Iniciativa Občané proti Šatovka Tower

Iniciativa Občané proti Šatovka Tower

(18. 10. 2013) v úterý 22. října 2013
Obdbornou i laickou veřejnost v posledních dnech zaskočila informace o tom, že Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu, vedené Mgr. Vlastou Kauerovou, dalo bez jakýchkoliv podmínek souhlasné stanovisko k navrhované stavbě výškové budovy v lokalitě Šantovy ulice. Znamená to, že investor, který právě otevírá svoje nákupní středisko Šantovka (pro svou velikost a monofunkční náplň v organismu města velmi diskutabilní), má zase o krok blíž k realizaci svého nesoudného investorského záměru. Tím je 78 m vysoká výšková budova, navržená v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc. Komerční dům má poskytnout asi 90 bytů pro maximální počet 300 obyvatel.

 
 
 
 

Iniciativa Občané proti Šatovka Tower

v úterý 22. října 2013
Obdbornou i laickou veřejnost v posledních dnech zaskočila informace o tom, že Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu, vedené Mgr. Vlastou Kauerovou, dalo bez jakýchkoliv podmínek souhlasné stanovisko k navrhované stavbě výškové budovy v lokalitě Šantovy ulice. Znamená to, že investor, který právě otevírá svoje nákupní středisko Šantovka (pro svou velikost a monofunkční náplň v organismu města velmi diskutabilní), má zase o krok blíž k realizaci svého nesoudného investorského záměru. Tím je 78 m vysoká výšková budova, navržená v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc. Komerční dům má poskytnout asi 90 bytů pro maximální počet 300 obyvatel.


Závazné stanovisko zpracované Mgr. Vlastou Kauerovou je podkladem pro územní řízení, které bude nyní investor absolvovat. Pokud má veřejnost ještě možnost vzepjat se a vyjádřit odpor, pak je to právě teď, kdy ještě není vše ztraceno. Řada nekalostí politiků a úředníků může procházet jedině kvůli nezájmu občanů.
Zájem veřejnosti o výškové stavby a jejich škodlivost pro historické jádro Olomouce graduje od doby výstavby BEA centra na třídě Kosmonautů. Na rozdíl od BEA centra je však lokalita Šantovky legislativně hájená statutem ochranného pásma městské památkové rezervace. Mnozí majitelé domů v ochranném pásmu znají přísnost a mnohdy až zarputilou snahu památkářů (těch odborných z Národního památkového ústavu i těch s razítkem z magistrátu) bránit jakýmkoliv změnám. Často je potíž přistavět patro nebo vyměnit okna s odkazem na ochranné pásmo. Jak může výkonný orgán památkové péče ustát před občany tak razantní výjimku ze svých pravidel? Jak je možné, že stavba, která by svou výškou zastínila i radniční věž a která by se tvrdě a kontrastně promítla v siluetě historického jádra, dostává u té samé památkové péče zelenou? Čí zájmy pak taková památková péče hájí?

Správní orgán památkové péče ve své nejnižší instanci navíc bojkotuje názor instancí vyšších. Nerespektuje názory kompetentních, metodicky vybavených odborníků, za nimiž už stojí stoletá tradice vývoje úvah o památkové péči. Odborníci z oblasti památkové péče, architektury a urbanismu vyjádřili své jednoznačné NE prostřednictvím vědecké  rady Národního památkového ústavu. Desítky významných osobností z Olomouce, České republiky i ze zahraničí se k projektu ryze negativně vymezily na stránkách o. s. Za krásnou Olomouc. Za všechny jmenujme přední české pedagogy Alenu Šrámkovou nebo Miroslava Masáka, největší osobnosti české architektury Emila Přikryla, Josefa Pleskota, Mirko Bauma, z olomoucké intelektuální elity pak Jana Graubnera, Pavla Zatloukala, Františka Mezihoráka, Michala Bartoše. Čerstvě iniciativu za zachování vzácného Olomouckého panoramatu podpořil děkan filozofické fakulty UP Jiří Lach nebo předseda jejího akademického senátu, Tomáš Nejeschleba.
 
Vedle nich se podepsalo také 932 občanů petici, kterou v lednu 2012 zveřejnilo o. s. Za krásnou Olomouc. Informování o kauze přispělo mimo jiné k tomu, že Město Olomouc na základě podnětu Ministerstva kultury vyňalo z návrhu nového územního plánu výškovou regulaci, která v místě lokality Šatovka počítala s výškovou dominantou o 75ti m. Do budoucna se tedy v ochranném pásmu (a nejen tam) s výškovými budovami nepočítá. Všichni to vědí, ale všichni dělají, jakoby nevěděli. Schvalování návrhu nového územního plánu se odkládá na neurčito, investor se snaží sehnat si potřebná razítka, dokud platí starý územní plán bez výškové regulace. Bude-li schválení návrhu odkládat ještě pár let, riskujeme věnec věžáků v ochranném pásmu, trnovou korunou Olomouce. V únoru 2013 proběhla další petice (s podpisy 699 olomouckých občanů), která vyzvala olomoucké zastupitelstvo, aby v územním řízení na Šantovka Tower hájilo jemu svěřené veřejné hodnoty. To se, jak vidíme dnes, nestalo. Primátor tehdy přislíbil, že věc projedná zastupitelstvo dřív, než se město k žádosti investora vyjádří. Nyní je magistrát s investorem na jedné lodi, žádá spolu s ním o vydání stanovisek.

Proběhlo několik veřejných debat, žádné se však investor neúčastnil. Vlastní iniciativu vyvinul Klub architektů Olomoucka, který s podporou magistrátu vypracoval podle oficiálních podkladů digitálních map orientační vizualizace Šantovka Tower a odborný posudek návrhu. Naproti tomu investor poskytl veřejnosti asi pět líbivých vizualizací. Žádná z nich však nevypovídá o tom, jak příkře by s novostavbou bylo konfrontováno historické jádro a jak cizorodě by převýšená rezidenční stavba působila ve své bezprostředním okolí, v předpolí historického jádra města. Jak by stavba vypadala z hlavních náměstí, z významných městských tříd, z obvodu památkové rezervace nebo z důležitých dálkových pohledů? Nedaleká Vila na sile se svými 36ti m je ještě akceptovatelnou dominantou, ale umíme si představit výšku více než dvojnásobnou? Není tajemstvím, že horní část novostavby by se při své výšce 78 m pohledově uplatňovala i očím chodců na Dolním náměstí. Opravdu potřebuje Olomouc pro demonstraci svého rozvoje takto křiklavá, primitivní až vulgární gesta?


Stanovisko Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu je chybné a co hůř, zdá se být záměrně zmanipulované. Pomíjí obsah a účel památkové péče, nebere v úvahu vyjádření předních českých odborníků, zamlčuje existující odborné a technické podklady a úplně rezignuje na odborný rozbor a hodnocení dopadu věžové stavby na památkovou rezervaci.

Za těchto okolností považujeme za nutné veřejně vystoupit na obranu historického dědictví Olomouce, o které jsme se nezasloužili, ale které nám bylo svěřeno našimi předchůdci. Zachované historické jádro Olomouce tvoří po Praze druhou největší památkovou rezervaci v ČR, soubor dominant na olomouckých návrších je dochovaným a dosud jen mírně narušeným cenným historickým panoramatem.
Navržená Šantovka Tower by svou velikostí a blízkostí k historickému jádru znemožnila vnímat toto historické prostředí v dosud neporušené podobě. Poškodila by jeho hodnotu historickou, památkovou a v konečném důsledku i potenciál komerční, turistický ruch. Naopak není známý žádný přínos objektu, který by vyvážil způsobenou škodu, neboť jde o soukromý komerční záměr, který jen využívá výšky objektu a lokality pro prodej výhledu na historické město. Nemůžeme to nazvat jinak než privatizací panoramatu.

Vyzýváme proto veřejnost: pojďme bránit Olomouc! a zároveň ustanovujeme iniciativu Občané proti Šantovka Tower, jejímž cílem je zabránit výstavbě věžáku a chránit historickou Olomouc. Veřejné shromáždění na podporu této iniciativy se uskuteční v úterý 22. října 2013 v 17.00 hodin na Václavském náměstí, odkud se v průvodu vydáme na rozhraní Horního a Dolního náměstí.
tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz