Hala Jesenice

Hala Jesenice

(24. 6. 2021) Mimosa architekti

   
 
 
 
 

Hala Jesenice

Koncept
Víceúčelová hala v Jesenici má stejně dobře posloužit sportovnímu klání s 300 fanoušky na tribunách, tak koncertu s 800 návštěvníky a kapelou na ploše. Ve všech možnostech využití má nabídnout funkčně, prostorově a vizuálně kultivované prostředí. Aspirací návrhu je eliminace pocitu nepatřičnosti vznikajícího při pořádání kulturních akcí v čistě sportovním prostředí, principem pak „víceznačnost“ objektu i prostoru.

Objekt jednoduché, základní, „univerzální“ geometrie s jednotlivými vnějšími plochami tvořenými sítí - abstrakcí sportovní sítě pro míčové hry, zlatou barvou povýšenou na dekorativní prvek odpovídající kulturnímu využití haly. Zlatá barva jako barva sportovního vítězství i kulturní estetizace. Prostor je přehledný, jednoduchý, velkorysý. Volba materiálů a barev v tlumených tónech umožňuje jeho vizuální univerzálnost.

Nutnost jasného odlišení haly – veřejné stavby se sportovním a kulturním využitím, a haly – výrobního objektu vyvozuje sousedství výrobní haly. Jednoduchost uceleného základního tvaru proti tvarům rostoucích etapově a primárně dle principů provozu a nikoli estetického vnímání. Estetizace vnějšího vzhledu objektu proti čistě ekonomickým principům.

Přes důraz na estetizaci navrženého objektu - nebo právě kvůli němu - je nemenší důraz kladen na volbu ekonomicky vyvážených dílčích řešení. Velikost objektu respektive jeho dílčích částí je vesměs navržena dle základních normových požadavků. V průběhu projektu byla propočtena a pro finální podobu návrhu zohledněna ekonomická náročnost různých řešení konstrukce objektu a jeho technického vybavení. Fotovoltaické panely na střeše objektu výkonem odpovídající spotřebě objektu chlazením pozitivně přispívají k ekologické i ekonomické udržitelnosti stavby.

Situace
Pozemek pro víceúčelovou halu se nachází na okraji zastavitelného území města Jesenice.

Objekt je orientován rovnoběžně se stávající komunikací, díky jejímuž zakřivení se otevírá hlavním průčelím k přicházejícím obyvatelům obce. Umístěním ve vzdálenější části pozemku vzniká vhodný odstup mezi veřejnou stavbou haly a objemově podobným výrobním objektem, současně je hala jako orientační bod (na cestě k plánovanému sportovnímu areálu) lépe viditelná již z dálky.

Parkoviště tvoří clonu mezi halou a sousedním výrobním objektem. Je pojato jako „park“ s nadstandardním množstvím stromů nepravidelně rozmístěných v ploše parkoviště. Ostatní plochy kolem haly jsou pokryty vysokými travinami a křovinami. Jednotná zazeleněná plocha je protkána sítí pěšin a doplněna městským mobiliářem.

Hmotové řešení
Na jednoduché kubické hmotě vynikají pouze dva dominantní stavební otvory. Prvním je závětrná nika probíhající celým jižním průčelím v úrovni prvního podlaží, která poskytuje zastřešenou část prostoru před halou a upozorňuje na hlavní vstup do objektu. Druhým výrazným prvkem je velkorysé prosklení na opačné straně objektu v nejvyšší části severního průčelí. Toto prosklení zajišťuje hrací ploše severní denní světlo bez stínů a oslňování.

Hlavní rozměry hmoty objektu vychází ze základních rozměrů univerzální hrací plochy (24 x 44 m). Převýšený prostor vlastní haly vyplňuje přibližně 60% celkového objemu stavby. Zbytek hmoty je dělen na 3 podlaží, v těchto podlažích jsou umístěny veškeré přidružené funkce haly - tribuny, galerie, vstupní foyer, recepce s bufetem, šatny pro hráče, toalety pro veřejnost, malý víceúčelový sál, zasedací místnost, klubovna a technické a obslužné prostory.

Stavební řešení
Zázemí v jižní části stavby je tvořeno železobetonovým stěnovým nosným systémem. Hlavní prostor haly má dřevěnou nosnou konstrukci. Dřevěné lepené vazníky jsou na severním průčelí podepřeny dřevěnými sloupy, na straně zázemí jsou osazeny do dřevěného průvlaku ležícího na železobetonové konstrukci zázemí. Štítové stěny jsou řešeny taktéž jako dřevěná konstrukce. Jižní fasáda je uvažována překonzolovaná, vyvěšená na konstrukci. Ve foyer je využito nosných železobetonových zábradlí. Založení objektu je navrženo na základových pasech.

S výjimkou fasády návrh neobsahuje výrazně atypická řešení. Fasáda je uvažována jako předsazená, větraná. Z pohledu z exteriéru ji tvoří proplétané pásoviny opatřené „zlatou“ barvou, perforovaný plech „zlaté“ barvy na spodním líci a větraná mezera cca 150mm vně konstrukce stěny.

Technické instalace
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynová kotelna s kondenzačními kotli. V prostoru haly i v zázemí je uvažován systém podlahového vytápění. Výměna vzduchu je zajištěna několika VZT jednotkami pro jednotlivé prostory. Jako zdroje chladu poslouží ve všech případech tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Tyto zdroje chladu mohou být využity jako zdroj tepla a poskytnout přibližně stejný topný jako chladící výkon. Toho bude využito pro dotápění hlavního prostoru při kulturních a společenských akcích. Na střeše haly bude umístěn systém fotovoltaických panelů.

Tato koncepce technického zabezpečení budovy byla zvolena na základě „uživatelského profilu“ a investiční a provozní náročnosti.

Klient: Obec Jesenice
Architekt: Mimosa architekti s.r.o.
Spolupráce: Ing. arch. Eliška Vinklárková
Zastavěná plocha: 2011 m2
Obestavěný prostor: 24 132 m3
Výška stavby: 12 m

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

25. 6. 2021 19:33:29. Re: Hala Jesenice. Petr Rádl
29. 6. 2021 12:21:54. Re: Re: Hala Jesenice. REDAKCE

 
 
 
 

25. 6. 2021 19:33:29. Re: Hala Jesenice. Petr Rádl

  Nebylo by možné, prosím, napsat, jestli se jedná o Jesenici u Prahy. Patrně nepůjde o tu slovinskou, ale v ČR je Jesenic víc, to bude vědět i někdo slabší v zeměpise.

29. 6. 2021 12:21:54. Re: Re: Hala Jesenice. REDAKCE

  Ano, jedná se o Jesenici u Prahy.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz