Knihovna a společenské centrum v Úvalech

Knihovna a společenské centrum v Úvalech

(5. 9. 2016) Veřejná architektonická soutěž

   
 
 
 
 

Knihovna a společenské centrum v Úvalech

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s. / Město Úvaly
Datum konání soutěže: 11. 4. 2016 - 14. 6. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 23
Porota: Mgr. Petr Borecký, Ing. Jan Černý, Iva Krňanská, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. arch. Ondřej Chybík; náhradníci poroty: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. arch. Ivo Herman; odborný znalec RNDr. Tomáš Řehák

První cena: A.LT Architekti, v.o.s – Ing. arch. Peter Lacko, Ing. arch. Lenka Dvořáková; spolupracovníci Filip Tittelbach, Michala Slynková, Martina Svobodová, Ondřej Hlaváček

Hodnocení poroty: Uliční fasáda působí přesvědčivě, městsky a reprezentativně. Sál, který je umístěn do druhého nadzemního patra, se vizuálně stává součástí náměstí a tím potvrzuje svoji veřejnou funkci. Sál může fungovat samostatně, tedy nezávisle na provozu knihovny a předsálí je možné propojit s budovou městského úřadu. Jedná se o formálně srozumitelné řešení. Dvorní fasáda nabízí fyzický kontakt se zahradou v parteru i vizuální v patře. Porota doporučuje změnit vnitřní dispozice tak, aby více komunikovaly s navrženým průchodem a dvorem radnice a posílily tak městský parter. Vnitřní prostor je navržen flexibilně a disponuje možností reagovat na dispoziční požadavky klienta. Prostor knihovny je jednoduše propojen s kavárnou, která je v přímém kontaktu s náměstím. Porota doporučuje optimalizovat plochy světlíků, aby nedocházelo k přehřívání vnitřních prostor. Návrh je přínosem pro zkvalitnění veřejného městského prostoru.

Autorská zpráva: Urbanistický koncept navržené knihovny vychází z myšlenky propojení náměstí Arnošta z Pardubic s prostorem městského úřadu za potokem Výmola. Architektonický koncept respektuje charakter místa. Dům má dvě hlavní strany. Severní reprezentativní se vstupem do objektu a společenským centrem a jižní relaxační s klidovou knihovní zónou směřující do nivy potoka a zeleně. Východní odstoupená fasáda lemující průchod parcelou slouží pro doplňkové boční prosvětlení a zásobování knihovny přes radniční dvůr s průjezdem.
Budova je provozně jednoduchá, dobře prosvětlená, energeticky nenáročná. Svým výrazem a formou vyjadřuje důležitost instituce a zároveň svým měřítkem zásadně nevybočuje z kontextu souvislé okolní zástavby.
Prostorový koncept objektu vychází z modulu 4 x 4 m. Střed dispozice zaujímají zóny vestibulu a knihovny, v postranních pozicích jsou v místech snížení stropu situovány uzavřené/polouzavřené bloky/kóje pro hygienické zázemí, šatnu, bar, vertikální komunikace a více separované funkce knihovny (nevidomí, audio, kout pro děti, mládež). Knihovna je rovnoměrně prosvětlena horním prosvětlením přes příčné převýšené světlíky.  
Energetický koncept: Sstavebně architektonické řešení objektu nebrání provedení velmi úsporné, energetické koncepce. Uvažujeme o tepelném čerpadle se zemními vrty, v případě potřeby můžeme aplikovat speciální založení na pilotách i s energopiloty. Čerpadlo v zimě vytápí a v létě chladí. Chlazení bude probíhat přirozeným způsobem, tj. voda z vrtů nebo energopilot bude přes deskový výměník proudit přímo do koncových prvků. Pro potřebu chlazení se tudíž nebude spouštět kompresor.
Do masivních konstrukcí umísťujeme vedení tepla resp. chladu a primárně tak využíváme jejich sálavé složky. Zároveň využíváme masu konstrukce k překlenutí výkonových špiček, čímž se sníží velikost tepelného čerpadla. Toto řešení způsobuje tzv. efekt masivního chladného domu. Použití masivní konstrukce jako akumulátoru tepla vyžaduje zpracování měření a regulace. Uvažujeme s tzv. prediktivním řízením, kdy systém předchlazuje, nebo předtápí konstrukce dle předpovědi počasí, následně vyhodnocuje dopady těchto kroků a pro příští nastavení přeprogramuje své algoritmy. Tímto způsobem řízení lze snížit u dobře nastaveného domu až 30% ročně spotřebované energie na vytápění a chlazení. V meziobdobí využíváme k ochlazování a přirozenému provětrání aeraci. Na východních stěnách jsou větrací otvory pro vstup čerstvého vzduchu a v horních světlících jsou automaticky otevíravé otvory pro výstup. V knihovně je pro větrání použita rekuperační jednotka, ve společenském sálu nucené cirkulační větrání s přimícháváním čerstvého vzduchu řízené dle koncentrace CO2.

Třetí cena: Atelier NEW HOW – Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník; spolupracovníci Ing. arch. Ondřej Novosad, Martin Janoušek, Jan Havlíček

Hodnocení poroty: Koncepce pracuje s vhodným měřítkem do ulice i dvora. Vnitřní uspořádání je logické ve vztahu k architektonickému prostoru. Porota doporučuje větší kázeň v materiálech. Jako problematické se jeví umístění prostoru knihovny od 2. NP a slepé fasády do dvorního traktu. Vestibul budovy se rozlévá do okolních veřejných prostor (pasáž, terasa, loubí) a tím může iniciovat oživení místa.

Třetí cena: CUBOID Architekti, s.r.o. – Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Magdalena Pappová, Ing. arch. Milan Vít; spolupráce Ing. arch. Ondřej Zavřel

Hodnocení poroty: Objekt dispozičně vhodně navazuje na náměstí, ale na své okolí reaguje rozpačitě, až příliš splývá s ostatními domy na náměstí. Motiv rozevřené knihy je příliš ilustrativní.
kavárna v parteru je v přímé vazbě na knihovnu, jako velké pozitivum bylo hodnoceno vnitřní uspořádání dispozic, které se jeví jako efektivní a flexibilní. Umístění společenského sálu ve druhém patře je vhodné, v parteru by bylo dobré posílit komunikaci mezi vnitřním prostorem knihovny, zahradou a nádvořím městského úřadu.

Odměna: Ing. arch. Martin Štrouf, Ing. arch. Ondřej Zdvomka, Akad. arch. Jiří Deýl; spolupracovníci Ing. arch. Petr Uhlíř, Ing. arch. Kristýna Vítů, Vojtěch Jelínek

Hodnocení poroty: Návrh vyvolal velkou diskuzi v porotě. Oceněn byl jiný a svěží pohled na urbanistické řešení lokality, který nabízí velkorysý veřejný prostor. Ten prostupuje řešeným územím k zahradě a posiluje tak význam knihovny jako veřejné instituce. Do tohoto prostoru je orientována dlouhá fasáda objektu. Flexibilní dispoziční řešení je možné rozvíjet či měnit. Jako hlavní nedostatek bylo nepřesvědčivé řešení fasády jako celku a dále pak i ve vztahu k sousední parcele fary.

Více informací: http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=architektonicke-souteze/uvaly

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz