KOMUNARDŮ XXXV

KOMUNARDŮ XXXV

Komunardů 35, Praha – Holešovice

(21. 1. 2022) Stanislav Fiala

   
 
 
 
 

KOMUNARDŮ XXXV

Na severozápadním nároží ulic Komunardů a Přístavní vznikl dům, který uzavřel obvod jednoho z pravidelných holešovických bloků. Zaplnil tak místo po dvou činžovních domech, které musely být po povodních roku 2002 strženy z důvodu narušené statiky.


Poloha poblíž strategické křižovatky s ulicí Dělnickou si výslovně říkala o stavbu, která se musí stát více než důstojným partnerem okolo stojících domů, které spolu vytváří majestát jedné z klíčových městských ulic centra dolních Holešovic. Hmota domu tvoří výrazné nároží, které korunuje křížení ulic a činí ho jasně rozpoznatelným a zapamatovatelným.
 
Cílem bylo vytvořit nároží, které bude pro lidi proudící po ulici atraktivní, ale přitom milé a vstřícné. Vhodným uvítacím příslibem pro kolemjdoucí i návštěvníky se stalo nároží, kde byl prostor ulice rozšířen na úkor půdorysné plochy pozemku. Takový menší „shromažďovací" prostor před hlavními vstupy, naplněný chladivou zavlažovanou zelení, která slouží coby malá oáza na jinak poněkud monotónní hlavní tramvajové ulici. I okolní prostor lemuje zeleň, která se vine do vyšších pater budovy po několika tenkých sloupech a je tak vynášena až na nárožní věž.

Hmota rohu, který je v prvních dvou podlažích věnován veřejnému prostoru ulice, jako by vystoupila o dvě patra výš a vysunula se nad přirozenou římsu. Vytvořila tak nárožní věž, která se už dávno stala archetypem příznačným pro množství historických i novodobých domů v Praze. Archetypem, který už téměř automaticky očekáváme, když vidíme dům tvořící roh ulic. Věže vždy hlásají určitou důležitost budovy, vytvářejí dobré orientační body v blokovém typu zástavby. V Holešovicích jich tolik nenalezneme, ale je to i proto, že původně nebývaly městským centrem. To ovšem už dnes neplatí coby důsledek toho, jak prestiž Holešovic a jejich postupná přeměna do podoby rozšiřujícího se pražského centra zraje. Je to uctivý odkaz k minulosti či spíše k tradici a zároveň sebevědomé gesto přirozené emancipace místa, které bylo často nezáslužně ocejchováno jako oblast druhého významu.

Chtěli jsme navázat na tradiční strukturu okolních domů s respektem tak, aby naše budova nevyčnívala z řady svou velikostí – ať už příliš malou či příliš velkou. Proto jsme navázali na výšku hlavní římsy domů v ulici Komunardů a napojili se na slepý štít sousedního domu v Přístavní ulici. Tato úvaha nás dovedla k šesti plnohodnotným a jednomu ustoupenému podlaží. Nárožní věž vystupuje nad „hlavní římsu“ o dvě patra (kterou v komerčně nejcennějším parteru obětujeme veřejnému prostoru), takže její malý půdorys v nejvyšší úrovni tvoří podlaží osmé.

Budova byla koncipována jako polyfunkční. Chtěli bychom, aby v ní našly své místo menší, malé i velké firmy, které potřebují prostory dobře komunikující s ulicí městského centra. V prvních dvou podlažích, tj. ve vyšším parteru, který si Holešovice jistě zaslouží, jsou prostory obchodního a stravovacího charakteru. Tato funkce prorůstá až do vnitrobloku. V původním domě tu bylo kino, nyní dvoupodlažní prostor propojuje velkorysé schodiště, které lze pro příležitostné promítání také přizpůsobit. Dvoupodlažní část budovy zasahující svým objemem do dvora před svou fasádou vytváří vnitroblokovou zahrádku.
 
Od třetího podlaží už je situace s blízkostí ulice trochu jiná, takže zde začíná funkce obytná a vzhledem k umístění na rušné městské ulici jsou to převážně byty menší – pro mladší lidi, kteří s chutí využívají výhod a atrakcí blízkého centra. V sedmém podlaží jsou čtyři větší atraktivní byty s prostornými terasami, dva z nich mají přístup na pobytovou část střechy domu.

Garáže pod domem vyplňují tři podzemní podlaží. Přestože je parcela pro garáže relativně malá, zvolili jsme nejpohodlnější komunikační systém sjíždění krátkými rampami po půl podlaží. Zajišťuje nejlepší komfort a přehled v garážích. Přes finanční náročnost je nejvíce uživatelsky vstřícný a neodrazuje od parkování.

Ještě několik slov k vnějšímu působení našeho domu. Chtěli bychom, aby byl dům rozpoznatelný na dálku a dokázal k sobě přitáhnout pozitivní pozornost. Pozitivní pozornost je blahodárná pro místo i oblast. Přinese energii a dokáže navázat další aktivity. Nechceme, aby dům šokoval svým designem. Lidem má být sympatický, má jim zvednout oči od země, aby jim dodal chuť a odvahu. V tomto ohledu sehraje roli i bohatá, pravidelně udržovaná zeleň, která šplhá po pilířích z úrovně chodníku a dominuje sloupci nárožních balkonů, z nichž přetéká přes nepravidelné zábradlí z ocelových prutů. Ve výsledku je atraktivní pro chodce i pro uživatele a návštěvníky obývající prostory uvnitř. Zejména velké lodžie na nároží s nepřerušovaným pásem zeleně po obvodu pomáhají zvyšovat kvalitu vnitřního prostředí domu. Zelení by ale měly být obaleny i hlavní nosné a stabilizační betonové pilíře, které tvoří zásadní a charakteristické fasádní rysy. Popínavá zeleň vyšplhá do vysokých pater, takže z velké části přikryje pohledový beton i navazující plechový obklad.

Naším cílem bylo postavit moderní dům, který naplní všechna očekávání vyplývající ze současného způsobu života a práce. Dům, který je sebevědomý a velkorysý, ale s úctou respektuje historické i současné souvislosti. Dům, který má ambici přispět ke kvalitě veřejného prostoru v nejbližším i vzdálenějším okolí. Dům, který lidé i přes možné počáteční rozpaky přijmou a budou ho mít rádi. 

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal, Petr Jehlík


Investor: MedPort, a.s.
Autor: Stanislav Fiala / FIALA+NEMEC s.r.o.; spolupráce Jiří Václavů, Petr Jehlík, Jiří Neumann
Generální projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Generální dodavatel: Hinton, a.s. – projektový tým divize 01
Plocha pozemku: 976 m2
Zastavěná plocha: 893 m2
Podlahová plocha: 4618 m2
Obestavěný prostor: NP 19 348 m3 / PP 7746 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

 
 
 
 
50.1043100
14.4497056
KOMUNARDŮ XXXV

KOMUNARDŮ XXXV
Komunardů 35
Praha – Holešovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz