ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)

ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)

(25. 6. 2020) Další vývojový krok v oblasti EPS izolantů pro ETICS

   
 
 
 
 

ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)

Pěnový polystyren vynalezl brněnský rodák Fritz Stastny v roce 1949 a našich stavbách se úspěšně používá od šedesátých let dvacátého století. Pro vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS, jak je známe nyní, se v Evropě používá již přes 45 let. Jako všechny komponenty ETICS, tak i pěnový polystyren prochází výrazným vývojem a posledním krokem tohoto vývoje jsou svým způsobem převratné, elegantní a výkonné desky, které dostaly obchodní název ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect).

Bílé fasádní desky EPS – jednoduchá aplikace, ale jen průměrný výkon

Bílé desky pěnového polystyrenu patří mezi dnes nejpoužívanější tepelné izolanty.
Důvody rozšířenosti tj. jeho přednosti jsou jasné a patří sem nejdůležitější:
• Solidní tepelná izolace.
• Výborné mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, tahu a smyku) = možnost zateplení s velkými tloušťkami izolace včetně obkladů, popřípadě zateplení nových rodinných domků zcela bez kotvení.
• Minimální hmotnost = jednoduchá aplikace i transport
• Možnost broušení = dokonalé zajištění rovinnosti na stavbě
• Nízká energetická náročnost výroby = dobré environmentální hodnocení EPD a zároveň přímý vliv na cenu.
• Zdravotní nezávadnost a jednoduchá recyklace.

Šedé fasádní desky EPS – výborné tepelná izolace, ale aplikační komplikace
Šedé fasádní desky se na našich stavbách vyskytují od roku 2005. Jejich vývojem se podařilo stávající výhody bílého polystyrenu vylepšit v oblasti izolační účinnosti, kdy šedé desky vykazují při shodné tloušťce o cca 20% lepší izolaci. Konkrétně součinitel tepelné vodivosti se z hodnoty 0,039 W/(m.K) platné pro bílé desky podařilo vylepšit na hodnotu 0,032 W/(m.K) pro desky šedé.

Změna barvy z bílé na šedou ale znamená jednu podstatnou aplikační komplikaci. Bílá barva téměř ideálně odráží sluneční paprsky (deska se neohřívá), zatímco šedá barva desek tyto sluneční paprsky intenzivně pohlcuje a tím se deska i výrazně více ohřívá.
To je patrné z přiloženého obrázku, kdy je na přímém slunci vyfocena termokamerou sestava šedé a bílé desky doplněná odrazivou plochou zrcadla s ideálním odrazem slunce a výřezem PIR panelu, který nám zde reprezentuje rozptýlený odraz slunce.
Již na první pohled je patrné rozdílné chování bílých a šedých desek, kdy na bílé desce se vůbec nezobrazí „teplotní ovál“ odrazu slunce od zrcadla, protože téměř veškerou energii bílý povrch desky odrazí dále do prostoru. Protože se na snímku vyskytuje řada povrchů s různou emisivitou a na infrakameře je možno nastavit pouze jednu hodnotu, absolutní zobrazené teploty jsou pouze orientační. 

Přímým důsledkem výše uvedeného je rozdíl chování v oblasti teplotní dilatace vlivem přímého slunce, kdy šedé desky dilatují cca 7 x více než desky bílé tj. pokud nebude lepidlo na fasádě dostatečně zatvrdlé, každá šedá deska vlivem teplotní roztažnosti odtlačí zbývající desky v řadě a na stěně pak vznikají mezi deskami mezírky. Navíc délkové prodloužení je rozdílné na vnějším a vnitřním povrchu izolační desky, tj. deska se snaží také prohýbat a v tomto důsledku také od stěny odskakovat.

Jednoduchým a dostatečně účinným řešením výše uvedeného problému je stínění sítěmi. Přímému slunění je tak zabráněno a zvýšená teplotní dilatace se neprojeví.

ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) = jednoduchá aplikace a vysoký výkon
Nejnovější desky pro fasádní systémy ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) spojují předností šedého a bílého polystyrenu. Tuto nejnovější desku tvoří izolační jádro šedého polystyrenu z nejvýkonnějších dostupných surovin, na které je přímo ve výrobě nalisována tenká ochranná vrstvička polystyrenu bílého. Tak je docíleno nejlepších izolačních vlastností desky a zároveň bílý povrch umožňuje jednoduchou aplikaci včetně možnosti montáže na přímém slunci, včetně lávek, což u šedých desek není možné.

První tvarovka v ČR pro standardní plochu ETICS
Desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) se vyrábějí jako tvarovka tj. v tvarovkových automatech. Tato technologie byla v ČR pro běžné fasádní desky použita vůbec poprvé (běžně se používá pro perimetrické desky pro SOKL a spodní stavbu) a deskám tak kromě možnosti unikátního „dvoubarevného“ provedení dává další výhodné vlastnosti.   

Základní vlastnosti desek ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)
Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,030 W/(m.K)
Použitím nejlepších šedých surovin a výrobou v tvarovkových automatech (jednotlivé desky nejsou řezány z bloku, ale lisovány každá samostatně) byla dosažena nejlepší izolační účinnost a deska ISOVER EPS GreyWall SP je tak v současnosti nejvýkonnější fasádní EPS deskou pro ETICS na trhu.

Oboustranná vaflová struktura povrchu
Tvarovková výroba desek ISOVER EPS GreyWall SP umožňuje provádět oboustranný profilovaný povrch. Vaflová struktura zajišťuje dokonalé spojení s lepícími tmely a stěrkami, což je významné jak pro běžné zateplení, ale zejména pro systémy pouze lepené bez použití kotev, nebo pro systémy s těžkým obkladem.
Velmi dobrá přídržnost platí i pro základní ekonomicky zajímavé tmely a stěrky.

V tloušťkách až do 300 mm
Současné tvarovkové automaty ISOVER umožňují výrobu izolačních desek v tloušťkách až do 300 mm, což je vyhovující i pro zateplení vysoce úsporných staveb včetně nízkoenergetických a pasivních domů.

Ještě nižší nasákavost
Tvarovková výroba nových desek do forem umožňuje ještě lepší svaření jednotlivých polystyrenových kuliček (perlí) a tím se podobně jako u perimetrických desek pro sokl a spodní stavbu snižuje nasákavost a zvyšuje mrazuvzdornost. Konkrétně desky ISOVER EPS GreyWall SP dosahují nasákavosti max. 3% oproti běžným deskám ISOVER EPS 70F s nasákavostí max. 5%.

Ještě lepší mechanické vlastnosti
Nové desky ISOVER EPS GreyWall SP vykazují ještě lepší mechanické vlastnosti oproti běžným fasádním deskám EPS 70F. Konkrétně je pak deklarovaná pevnost v tlaku CS = 80 kPa (oproti běžným 70 kPa), pevnost v ohybu BS=150 kPa (oproti běžným 115 kPa), pevnost v tahu TR = 150 kPa (oproti běžným 100 kPa) včetně pevnosti ve smyku. Tyto vlastnosti jsou s výhodou využitelné pro zateplení velkých tlouštěk, nebo se zvýšeným mechanickým namáháním, nebo systémy prováděné jako pouze lepené bez použití kotev.   

Nářezy na rubové straně
Desky jsou opatřeny na rubové straně nářezy, které snižují riziko průhybu při výrobě i při aplikaci vlivem rozdílných teplot obou povrchů.

Závěry:
Nové izolační desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) znamenají další výrazný vývojový krok EPS izolantů pro fasádní zateplovací systémy ETICS. Spojují výhody šedých a bílých fasádních EPS desek tj. zejména vysokou izolační schopnost a jednoduchost provádění.  S deklarovanou lambdou λ= 0,030 W/(m.K) jsou v současnosti nejvýkonnějšími EPS fasádními deskami na trhu.  Tvarovková výroba zaručuje další výrazná zlepšení, zejména další zlepšení mechanických vlastností (tlak, tak ohyb a smyk), snížení nasákavosti a související zvýšení mrazuvzdornosti. Výroba v tloušťkách až 300 mm vyhovuje požadavků i pro moderní vysoce úsporné stavby.  

Podle podkladů společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. - Divize Isover

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

23. 6. 2020 18:22:06

Re: Univerzální plán?

Se zájmem jsem si přečetl ten Kouckého výtvor a musím přiznat, že v něm je spoustu lákavých tezí. Pes je, jako vždy, zakopán v detailech, resp. v míře obecnosti toho textu. Nelze upřít, že zevšeobecňováním principů tvorby města až na tyto "holé věty" došel Roman Koucký na dřeň naší profese, a také je pravda, že vše, co si o ní myslím já a co jsem vždy vykládal laikům jako základní principy utváření města v demokratických poměrech, se s jistou dávkou tolerance dá najít i v těch jeho obecných postulátech. Má to ale několik zásadních "háčků". 1. Koucký předpokládá, že pokud respektují městští hlavouni a úředníci hranici zastavěného území, uliční čáry oddělující veřejný prostor od soukromého, evoluční růst výšky zástavby podle okolí, napojitelnost staveb na dopravní a technickou infrastrukturu a dokáží rozeznat zděděné hodnoty kulturní, lidmi vytvořené i přírodní, neměli by klást nástavbám a přístavbám, modernizacím, rekonstrukcím ani novým stavbám lépe využívajícím zastavěné území žádné překážky ve formě funkční či prostorové regulace, a o fyzickém rozvoji města by tedy měli rozhodovat ti, kdo chtějí stavět a ti, kdo jim poskytují odborný servis ve formě projektů. Tvrdí, že v případě respektování těchto zásad by mohl být územní plán vlastně triviální, obsahující právě jen výše uvedené základní regulativy, a uvnitř ploch pro výstavbu v síti veřejných prostorů a infrastruktury by měli mít stavebníci a investoři svobodný prostor pro naplňování funkcemi, a architekti svobodné pole pro ztvárnění staveb. Nepřímo tím říká, že ti, kdo město řídí, se do těch "vnitřků" mimo veřejných prostorů a koridorů technické a dopravní infrastruktury při respektování těch pěti regulativů nemají plést a mají nechat prostor kreativitě těch, kdo vnášejí do města změny, energii, peníze, nové činnosti a účely. To by bylo hezké, kdyby jak konšelé a jejich úředníci, tak investoři a stavebníci byli natolik vzdělaní a osvícení, že by při své práci brali ohled na ostatní soukromé a veřejné zájmy jako samozřejmost. Tedy respektovali obecně závazné předpisy pro hygienu prostředí, ochranu památek, přírody a krajiny, zájmy požární ochrany, ale i sousedů jaksi sami od sebe a nikdo je k tomu nemusel nutit. Řekněme si upřímně, že taková etika a morálka nefunguje u nás u žádné ze jmenovaných skupin účastníků přeměn měst a obcí. Mnozí lidé si navíc představují demokracii tak, že mohou "kecat do všeho", co se ve městě či obci šustne, a že jejich hlas je stejně důležitý, ne-li důležitější, než hlasy "držitelů moci", "držitelů měšců" a "držitelů odborných kompetencí a znalostí". Aby začala fungovat Kouckého vize, muselo by dojít ke změně této formy demokracie k nějakému přiblížení se k "osvícenému feudalismu" britského či švédského typu, tedy konstituční monarchie, a občané by museli respektovat autority a řád, ne jako u nás "Milion chvilek pro(ti) demokracii". 2. Už ve středověku lokátoři a další předchůdci urbanistů a územních plánovačů respektovali některé zásady, které Kauckého regulativy překračují tím, že se týkali a týkají specifických funkcí v území. Tak se např. umisťovaly provozy jirchářů a dalších životní prostředí ohrožujících provozů mimo obytnou zástavbu a po proudu vodotečí, aby neznečišťovaly vodu používanou jako užitkovou např. na praní a úklid domácností, obchodů, veřejných prostranství, byla stanovována dominantní místa pro výstavbu kostelů, zámků, hradů, radnic a parků, která nesměla být zastavěna něčím jiným, později byly vytvářeny specifické výrobní zóny, napojitelné vlečkou na železniční síť atd. Spoléhat jen na zdravý rozum investorů, architektů a inženýrů při lokacích některých funkcí je pro mne až příliš odvážná myšlenka - mnozí jsou duše prodejné, asociální, a etika povolání je pro některé jen omezující haraburdí. 3. V demokratických poměrech lze územní plán města či obce utvářet jako dočasnou dohodu o funkčním a prostorovém uspořádání správního území řešené obce mezi samosprávou a občany, kde architekt poskytuje jen odborný servis, jak tu dohodu graficky i textově vyjádřit. Přitom u odborné i laické veřejnosti lze požadovat, aby se vyjádřily a) které stávající stavební fondy fungují dobře, postačí jejich údržba, modernizace, nástavby či přístavby a není třeba je bourat, b) které zákonem chráněné památky nebo sice nechráněné, ale výrazně přispívající k identitě města, obce, místa, je žádoucí zachovat a chránit, c) které stavby a plochy neslouží dobře svému původnímu ani jinému účelu a je třeba jim dát novou náplň nebo je zbourat a nahradit novými objekty, d) které funkce nebo stavby naopak ve městě či obci chybějí a je žádoucí je doplnit výstavbou nových objektů, e) jak je třeba upravit stávající nebo doplnit novou technickou a dopravní infrastrukturu a jak se o její financování podělí veřejné a soukromé finance. Obávám se, že v Kouckého postulátech není pro takový dialog s dotčenými správními orgány, se samosprávou, s občanskou komunitou obce místo, že je to pojímáno více "elitářsky", jako že "do toho nemůže mluvit každý, kdo má do zadku díru". Přitom oddělit v hlasech veřejnosti "zrno od plev" je na odvaze a odpovědnosti orgánů veřejné správy, a takovému dialogu se nelze vyhnout, nemají-li být rozhodnutí o změnách v území neustále zpochybňována a napadána v opravných prostředcích. Shrnuto: na naše podmínky a naši občanskou i odbornou i morální vyspělost je ten Kouckého názor zatím moc radikální a nerealistický, také politicky patrně neprůchodný, i když by vlastně ideálně plnil ono politické zadání pro nový stavební zákon - zjednodušit proces přípravy staveb - od územního plánování až po realizaci staveb. Vždy jsem obdivoval, jak malý stavební výkres byl ještě za Rakouska - Uherska potřeba vytvořit jako projekt třeba činžovního domu pro povolení stavebního úřadu. Dnes jsou sice stavby mnohem složitější co do technického vybavení, ale i to bylo dřív odpovědností projektanta a stavitele vůči investorovi, ne vůči stavebnímu úřadu. Ten, kdo platil, taky kontroloval, zda dostává odpovídající kvalitu, a stát se do toho nepletl víc, než musel kvůli místu, evidenci a budoucímu zdanění nemovitosti. Na tom nic nemění ani informační technologie do územního plánování či projektování staveb. Jenže dnes právě přebujelý právní řád a byrokratický balast převzaly mnohé povinnosti regulace a kontroly, kterou si dříve obstarali erudovaní investoři a projektanti sami, a živí to takovou spoustu lidí, že ústup od toho bude spojen s tuhým odporem úřednictva. Něco na tom Kouckém ale je, rozhodně čeří vodu k inspirativnímu uvažování, zda územní plány v současném pojetí plní opravdu to, co slibuje zákon, nebo jestli je na čase si přiznat, že "život a rozvoj měst jde jinými cestami" a územní plánování ho jen trapně dohání desítkami změn plánů, vyvolaných novými záměry, které ten život délkou trvání zpracování, projednání a schválení jen zdržují, jako je tomu v Praze.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz