Hybernská 1

Hybernská 1

(1. 11. 2021) Architektonický ateliér Radana Hubičky

   
 
 
 
 

Hybernská 1

Jeden z deseti titulů prestižní přehlídky Stavba roku 2021 získal i pražský dům Hybernská 1. Ocenění se mu dostalo za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně technickému řešení a provedení detailů.

Autorem projektu je Architektonický atelier Radana Hubičky, dodavatelem byla společnost Syner. Stavbu financoval podnikatel, majitel holdingu Eco-Investment a filantrop Milan Fiľo, který již v nedávné minulosti stál za komplexní obnovou Břevnovského kláštera a podporuje provoz divadla Hybernia. „Velmi si vážíme titulu Stavba roku 2021, na tento projekt jsme opravdu hrdí. Od koupi nemovitosti v roce 2016 se nám podařilo projednat, vyprojektovat a zrealizovat opravdu výjimečný projekt, a to jak po stránce architektonické, technické, tak i po stránce řemeslného zpracování,“ uvedl Milan Fiľo, který je současně i majitelem objektu.


Rekonstrukce budovy Hybernská 1 byla koncipována tak, aby nenarušila urbanistickou ani historickou hodnotu daného místa. Prioritou bylo zastavit postupné chátrání neoklasicistního objektu v srdci Prahy. Stavba nabízí k pronájmu celkem 1220 metrů čtverečních kanceláří a obchodů.

Záměr také počítal se zachováním důležitého pěšího průchodu mezi ulicemi Hybernská a V Celnici. Byla obnovena fasáda, přičemž došlo k navrácení její barevnosti, původního členění a rytmu oken i obnově detailů. Veškeré dochované historické prvky interiéru byly umělecky restaurovány a nové detaily jsou převážně z kamene, skla a kovu.

„Nejvíce jsme hrdí na to, že se nám společně s architektem a orgány památkové péče podařilo zachovat památkové hodnoty dochovaného objektu a zároveň vložit novou architektonickou vrstvu prezentovanou odtrženou moderní přístavbou ze skla a duralu. Všem, kteří na přípravě a realizaci tohoto projektu, děkujeme za skvělou spolupráci,“ řekl ředitel projektu Michal Kořínek.

Hlavním organizátorem soutěže Stavba roku je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ta je zároveň i jejím vypisovatelem, společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství i architektuře, a zároveň je připomenutím významu inženýrských, dopravních a průmyslových staveb.

Ocenění této rekonstrukce titulem Stavba roku 2021 vnímá náš ateliér nejenom jako ocenění své práce, ale také ocenění investora projektu a v neposlední řadě ocenění práce generálního dodavatele,“ dodal Radan Hubička, architekt stavby.

O stavbě Hybernská 1
Stavba Office Hybernská 1 je svým jižním průčelím orientována podél Hybernské ulice a severním průčelím s přístavbou do prostoru náměstíčka, které navazuje na náměstí Republiky a ulici V Celnici. Oba prostory jsou propojeny původním průchodem umístěným v ose objektu. Původně barokní objekt, jenž je kulturní památkou, náleží ke klášteru Hybernů a počátkem 18. století. Byl přestavěn v klasicistním stylu na třípodlažní dvoutraktový objekt se sedlovou střechou.

V rámci rekonstrukce byly obnoveny památkově chráněné části historické budovy. Vnější vzhled historického objektu byl ponechán až na parterovou část, kde byly dosavadní nepravidelné výkladce nahrazeny novými úzkými a vysokými výkladci v přesné fasádní osovosti okenních otvorů, čímž bylo docíleno jejich pohledové gradace od uliční nivelety až po hlavní římsu.

Nová přístavba orientována do prostoru náměstí do sebe integrovala všechny páteřní instalace a vertikální komunikace tak, aby se minimalizoval zásah do původní památkově chráněné substance. Přístavba je hmotově odsazena od historického objektu a je s ním propojena pouze pomocí prosklených lávek, které míří vždy do míst původních okenních otvorů. Přístavba je pojata jako kontrast vůči původnímu objektu jak svým tvarem, tak svým konstrukčním a materiálovým řešením, ovšem při zachování dominance historické budovy. Fasádám nové přístavby dominují velkoformátové plochy z čirého skla, obklady z broušeného duralu a přiznané železobetonové schodiště se špicovanou vřetenovou stěnou.

Tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz