Helika: Nové divadlo v Jízdecké ulici v Plzni

Helika: Nové divadlo v Jízdecké ulici v Plzni

 
 
 
 

Helika: Nové divadlo v Jízdecké ulici v Plzni

Hrubá stavba divadla v Jízdecké ulici, které má ambici stát se novou dominantou Plzně, je dokončena a začíná se pracovat na fasádách budovy. Investorem projektu je město Plzeň, které se ke stavbě divadla zavázalo v rámci projektu Evropské město kultury 2015. Nové divadlo nahradí nevyhovující budovu stávajícího komorního divadla v Prokopově ulici a stane se tak po 30 letech prvním nově postaveným divadlem v Česku. Plně funkční bude divadlo již na začátku divadelní sezony 2014/2015.„Nové divadlo je navrženo pro několik forem dramatického umění. Hrát se v něm bude činohra, balet, opera a opereta, která se bude střídat s muzikálem. Při přípravě architektonického návrhu jsme intenzívně spolupracovali se samotnými divadelníky, aby finální podoba divadla nezaujala jenom při pohledu zvenku, ale aby v ní co nejefektivněji probíhal samotný provoz a přípravy na jednotlivé inscenace,“
říká autor architektonického konceptu akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti Helika, a.s.

Společnost Helika, a.s. přepracovala původní ideový návrh portugalské společnosti Conteporanea, který byl investičně neakceptovatelný. V čele týmu, který se tohoto nelehkého úkolu zhostil, je akad. arch. Vladimír Kružík. Novostavba divadla se skládá ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených objektů – divadelní a provozní budovy. Tím nejdůležitějším aspektem stavby je její logistické řešení, aby vše fungovalo tak, jak má. Technická obsluha, herci a diváci se při představení divadla nesmí potkávat a právě to se v novém divadle rozhodně nestane. Architektonický koncept podrobně propracoval vnitřní dispoziční a prostorové uspořádání. Důraz je kladen nejen na umístění moderních jevištních technologií, ale také na příjemné prostředí pro návštěvníky. Pětipodlažní provozní budova je svojí podélnou osou orientována rovnoběžně s Jízdeckou ulicí a slouží jako bariéra chránící divadelní budovu před rušnou komunikací. Bude v ní divadelní zázemí, konkrétně kanceláře, šatny uměleckých souborů a šatny technického personálu. Obě budovy jsou propojeny společným suterénem, objemem boční stěny a můstky ve všech podlažích. Divadelní budova má dva sály – velký sál s hledištěm pro téměř 500 diváků a menší studiovou scénu pro zhruba 150 diváků. Každá z obou funkčně odlišných částí divadla charakterizuje specifický architektonický výraz, navzájem jsou obě části vizuálně propojeny použitím shodných materiálů na jejich fasádách.

„Hlavní vstup do divadla na jižní straně budovy přitáhne pozornost díky výrazné fasádě, která tak definuje architekturu divadla jako celku. Fasáda je navržena tak, že mění svůj charakter a sama se stává scénografickým objektem, jakousi plastickou reinterpretací dekorativní divadelní opony. Odděluje tak reálný život od toho magického světa uvnitř v budově. Bílá dekorativní stěna této pomyslné opony se v mírném úhlu naklání nad příchozího a tímto gestem ho vyzývá ke vstupu do vnitřních prostor divadla. Nepřehlédnutelnou součástí fasády je organický dekor nepravidelně rozmístěných otvorů,“ dodává Vladimír Kružík. Za výtvarným návrhem fasády stojí sdružení čtyř výtvarníků KVADRA.

Mezi oběma budovami vznikne prostor otevírající se směrem k Palackému náměstí vytvářející divadelní náměstí, na kterém bude umístěna plastika doplňující architekturu divadla a akcentující její význam.

Změnou projde i okolí nového divadla. Architektonický objem novostavby uzavře ze severozápadní strany dnes nezastavěný městský blok a ukončí tak urbanistický vývoj této části města. Středem bloku bude nově vedena pěší ulice spojující Palackého náměstí s prostorem Pobřežní ulice. Dnešní rušná komunikace se promění ve skutečný bulvár lemovaný širokými chodníky a alejemi stromů. Rozptylový prostor před vstupy do obou objektů divadelní novostavby bude rozšířen o divadelní náměstí s kavárnou a knihkupectvím. Z Pobřežní ulice budou přístupné podzemní parkovací garáže pro návštěvníky divadla.
www.helika.cz
tisková zpráva

Související články:

 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Kultura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.