeno
Projekt Project: D3A spol. s r.o. / FIALA, PROUZA, ZIMA
Autoři Architects: Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová
Dodavatelé Contractors: PEZESTAV, Ruininvest, Jiří Petráň, Truhlářství Peterka, Janouškovec zámečnictví, Beton Těšovice
Grafický návrh loga Logo design: Stanislav Libenský
Zastavěná plocha Built-up area: 112 m2
Obestavěný prostor Enclosed volume: 313 m3
Projekt Project: 2000
Realizace Building work: 2001-2002

Autorská zpráva

Malý klub pro potřeby golfového hřiště vznikl v kopcovité krajině Jižních Čech, v oblasti, které se říká „Česká Sibiř“. Postupnou trpělivou kultivací divoké krajiny se pracovitým majitelům podařilo vybudovat nepřehlédnutelnou malebnou oázu v moři divokých lesů, křovin a neobdělávaných luk. Rozhodli jsme se využít terénní vlnu k zahrabání malé, kónicky se zužující, betonové stavby, která po zasypání vytvoří z pohledu od příjezdové cesty přirozený travnatý pahorek, jakých je v krajině mnoho. Pahorek je směrem k hrací ploše uříznutý, takže nabízí vstup do svých útrob a pokud tuto nabídku využijete, najdete zde malou, klínovitě se zužující místnost, podporující falešnou perspektivou pocit hloubky. Místnost končí otevřeným plechovým ohništěm, zabírajícím celou zadní stěnu, tedy v „nekonečném žáru jícnu kopce“. Zařízení je účelně strohé. Na betonové stěně vpravo je pevně zabudovaná dlouhá lavice z dubového masivu a podél ní několik čtvercových stolků z nerezového jäcklu a černého masivního polypropylenu, doplněných průhlednými židlemi Philippa Starcka. Nad stolky visí na silikonových flexibilních kabelech úsporné žárovky, stíněné „zmuchlanými“ papírovými pytlíky. Svítidla visí na podélně vypnutém lanku, takže se dají posouvat nad libovolné sestavy stolků. Na betonové stěně nad lavicí se „válí“ golfové míčky, jako věšáky na bundy a svetry. Levá strana šedivé místnosti s černou podlahou je vymezena dlouhým barovým pultem, opět s dubovou deskou, a za touto hranicí už začíná servisní, oranžová, užší místnost s kuchyňkou, barovým zázemím a skladem za otočnou cetrisovou stěnou, která je schopna uzavřít také vstup za bar.
Pohled ven z klubovny je důležitou součástí celé hry konceptu. Místnost se rozšiřuje směrem ke krajině, aby ji co nejvíce nasála dovnitř a aby se také co nejvíce stala součástí krajiny samotné! Proto je na rozhraní místnosti a krajiny téměř neviditelné, do velkého poloměru ohnuté bezrámově uchycené sklo. Prostor klubovny jakoby pokračuje ven, kde jsou v hustém, střihaném trávníku, nepravidelně umístěny kruhové betonové dlaždice, aby pomohly trávníku unést zátěž čilého provozu. Větší betonové kruhy jsou určeny k rozmístění venkovního nábytku — stejného, jako je uvnitř, aby se tak ještě více podpořil pocit prolínání exteriéru s interiérem.
Stodola z kamene, dřeva a polykarbonátu vznikla z ryze praktických důvodů jako hospodářské stavení, schopné v sobě ukrýt a ochránit spoustu různorodého pracovního materiálu, potřebného k údržbě golfového hřiště. Zároveň slouží jako garáž všech možných traktorů a sekaček golfového trávníku a v neposlední řadě jako dílna. Dlouhý nízký objekt má zadní stěnu z kamenokošů. Měla by brzy porůst popínavými rostlinami a v rozlehlé krajině golfového hřiště téměř zmizet. O zadní kamennou zeď je opřena pultová dřevěná střecha, zepředu držená sloupy z neotesaných kmenů. Přední i obě boční stěny jsou z čirého komůrkového polykarbonátu, který z části odráží okolí, z části nechává proklouznout pohled skrz, takže zjemňuje působení hospodářské stavby v krajině.
Stanislav Fiala

Architects’ report

This small clubhouse serving a golf course was built in the hilly countryside of South Bohemia, in an area called “Czech Siberia”. Through his patient cultivation of the wild landscape, the hard-working owner has managed to build a remarkable and picturesque oasis in a sea of wild forests, shrubs and uncultivated meadows. We decided to make use of the swell of the terrain to sink a small, conical, concrete structure which, after the land was filled in and when seen from the access drive, would create a natural, grassy knoll of the kind the surrounding countryside abounds in. The knoll is cut off in the direction of the course, so as to offer an entrance to its interior. And if you take up this offer, you will find here a small, wedge-shaped room that uses a false perspective to create a feeling of space. The room ends with an open metal fireplace that takes up the entire rear wall. The fittings are deliberately austere. A long, solid-oak bench has been fixed to the right-hand concrete wall; along the bench there are several square tables made of stainless steel and black, one-piece polypropylene, complemented by simple Philippe Starck chairs. Energy-saving lights, shielded by “crumpled” paper bag shades, hang over the tables on flexible silicon cables. The lights hang from a lengthwise cord, allowing them to be moved over any set of tables. Golf balls dot the concrete wall above the bench, serving as hangers for jackets and sweaters. The left side of the grey room with a black floor is delineated by a long bar, again with an oak counter, and behind this boundary there is a narrow, orange service room with kitchen, bar facilities and store-room behind a rotating Cetris wall that can also close off access to behind the bar.
The view outwards from the clubhouse is an important part of the entire design concept. The room widens out towards the countryside, so that it draws in the visitor as much as possible and so that the space also becomes as much a part of the countryside as possible! That is why the boundary between the room and the countryside is almost invisible — a frameless, concave glass wall. The space of the clubhouse seems to continue outside, where circular concrete paving stones are scattered irregularly in the thick, cropped grass to help the lawn bear the load of frequent visitors. Larger concrete circles are intended to bear outdoor furniture — the same furniture as inside, so that the sense of the interior and exterior merging is further enhanced.
Stodola z kamene, dřeva a polykarbonátu vznikla z ryze praktických důvodů jako hospodářské stavení, schopné v sobě ukrýt a ochránit spoustu různorodého pracovního materiálu, potřebného k údržbě golfového hřiště. Zároveň slouží jako garáž všech možných traktorů a sekaček golfového trávníku a v neposlední řadě jako dílna. Dlouhý nízký objekt má zadní stěnu z kamenokošů. Měla by brzy porůst popínavými rostlinami a v rozlehlé krajině golfového hřiště téměř zmizet. O zadní kamennou zeď je opřena pultová dřevěná střecha, zepředu držená sloupy z neotesaných kmenů. Přední i obě boční stěny jsou z čirého komůrkového polykarbonátu, který z části odráží okolí, z části nechává proklouznout pohled skrz, takže zjemňuje působení hospodářské stavby v krajině.


Stanislav Fiala

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sport

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.