knesl + kynčl architekti: Ekologické centrum Rychleby

knesl + kynčl architekti: Ekologické centrum Rychleby

(5. 3. 2015) Dvě budovy centra stojí téměř při hranici s Polskem, na úpatí Rychlebských hor mezi městem Javorník a obcí Bílý Potok. Zohledňují požadavky na nízkoenergetický standard včetně využití ekologických stavebních materiálů.

 
 
 
 

knesl + kynčl architekti: Ekologické centrum Rychleby

Dvě budovy centra stojí téměř při hranici s Polskem, na úpatí Rychlebských hor mezi městem Javorník a obcí Bílý Potok. Zohledňují požadavky na nízkoenergetický standard včetně využití ekologických stavebních materiálů.

Místo s pohnutou historií a velkou nezaměstnaností v současné době jen těžko hledá novou identitu. Tomuto hledání by mělo napomoci i Ekologické centrum, které vzniklo na místě bývalé skládky.Na svažitém pozemku v blízkosti hlavní komunikace byly postaveny dva samostatně stojící objekty, jejichž tvar, velikost a umístění zohledňují možnosti parcely, orientaci ke světovým stranám a požadavky na nízkoenergetický standard, a to jak s ohledem na energetickou spotřebu a využití obnovitelných zdrojů, tak na ekologické stavební materiály. Vzájemné natočení těchto dvou ortogonálních hmot dává celé kompozici jemnou dynamiku.

Koncept obou domů byl založen na principu dvora. Samotný pozemek je koncipován jako neoplocená travnatá plocha s ovocnou zahradou s původními kultivary stromů a keřů. Hlavní objekt stojí ve střední části pozemku. Vstup má ze severovýchodu od příjezdové komunikace, která je rozšířena o parkovací stání. Tato stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená a má čtvercový půdorys s velkorysým proskleným atriem. Kolem atria je organizován veškerý provoz v budově. Jsou tu konferenční a přednáškové sály a také stravovací zázemí, přičemž jídelna a foyer jsou propojeny s exteriérem prostřednictvím prosklené, částečně ustupující fasády. V druhém nadzemním podlaží se nachází ubytování a administrativní prostory, suterén je vyčleněn pro technické zázemí, kotelnu a sklad dřeva.Provozní objekt je částečně dvoupodlažní a nepodsklepený. Nachází se v něm dílny, sklady, technické zázemí a ubytování orientované kolem otevřeného centrálního dvora. Horní podlaží poskytuje ubytování ve čtyřlůžkových pokojích o celkové kapacitě 40 lůžek, v přízemí je doplněn dvoulůžkový pokoj pro ZTP.Stavebně-technické a materiálové řešení
Stavby jsou založeny na základových deskách z vodostavebného železobetonu na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Hlavní objekt je částečně zděný z keramických tvarovek Porotherm (přízemí), patro bylo realizováno z dřevěného montovaného stavebního systému Thoma Holz 100. Jeho fasáda byla opatřena dřevěným smrkovým obkladem na dřevěném roštu.

Nosná konstrukce provozní stavby je v obou podlažích z keramických tvarovek, obvodové zdivo je omítnuto bílou, resp. červenou probarvenou vápennou omítkou. Nenosné příčky jsou z keramických tvarovek, resp. z prefabrikovaných dřevěných panelů, případně sádrokartonové.Hlavní objekt je zastřešen částečně plochou, částečně pultovou střechou s celodřevěným konstrukčním systémem Thoma Holz 100, provozní objekt má střechu pultovou ze železobetonu. Skladba střech je klasická, svrchní vrstva hydroizolace je přitížena kačírkem. Stropní desky a schodiště jsou železobetonové.

Okna a prosklené stěny jsou dřevěné z lepených profilů upravených lazurou a lakem, zasklení venkovních oken je izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou převážně dřevěné voštinové, kde není požadavek požární odolnosti, zárubně převážně ocelové, ve společných prostorách dřevěné obložkové, v učebnách jsou dřevěné posuvné stěny, které slouží také jako dělicí s možností složení. Veškeré klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu v provedení antracit, zámečnické výrobky ocelové.Skladby konstrukcí byly navrženy s ohledem na požadavky standardů nízkoenergetických staveb. Součinitel prostupu tepla konstrukce střechy je 0,14 W.m-2.K-1, obvodového pláště se systémem Thoma Holz 0,20 W.m-2.K-1. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je 0,33 W.m-2.K-1. Objekty byly vybaveny kotlem na dřevo pro vytápění a přípravu teplé vody a tepelným čerpadlem bivalentně přiřazeným ke kotli. Navržený poměr dodávané energie na vytápění a ohřev teplé vody je 40 % kotlem a 60 % tepelným čerpadlem.

Jakub Kynčl
Foto: Radek Brunecký


EKOLOGICKÉ CENTRUM RYCHLEBY

Místo: Bílý Potok, Javorník
Investor: Občanské sdružení Ester
Autor: knesl + kynčl architekti - Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Tesárek, spolupráce: Jan Weiss (interiér); Josef Hajný (vizualizace); Filip Balcar (stavebně-technické řešení); Pavel Hladík - Hladík a Chalivopulos s. r. o. (statika); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Vítězslav Vaněk, Dušan Variš (zdravotní technika, vytápění); Pavel Dočekal / KOMP (elektroinstalace); Josef Bahr / KLIMAKOM (klimatizace); Milan Zezula (doprava); Michal Obrtel (rozpočet)
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Realizace: 2011–2014
Zastavěná plocha: 1930 m2
Podlažní plocha: 2144 m2
Celkový obestavěný prostor: 10 500 m3


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sustainability

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz