Hasičská stanice a polyfunkční areál v Holešovicích

Hasičská stanice a polyfunkční areál v Holešovicích

(9. 12. 2016) Nicoll Šiková

   
 
 
 
 

Hasičská stanice a polyfunkční areál v Holešovicích

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, letní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak, Prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc.,  Atelier architektonické tvorby 3

Autorská zpráva:

Stávající stav stanice v Holešovicích není v pořádku, stanice přesluhuje téměř 70 let, proto by byla třeba revitalizace celého areálu. Cílem bylo navrhnout prostory odpovídající a vyhovující potřebám hasičů a provozu s důrazem na dispozici objektu a klíčový časový limit výjezdu hasičů. Prostředí je dále koncipováno i pro další kancelářské potřeby a regeneraci.
Hlavní myšlenkou, na níž celý koncept stojí, je střídmé oddělení funkčních prostor pozemku. Důležitou součástí návrhu je seskupení všech funkcí do jednoduchého a funkčně vyhovujícího objektu. Časovým limitem výjezdu hasičů při poplachu jsou dle zákona 238/2000 sb. dvě minuty od vyhlášení poplachu. Tento fakt se v návrhu uplatňuje při propojení a sladění dispozičních vazeb. Návrh dává možnost hasičům a záchranářům dostat se co nejrychleji do garáží a to ze všech míst, kde se aktuálně nacházejí. Pro rychlý přesun k hasičským vozům slouží skluzy z nástupní plochy ve 3. NP přímo do garáží.
Objekt je dále rozdělen na část veřejnou (administrativa, oddělení prevence, muzeum) a neveřejnou (garáže, zázemí provozu, zázemí hasičů).

Kontext
Stávající stanice na rohu ulic Agentinská a Plynární se nachází na rozlehlém pozemku. Současné rozmístění budov se neslučuje s plynulým provozem, který má dodržovat platné zákony. Sloučením funkcí dochází ke zmenšení plochy pro samostatný objekt hasičárny a areál stanice. Tento požadavek se odráží v návrhu okolních administrativních a obchodních prostor, projekt mění hmotovou strukturu zastavění pozemku a přináší nové urbanistické řešení. Do stávající struktury Holešovic doplňuje nový blok, který není zcela uzavřen, výškově reaguje na okolní zástavbu.

Konstrukční řešení
Hlavní nosnou konstrukci tvoří skeletový železobetonový systém, který je doplněn o lehký obvodový plášť spolu s předsazenými konstrukcemi. Nosná konstrukce v garážích je z železobetonových sloupů a prefabrikovaných nosníků, které přenášejí max. rozpon 15 metrů. Vytápění se předpokládá plynem. Strojovna vzduchotechniky je v přímé návaznosti na garáže. 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz