Komunitní centrum Židlochovice

Komunitní centrum Židlochovice

Židlochovice

(16. 11. 2021) Pavel Jura architekt

   
 
 
 
 

Komunitní centrum Židlochovice

Historickým centrem města je okolí staré radnice; vyplývá to i z urbanistických souvislostí původní struktury – z umístění výrazné budovy v nároží náměstí, ve vyvýšené poloze městského prostoru, který mírně klesá k nábřeží řeky Svratky. V území byla založena určitá skladba objektů a volných prostor, která měla v původní urbanistické struktuře poněkud jiné významy a funkce. V kontextu města se však jednalo o logickou strukturu prostorů a staveb se skrytým potenciálem.


Nové urbanistické řešení definuje „rovnovážný stav“ mezi výjimečnou funkcí staveb a konvenční strukturou uliční zástavby. Skladba objemů a prostorů zakládá prostupnou – otevřenou – městskou strukturu s flexibilním využitím v čase i prostoru. Jednotlivé elementy je možno provozovat nezávisle i společně.
Provozní řešení vychází z vazby na starou radnici, která je propojena spojovacím krčkem s novým objektem. Tento objekt je rozšířením administrativních prostor radnice, také tu jsou klubovny a kanceláře komunitního centra. Spolu s dalším objektem víceúčelového sálu tvoří dvojici staveb definující jeden ze vstupů do areálu.
 
Stodola je umístěna ve strategické poloze areálu, koncipována byla jako sala terrena propojující dvůr s ovocným sadem. Uvozuje další vstupy do areálu a svým štítem se výrazně uplatňuje ve veřejném prostoru bočního náměstí – piazetty.

Architektonické řešení jsme založili na tradici a kontinuitě. Hmotové a proporční řešení objektů vychází z původní zástavby a městské struktury. Architektonické řešení je definováno tradiční hmotou staveb, vytvářejících veřejný prostor, avšak bez zásadního vlivu módního designu. Východiskem k začlenění novostavby do původní struktury bylo potlačení hranic mezi původní a novou zástavbou, stejně jako volba architektonického jazyka bez příslušnosti k době vzniku.

Autorská zpráva
Foto: Jiří Ernest, Tomáš Javorský, Vratislav Zíka

Finalista České ceny za architekturu 2021
Z hodnocení poroty: Komunitní centrum vyvolalo mezi členy poroty živou a inspirativní diskusi. Kdyby se udělovala cena za urbanismus, byl by tento projekt jednomyslným vítězem. Porota se domnívá, že důležitým faktorem jeho úspěchu byla intenzivní spolupráce mezi klientem a architektem. Diskuse poroty se zaměřila na rovnováhu mezi urbanistickým zásahem a architektonickým provedením.
Na základě důkladné historické analýzy architekti provedli relativně zdrženlivý, ale zároveň účinný zásah do městské struktury. Nejedná se o standardní přístavbu, ale o pečlivé začlenění staré radnice do nového městského prostředí a tím vytvoření nového srdce sídla. Nového srdce města, kde veřejný prostor a budova tvoří jedinečný celek. Každá část veřejného prostoru má svůj zvláštní vztah k některé z budov, přičemž veřejný prostor projekt propojuje a sceluje. Díky bohaté paletě drobných architektonických zásahů jako jsou schody, zelené svahy, zídky nebo mobiliář, veřejný prostor vyzývá občany k pobytu. Vrcholem projektu je nová stodola, budova a veřejný prostor zároveň, která tvoří spojení mezi hlavním náměstím a komunitní zahradou. Zatímco stodola nás nadchla, kritičtěji jsme přistupovali k architektonickému provedení interiéru dalších dvou budov. Jejich dispozice nepovažujeme za zcela srozumitelné a jasné. Diskutovalo se zejména o prostorových kvalitách víceúčelového sálu. I přes tuto drobnou výtku považujeme projekt za velmi přesvědčivý. Vdechl této části města nový život. Dá se říci, že je poctou citátu Jana Gehla: „Nejdříve život, poté prostory a teprve pak budovy. Opačný postup nikdy nefunguje!“

Autoři: Pavel Jura; spoluautor Pavel Steuer; spolupráce PROMED Brno, GRUPETO zahradní architekti

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2020

 
 
 
 
49.0356295
16.6132955
Komunitní centrum Židlochovice

Komunitní centrum Židlochovice
Židlochovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz