Jižní centrum v Jablonci nad Nisou

Jižní centrum v Jablonci nad Nisou

(12. 5. 2016) Jiří Moos/Ondřej Lovíšek - předdiplomní projekt

   
 
 
 
 

Jižní centrum v Jablonci nad Nisou

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, zimní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Tématem zadání je urbanisticko-architektonický návrh dané lokality jako kvalitního prostoru pro život s vazbami na strukturu města. Nalezení výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Hledání vztahu ke stávajícímu městskému prostředí a snaha o estetické řešení včetně technických a materiálových detailů. Stavební program není zadán. Projekt očekává prověření variant funkční náplně.

Vedoucí projektu: Ing. arch. Petr Lédl, PhD./Ing. arch. Luboš Knytl

Autorská zpráva
Základem návrhu bylo vytvoření logické městské struktury, která podpoří výraz území jako centra města a zlepší orientaci a identifikaci území. Součástí návrhu bylo zajistit přístup k Nise jako místa pro odpočinek.
Rozsáhlé území v jádru města chápeme jako místo, které by mělo být zastavěné a mělo by tvořit městské prostory. Centrum Jablonce tvoří bloková zástavba a pro německá města typická rozvolněná struktura. Novou strukturu jsme založili na polootevřených blocích, ze kterých vyrůstají hmoty domů. Kromě toho jsme vymezili důležité uzly, směrodatné pro definici jednotlivých bloků. Důležitá je návaznost na historické městské centrum, hlavní pěší tahy, autobusové nádraží a vlakovou zastávku. Kromě stávajících ulic s dopravou vznikly mezi bloky tři ulice pouze pro pěší. Většina ulic směřuje do bodu, kam jsme umístili výraznou budovu, orientační bod území. Dalším z důležitých aspektů návrhu byla revitalizace prostorů podél Nisy a jejich zpřístupnění. Promenáda podél řeky vede o jedno podlaží níže oproti okolním ulicím, díky tomu může být souvislá bez přerušení. Vzhledem k širším vztahům může trasa vést z romantické části Jablonecké paseky až po lesopark Žižkův vrch nebo až do Liberce.
V území převažují bytové domy s komerčním parterem. Nárožní budova mezi ulicemi 5. května a Kamenná slouží jako hotel. Na rohu ulic Lipanská a Kamenná, na pohledovém nároží z Dolního náměstí, je veřejná knihovna, čítárna a galerie. Dva hlavní bloky ve středu území mají podobnou funkci – jižní část slouží jako sociální bydlení, severní část jako budovy sociálních zařízení. Jedna je tedy určená pro mládež, druhá pro seniory. Budovy u autobusového nádraží mají administrativní charakter kromě menší, trojúhelníkové stavby nádražní haly. Na severní části území je budova napůl zapuštěná ve svahu, kde stávala židovská synagoga. Na půdorysu bývalé synagogy je vytvořena pietní piazza a zapuštěná budova slouží jako židovské muzeum.
Významným dopravním uzlem v území je autobusové nádraží. Jeho stávající zastřešení je v nevyhovujícím stavu, proto jsme navrhli zastřešení nové. Nově navržená protější budova slouží v přízemí jako nádražní hala. Důležitou změnou v dopravě je návrh nových stanic tramvaje. Trasa se oproti současnému stavu prodloužila a vznikly dvě nové zastávky – jedna na Dolním náměstí a druhá na autobusovém nádraží, což zjednodušuje přestup a pohyb po městě. Toto řešení by mohlo napomoci odlehčení automobilové dopravě. Kromě parkování pro jednotlivé budovy je navrženo také kapacitní parkování pod budovou knihovny.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz