Jezero Milada

Jezero Milada

Teplice, Ústí nad Labem

(30. 6. 2021) Výsledky soutěže

   
 
 
 
 

Jezero Milada

Palivový kombinát Ústí s.p., vyhlašovatel Mezinárodní urbanisticko-krajinářsko-architektonické soutěže jezero Milada spolu s organizátorem soutěže plánovací kanceláří ONplan oznámil, že vítězem soutěže se stal švédský ateliér Mandaworks. Druhou cenu získal návrh česko-amerického konsorcia 4ct a CIVITAS a třetí cenu německý ateliér Rehwaldt Landscape Architects.

 
„Do soutěže se přihlásily prestižní společnosti, které vytvořily velmi kvalitní návrhy rozvíjející území ve všech potřebných směrech. Odborná porota návrhy důkladně posoudila a my věříme, že po dlouhých diskusích bylo vybráno takové řešení, které přinese užitek dalším generacím“ řekl ředitel PKÚ, s.p. Walter Fiedler.
 
Porota, ve které zasedali krajináři Klára Salzmann, Jitka Trevisan, urbanista Filip Tittl, architekt dánské BIG a ústecký rodák Jan Magasanik a odborníci na městské a strategické plánování Milota Sidorová, Ondřej Špaček a Miroslav Janovský a zástupci PKÚ, Ústeckého kraje a měst Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, obce Řehlovice i ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla o vítězi jednomyslně. Porotce přesvědčila promyšlená a srozumitelná koncepce respektující nově se vytvářející krajinu jezera Milada a jasně a logicky navržená území pro zástavbu, která navazují na okolní sídla a vstupy do území. Toto uspořádání minimalizuje zátěž území a bude snadné na dopravní obsluhu. Porota ocenila i návrh architektonických intervencí, které mají potenciál dotvořit charakter lokality a vytvořit značku jezera Milada.

Vítězný návrh naplňuje a rozvíjí vizi, na které se v přípravné fázi soutěže shodli zástupci všech měst, obcí i krajské samosprávy zájmového území. „Dosáhnout jednohlasné shody o vítězi soutěže by nebylo možné, pokud by se nám při přípravě podkladů soutěže nepodařilo definovat vizi rozvoje jezera Milada. V průběhu soutěže jsme se tak nemuseli vracet k otázce kam má území směřovat, ale hledali jsme nejlepší způsob, jak vize dosáhnout. Jsem přesvědčená, že to se podařilo“, uvedla za ONplan krajinářská architektka Karolína Koupalová. Vítězný tým popsal svůj návrh jako krajinu založenou na třech hlavních principech, které posilují a rozvíjejí stávající hodnoty: živá příroda, oživené prostředí a životaschopná budoucnost.
 
Martin Arfalk z ateliéru Mandaworks uvedl: „Jsme potěšeni, že máme příležitost přispět k formování podoby této jedinečné krajiny. Území má za sebou mnoho razantních proměn. Ve snaze vyvážit tuto historii jsme se rozhodli založit náš návrh na citlivém přístupu respektujícím a posilujícím stávající hodnoty. Zaměřili jsme se proto na strategie k posílení, kultivaci a rozkvětu krajiny a rozvoji nových architektonických a krajinářských nástrojů, jak tuto oblast zatraktivnit.“

Mandaworks je mezinárodní designové studio působící na poli krajinné architektury, městského designu a strategického plánování. Hlavní kancelář byla založena v roce 2009 ve Stockholmu, od té doby se studio rozrostlo o pobočky v kanadském Montrealu a v Šanghaji. V uplynulém roce zvítězil Mandaworks v několika urbanistických a krajinářských soutěžích v Holandsku, Číně, Kanadě či Švédsku. Ateliér se může prezentovat například projekty právě probíhající revitalizace hlavní městské třídy Avenue McGill v Montrealu; návrhem urbanistického a regulačního plánu významného území Kolkajen, v centru Stockholmu; či návrhem regulačního plánu pro novou čtvrť ve finském Tampere o rozloze 246 ha, ta klade důraz na industriální historii země, nové technologie a cirkulární ekonomiku. V roce 2018 získalo studio druhou cenu v soutěží na novou podobu Vítězného náměstí v Praze 6.

Soutěž na jezero Milada byla zahájena v červnu 2020. Žádosti o účast podalo 15 týmů, z nichž porota vybrala šest soutěžících. Ti předložili v prosinci své návrhy do první fáze soutěže. Z těchto návrhů porota vybrala tři, které postoupily do druhého kola. Pro tyto tři návrhy porota formulovala doporučení k jejich dopracování, ale i otázky, na které chtěla znát odpovědi. Nad hodnocením tří návrhů se porota sešla v květnu a po dvoudenním jednání dospěla k jednohlasnému rozhodnutí o rozdělení cen. PKÚ bude v nejbližší době jednat s vítězem soutěže o zpracování navazujících projektů a studií. Zásadní bude koncepční studie, která nastaví rámec pro další rozvoj území. Studie bude tvořena společně se zapojením zástupců okolních města a obcí i veřejnosti. PKÚ a vítěz soutěže budou jednat i o zpracování design manuálu území a přípravě projektové dokumentace.

Území kolem jezera Milada, které leží na pomezí Krušných hor a Českého středohoří, mezi městy Ústím nad Labem a Teplicemi, si v minulosti prošlo překotnými změnami. V polovině minulého století úrodná, intenzivně osídlená zemědělská krajina s řadou hlubinných dolů z velké části zanikla založením rozsáhlého hnědouhelného povrchového lomu. Zrušena byla řada vesnic, zpřetrhány byly krajinné vazby, ale i vztah lidí k místu, kde žili. Na konci století byla těžba ukončena a nastalo období rekultivace. Jejím výsledkem je jezero o ploše téměř 250 ha a navazující krajina o rozloze 870 ha.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik je právním pokračovatelem organizací, které se zabývaly těžbou energetických surovin v České republice. V roce 1991 bylo rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a došlo k transformaci činnosti na revitalizaci území zasažených těžbou. V současnosti podnik realizuje formou sanace a rekultivace likvidaci následků činnosti v oblasti těžebního průmyslu a podílí se na revitalizaci a resocializaci krajiny. Je správcem území jezera Milada, jehož rekultivaci realizuje.
 
ONplan je plánovací kancelář, které poskytuje řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Organizoval řadu urbanistických a krajinářských soutěží jako je Mezinárodní urbanistické soutěž Florenc 21, Praha Česká republika nebo Mezinárodní krajinářsko-architektonická soutěž Lety u Písku, památník romského holokaustu.

Tisková zpráva  
Více na www.vizemilada.cz.

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
50.6444579
13.8352840
Jezero Milada

Jezero Milada
Teplice, Ústí nad Labem

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz