Knihovna v Rožnově pod Radhoštěm

Knihovna v Rožnově pod Radhoštěm

(7. 6. 2022) ČTYŘSTĚN

   
 
 
 
 

Knihovna v Rožnově pod Radhoštěm

V Rožnově pod Radhoštěm se započalo s realizací dlouhodobě plánovaného projektu na rozšíření kapacity městské knihovny. Rekonstrukce stávající vily a především přístavba nového objektu tak konečně vytvoří podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a vzdělávacích aktivit, pro které jsou dnešní knihovny nenahraditelnými centry.

Pozice knihovny ve struktuře města

Knihovna leží na křižovatce tras mezi sídlišti, školami, autobusovými zastávkami a poliklinikou na jedné straně, a ZUŠ, centrem města a městským úřadem na straně druhé. Je v bezprostřední blízkosti městského parku a dopravní tepny. Díky rozšíření kapacit bude knihovna moci být otevřena také v dopoledních hodinách, aniž by musela přerušit výukové programy pro školy. Nabídne tak zázemí i seniorům a rodičům s dětmi na rodičovské dovolené. Vedle rozšířeného prostoru pro mladé čtenáře poskytne nově také bezpečné místo pro setkávání náctiletým.

 „Knihovna je řadu let nejenom centrem čtenářství ve městě. Plní také roli komunitního centra setkávání občanů, místa neformálního vzdělávání a konání řady komornějších kulturních a společenských aktivit. V celku pak svou činností významně přispívá k budování občanské společnosti a vytváření příznivého klimatu ve městě.

Ve své činnosti není solitérem, je partnerem a spolupracuje s řadou místních spolků, sdružení, škol, institucí, ale také s jednotlivci. Její působnost přesahuje hranice města: v rovině metodické spravuje 7 místních knihoven v obcích mikroregionu.

V nově rozšířených prostorech se knihovně otevírají možnosti v prvé řadě na důstojné realizování již zaběhlých aktivit (vzdělávání dětí, dospělých, seniorů, bezbariérové kulturní a společenské akce), v druhé řadě možnosti pro aktivity nové, jejichž realizace dosud nebyla z kapacitně-prostorových omezení možná. Je potřeba zdůraznit, že dostatečné prostory pro uložení knihovního fondu změní u veřejnosti a návštěvníků představu a dojem o knihovně jako skladišti knih. Je to především místo, kam se mohou uchýlit pro radu, kde mohou načerpat inspiraci, kde mohou usednout a spočinout (nejenom) s knihou v ruce,“  vysvětluje Pavel Zajíc, ředitel knihovny.

Nový veřejný prostor
Nově navržený veřejný prostor významně kultivuje místo na nároží dvou rušných komunikací. Důstojné předpolí knihovny vtáhne kolemjdoucí do knihovny a kulturu naopak nechá prostoupit do veřejného prostoru. Stane se tak pomyslným vstupem do kulturního klastru ulice Bezručova.

Dispozice a konstrukční řešení
Vnitřní uspořádání nové budovy odráží požadavky na soudobé knihovny jako centra neformálního vzdělávání a komunitních setkávání. Přístavbě dominuje přehledný spojený prostor, s možností variabilního uspořádání a využití dvou oddělených multifunkčních sálů. Důraz je přitom kladen na snadnou orientaci a uživatelský komfort všech skupin návštěvníků. „Nový objekt knihovny je jednoduchou, nadčasovou a variabilní stavbou, která se dokáže přizpůsobit společenským aktivitám, které si dnes možná ještě nedokážeme představit,“  říká Karel Kubza z ateliéru Čtyřstěn.

Historická budova knihovny je pojatá tradičněji, s klidnější atmosférou a maximálním využitím prostoru pro knihy. Vedle celkového očištění a zpřehlednění prostoru původní vily je zásadní nový otvor ve stropu dnešního vstupního sálu. V centrální části vzniká velkorysý převýšený prostor, který přirozeně zve čtenáře k návštěvě druhého podlaží vily.

V části pozemku, kterou nová přístavba oddělí od rušné ulice, bude malá zahrada s posezením pro relaxaci a autorská čtení. Samozřejmostí návrhu je bezbariérový přístup do většiny částí knihovny, který umožňují vnitřní rampy a výtahová šachta ze severní strany vily.

Přístavba je navržena s téměř nulovou spotřebou energie. Uplatňuje se řada úsporných řešení technologických (celoroční vytápění i chlazení tepelným čerpadlem, které získává energii z hlubinných vrtů na zahradě) i tvarových (např. pasivní stínění západních oken sálu protaženou střechou).

Konstrukční řešení přístavby rovněž zohledňuje potřebu volného, variabilního uspořádání prostoru a propojení s přilehlou zahradou. Přístavbu tvoří železobetonový skelet s tenkými ocelovými sloupy, obvodové stěny jsou zděné z cihel plněných izolací. Řešení umožňuje kvalitnější povrchovou úpravu fasády, která je u veřejné budovy nutností. Dřevěná treláž z lepených vazníků před velkoplošným zasklením slouží jako stínění, usměrňuje pohledy a dává budově rytmus.

Materiály
Masivní dřevo – treláž na fasádě, posedové prvky venkovních schodišť, nábytek v knihovně
Ocel – sloupy v interiéru, venkovní zábradlí, zastřešení vstupů
Cihly plněné izolací – obvodové konstrukce přístavby
Železobeton – stropní konstrukce přístavby
Dřevovláknité akustické desky – akustické panely v přístavbě
Velkoformátové izolační zasklení v hliníkových profilech – výplně otvorů přístavby
Prefabrikovaný a monolitický pohledový beton – venkovní schodiště, rampy a dlažby
Broušená silikátová stěrka – fasáda přístavby
Vinylové a kobercové čtverce – podlahová krytina
Pískovec – sokl a portál staré budovy
Zelená střecha – střecha přístavby


Tisková zpráva
Vizualizace: EMPOLA

Studio: ČTYŘSTĚN
Autor: Ing. arch. Karel Kubza, hlavní architekt
Spoluautoři: Ing. arch Milan Joja, Ing. arch. Tomáš Págo
Projekční tým: Ing. arch. Nikola Korábová, Ing. arch. Martina Fojtíková, Ing. arch. Marek Holán

Spolupracovali:           
Architektonicko-stavební řešení: Ing. Ondřej Gaudl, Ing. Pavel Matonoha
Stavebně konstrukční řešení: Ing. Marek Lukáš 
Zdravotně technické instalace, plyn: Bc. Jakub Kaplan, Ing. Michal Talač
Vzduchotechnika, vytápění, MaR: Ing. Jaroslav Prokeš
Elektroinstalace: Ing. Jaroslava Nováková
Požárně – bezpečnostní řešení: Ing. Zdeněk Čejka
Dopravní řešení: Ing. Josef Šico, Ing. Pavel Frýdl
Slaboproud: Ing. Karel Alexa
PENB: Ing. Jiří Cihlář
Zahradní úpravy: Ing. arch. Marek Holán

Adresa projektu: Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Rok projektu: 2016–2021
Rok dokončení: 2023
Náklady: 73 470 000 CZK             
Klient: Město Rožnov pod Radhoštěm 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2023

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz