INTEMAC – inovační centrum Kuřim

INTEMAC – inovační centrum Kuřim

(19. 3. 2019) sdružení Atic.Z architects & engineers / Libor Žák, Leonard Hlaváč

   
  • Situace

 
 
 
 

INTEMAC – inovační centrum Kuřim

Účel objektu
Více než 5 let je v provozu specializovaný vědeckotechnický park vybavený zařízením pro sdílený výzkum a vývoj ve strojírenství. Činnost je zaměřena na šíření technického pokroku, předvádění možností pokročilých technologií, ruku v ruce s velmi přesným měřením a zkoušením pro automobilový a letecký průmysl, výrobu kolejových vozidel a zařízení pro použití v kosmickém prostoru.
Jedná se o rekonstrukci původní budovy výpočetního střediska postaveného v 70. letech 20. století. Výzkumné centrum INTEMAC je projekt realizovaný Jihomoravským krajem ve spolupráci s JIC, zájmovým sdružením právnických osob za partnerství Vysokého učení technického v Brně a významných strojírenských firem.
Původní název projektu byl Kompetenční centrum Kuřim (KCK) –obráběcí stroje, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Centrum slouží jako sdílená výzkumně vývojová platforma.

Urbanistické a architektonické řešení
Budova INTEMAC je situována v průmyslové zóně Kuřim (TOS). Tento výrobní areál se nachází severně od Brna v návaznosti na komunikaci Brno –Svitavy. Budova je součástí vstupní zóny areálu.
Urbanistické řešení zachovává v podstatě stávající stav, který představuje pravoúhlou skladbu objektů vstupní i výrobní zóny areálu.
Původní stav byl koncipován v modulové osnově 6 x 6 m. Charakteristické jsou příčné nosné zdi, které se výrazně projevují na fasádách budovy.
Stávající budova byla navržena projekcí TOS Kuřim v roce 1978 a 1979, autor nezjištěn.
Objekt je centrem inovací. Prostředí, ve kterém klienti pracují, odpovídá tomuto záměru. Návrh byl koncipován se záměrem vytvořit prostory podporující komunikaci klientů a jejich kreativitu. Charakteristická je již vstupní část objektu, která má návštěvníka informovat o zaměření objektu. Byly vytvořeny inspirativní prostory s možností přizpůsobení konkrétním potřebám uživatelů. Výtvarné řešení fasád zohledňuje původní styl vstupní části areálu a umocňuje průmyslový charakter objektu. Užití červenohnědých režných obkladových fasádních prvků při rekonstrukci a přestavbě budovy bylo logickým krokem.

Funkční a dispoziční řešení, stavebně technické řešení
Základní kubus původní budovy měl rozměry 30,8 x 24,8 m. Ústřední plochou objektu je vnitřní halový prostor 12 x 12 m, který má výšku přes dvě podlaží. Tato místnost byla původně využívána jako počítačový sál.
Budova je dvoupodlažní, s centrálním prostorem těžké zkušebny. Nosná konstrukce budovy je zděná. Podstatným přínosem k uvolnění dispozice bylo zrušení středového sloupu v těžké laboratoři, v bývalém počítačovém sále. Zde je dokonce zrealizována nová jeřábová dráha s mostovým jeřábem. Je počítáno i s vjezdem nákladního auta a těžkého vysokozdvižného vozíku. Na těžkou laboratoř, která je uprostřed dispozice, navazují lehké laboratoře po jejím obvodu. Jsou doplněny o sklady a šatnové zázemí pro muže a ženy. Navazující vstupní prostory 1. NP zahrnují vstupní halu se schodištěm, recepcí a zádveřím. Na tyto plochy navazuje prezentační místnost pro 30 návštěvníků,přístupná přes denní místnost anebo z chodby. Sociální zařízení pro muže, ženy i vozíčkáře je součástí vstupní části. 2. NP zahrnuje pronajímatelnou kancelářskou část. Sociální zařízení je ve shodné poloze, jako v 1. NP. V tomto podlaží jsou i pomocné technické místnosti.
Zděná budova byla staticky zajištěna. Vzhledem k náročné vestavbě jeřábové dráhy s mostovým jeřábem 12,5 t do bývalého sálu výpočetního střediska přes 2 podlaží, bylo použito i sepnutí ocelovými lany. Bourané konstrukce představovali značný rozsah. Byly provedeny základy pro nosnou konstrukci jeřábové dráhy a mikropilotáž pod těžkou podlahovou deskou ústředního prostoru těžké laboratoře. Zabudovaným technologickým zařízením v podlaze je litinová upínací deska.
Novotvarem je ocelová konstrukce pultové střechy ve formě lucernového světlíku nad těžkou laboratoří. Zateplení objektu a kompletní nové podlahy s vysokou únosností byly součástí rekonstrukce. Nová vstupní část budovy má ocelovou nosnou konstrukci.
Zajímavostí technického zařízení budovy je splnění extrémního požadavku na vnitřní prostředí - tolerance ±2°C vzhledem k instalované technologii měření a přesného obrábění ve zkušebně.
Realizace získala 2. místo v přehlídce Stavba roku Jihomoravského kraje za rok 2013 v kategorii technologických a průmyslových staveb.
Autorská zpráva

Autoři: sdružení Atic.Z architects & engineers / Libor Žák, Leonard Hlaváč,
spolupráce Marie Mitysková, Pavel Tejnil
Investor: Jihomoravský kraj
Provozovatel: Intemac Solutions s. r. o.
Dodavatel: JB Stavební s. r. o.
Termíny: projekt 2010-2011, výstavba 2013
Základní rozměry: 31 x 25 m
Zastavěná plocha: 787 m2
Užitná plocha:1429 m2

Obestavěný prostor: 6126 m3
Autor fotografií: JIC

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz