Hotel Jalta

Hotel Jalta

(2. 4. 2008)

 
 
 
 

Hotel Jalta

Fotogalerie ke článku (5)

Hotel Jalta, stav 2008

Hotel Jalta, stav 2008

Hotel Jalta, foyer, stav 2008

Hotel Jalta, foyer, stav 2008

Hotel Jalta, schodiště, stav 2008

Hotel Jalta, schodiště, stav 2008

Hotel Jalta, konferenční místnost, stav 2008

Hotel Jalta, konferenční místnost, stav 2008

Hotel Jalta, restaurace, stav 2008

Hotel Jalta, restaurace, stav 2008
Celá fotogalerie (5)

Hotel Jalta, Praha
Investor: Restaurace a jídelny
Autor: Antonín Tenzer
Termíny: projekt 1954-1956, uvedeno do provozu 1958

Na počátku padesátých let připomínaly válku na Václavském náměstí tři proluky, které se měly co nejdříve zastavět. Na místě původního obytného objektu, který byl v květnové revoluci roku 1945 zasažen zápalnou střelou a vyhořel vzníkl v letech 1954-58 hotel. Na přání prezidenta Antonína Zápotockého byl namísto původně plánovaného hotelu třetí kategorie postaven luxusní hotel odpovídající významu místa. Autorem objektu byl architekt Antonín Tenzer (1908-2002) 

Stavba byla projektována v letech 1954-56, stavělo se tedy v pozdní etapě socialistického realismu. Jalta se ale z tzv. sorely vymanila, ideologie zde byla potlačena abstraktními formami nebo alespoň neutrálními motivy. „Hotel Jalta se stal významnou stavbou právě díky iniciativě architekta Antonína Tenzera. Ten prosadil nejen reprezentativní podobu, ale podařilo se mu přizvat a prosadit ke spolupráci umělce a vytvořit tak stavbu pojatou jako Gesamtkunstwerk. Hotel se stal důležitým architektonickým počinem své doby a právem by se jeho kvality měly zachovat či zdůraznit“, uvádí historička architektury Klára Pučerová.

Fasáda, stejně jako celá stavba a její vnitřní uspořádání, byla oceňována teoretiky architektury již ve své době. I přes monumentální výraz novostavba ctila měřítko okolní zástavby a handicap úzké parcely ve spojení s výrazně plasticky pojednanou travertinovou fasádou se podařilo architektovi opticky vyřešit užitím diagonály a odlehčením hmoty v parteru, otevřením terasy i ustupujícím posledním patrem. Diagonála se rovněž stala motivem objevujícím se v mnoha variacích v celém hotelu.

 

Umělci v Hotelu Jalta
Klára Pučerová

K vysoké úrovni stavby přispěla spolupráce s významnými výtvarníky, které vybíral sám architekt Antonín Tenzer. 
Na výtvarné podobě Jalty se podíleli akad. soch. Jan Jiřikovský (návrh soch na sloupech průčelí, provedení akad. soch. Jaroslav Ducháček), dále prof. akad. soch. Václav Markup (keramický reliéf téměř 7 m dlouhý, ale především vyřezávané kruhové dřevěné schodiště z červeného dubu), v režii ředitele železnobrodské sklářské školy, prof. Stanislava Libenského byla leptaná skla s figurálním motivem jako výplně šestnácti oken v restauraci od akad. mal. Milady Trčkové a také osm reliéfů z hutního skla jako součást osvětlovacích těles nad boxy ve vinárně od Jaroslavy Zahradníkové-Brychtové (několik týdnů před zahájením provozu Jalty otevřelo své brány také EXPO 58, kde Libenský a Brychtová získali Grand Prix). Keramické obložení sloupů segmentovými kachly z pálené hlíny s ušlechtile zpracovaným povrchem ve vinárně navrhoval akad. soch. Jindřich Soukup. Dřevěný reliéf do recepčních prostor vytvořil akad. soch. Jindřich Wielgus. Josef Růžička a Miloš Sedláček navrhovali mříže zakrývající vzduchotechniku a rozhlas a ve spolupráci s ing. Anýžem také nástropní osvětlení celého hotelu. Návrhy textilií a koberců byly dílem prof. Antonína Kybala a Věry Drnkové-Zářecké.
Hotel Jalta se tak po výtvarné stránce stal stavbou opravdu výjimečnou. Spišský travertin nebo barevné kovy nebyly pochopitelně běžně používaným materiálem a nebylo snadné je prosadit. Designu, materiálu a barevnosti čalounění nábytku byla rovněž věnována patřičná pozornost, stejně tak jako třeba vzoru dlažby či parket.

 

Zajímavostí budovy býval prosklený strop, kterým vnikalo denní světlo do kongresové haly Jalta I v prvním poschodí. Bohužel během rekonstrukce v devadesátých letech byly na strop položeny technologické objekty a strop je nyní pouze podsvícen umělým světlem.

 

Ukázka z časopisu Československý svět z roku 1958:

Každý pokoj má vlastní koupelnu a předsíňku a k jeho vybavení kromě přepychového moderního nábytku, záclon, koberců, obrazů apod., náleží i telefon a rozhlasový přijímač.  Z celkového počtu 89 pokojů pak je 13 dvoupokojových apartment, v nichž jsou instalovány i televizory. O pohodlí turistů se stará 165 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří ovládají alespoň 3 světové jazyky. Hotel má také vlastního kadeřníka a holiče, který je hostům k dispozici ve speciálním salónku v druhém patře. Dopravu v 7patrové budově obstarávají 2 automatické rychlovýtahy, z nichž každý je pro 6 osob. Jalta má mnoho společenských místností, které jsou k dispozici pro pořádání svatebních hostin, promocí. V přízemí je kromě restaurace a teras i hotelová hala, kde jsou návštěvníci obsluhování od 6 hodin ráno do půlnoci a odkud se po schodišti vystupuje přímo do kavárny v 1. patře. S kavárnou přímo sousedí na jedné straně denní bar, na druhé pak, podobně jako v přízemí, terasy. V suterénu je přepychově zařízená vinárna. Kromě dodávkových vozů má Jalta po vzoru ostatních evropských předních hotelů i dva osobní automobily Škoda 1201, které jsou k dispozici hotelovým hostům.

 

Hotel má svůj vlastní tajný protiatomový kryt v druhém podzemním podlaží, jehož masivní betonové zdi zabraňují případnému radioaktivnímu záření. V krytu je místo pro 250 pasivních osob. Z jedné místnosti vede malá šachta do jakéhosi -3. podlaží, kde je vybudována nádrž na pitnou vodu a vodu pro nemocnici — v případě útoku na Československo. Nádrž již více než 20 let není používána. Kryt byl vyřazen ze sítě protiatomových krytů civilní ochrany v roce 1997. V počátcích provozu zde také měla své místo nemocnice pro generální štáb s tajným vchodem. Nemocnici mělo obsluhovat 30 lékařů a sester. Kromě operačního sálu se počítalo i s místností pro elektrické šoky, sádrárny, prostoru pro nemocné upoutané na lůžko, pro osoby postižené bojovými plyny i pro odpočinek personálu.

V minulosti sloužil objekt rozmanitým účelům. V 70. letech se zde provizorně usídlila ambasáda SRN, býval tu také noční klub a diskotéka v podzemních prostorách.  Hotel byl po dobu své historie uznávaným a významným centrem společenských a kulturních akcí.

Jalta v průběhu své historie vystřídala mnoho majitelů. Původního investora Restaurace a jídelny v roce 1955 díky rozhodnutí Ministerstva obchodu vyměnila cestovní kancelář Čedok. Jalta v tu dobu patřila pod divizi Čedok Interhotely — spolu s hotely Esplanade či Alcron. Poté přišla kuponová privatizace a japonští investoři — Nomura Bank, cestovní kancelář Miki Travel. Roku 2003 koupila hotel společnost Flow East.

Současný majitel objektu provedl do dnešního dne v hotelu řadu rekonstrukcí. V letech 2003 až 2004 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce restaurace, konferenčního centra, lobby a pokojů v celkové výši 82 milionů korun. V roce 2007 byla dokončena nákladná rekonstrukce fasády objektu za 10 miliónů korun. Proběhla modernizace fitness centra a výtahů. V současné době se jedná o další  investici ve výši 27,5 milionů Kč. Do roku 2012 by se měl hotel rozšířit o další pokoje. V úvahách je také nová konferenční místnost a wellness centrum.

Hotel Jalta, který je nedílnou součástí charakteru Václavského náměstí, oslavuje v roce 2008 padesát let od svého vzniku. Od roku 2001 až po současnost výrazně převažují klienti z Velké Británie, tvořící až 33% veškeré klientely. Další pozice patří návštěvníkům z Itálie s 13%, následované hosty z USA, Japonska a Německa.

 

 

Podle TZ Best Communication Group

Foto: tiskové materiály Best Communication Group

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Komerční stavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz