Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

Kolín

(22. 12. 2021) Masák & Partner

   
 
 
 
 

Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

Revitalizace areálu spočívala v rekonstrukci stávajících objektů, které byly pro veřejnost dlouhodobě uzavřeny s výjimkou zvonice. Hlavním požadavkem bylo respektování jejich historické a duchovní hodnoty. Snahou bylo v maximální míře ponechat historické konstrukční elementy a preferovat jejich konzervaci či dílčí opravu. Rekonstrukcí prošly zvonice, stará škola, kostnice, hradební zeď, parter a parkán.

Zvonice
Proběhly opravy vnitřních kamenných stěn, omítek, výmalby, cihelných podlah, schodišťových stupňů a dřevěného schodiště včetně zábradlí. V objektu byla provedena instalace nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů, včetně osazení osvětlovacích těles. U rozvodů jsme se snažili o jejich maximální vizuální potlačení. Dále byly restaurovány dřevěná okna, okenice, parapety, ostění, zvonové stolice, kamenná ostění, vstupní dveře, zámečnické a kovářské prvky. V suterénním prostoru zvonice je nyní lapidárium, kam byly umístěny fragmenty kamenných prvků kostela. V místnosti v 1. NP je výstava liturgických předmětů.

Stará škola
V rámci stavebních úprav došlo ke změně zastřešení: betonové tašky jsme nahradili prejzovou krytinou. Na fasádu, v minulosti zcela nevhodně zbavenou omítky, byla provedena vápenná omítka s nárožní bosáží. Opravovaly se také trámové stropy a ostatní tesařské konstrukce (prkenné podlahy, krovy). Historická okna byla repasována, novodobá nahrazena tradičními s původní profilací. Interiérové dveře byly repasovány, pouze vstupní dveře jsou nové. Byly položeny nové cihelné a dřevěné podlahy, včetně skladeb a zateplení stropu pod půdním prostorem. Vnitřní omítky se z velké části restaurovaly, nově prováděné omítky byly provedeny tradiční vápennou technologií.
 
Nesoudržné zdivo komínů v nadstřešní části bylo ubouráno a nově vyzděno. Komín s větracími průduchy byl doplněn historickými kameninovými větracími nástavci. Na druhý komín se vrátila vysazená římsa a klenutá stříška proti dešti. Díky opraveným komínovým tělesům bylo možné obnovit funkční černou kuchyn
Ve škole je nyní interaktivní expozice věnovaná historii a významným osobnostem města. Část interiéru byla vyhrazena pro zázemí personálu.

Kostnice
Při rekonstrukci byly odstraněny venkovní omítkové plochy z 80. let 20. století, které jsme nahradili vápennou omítkou. Dřevěné střešní konstrukce byly ošetřeny proti hmyzu a dřevokazným houbám, opravila se střešní krytina, vyměnily se dešťové svody, očistily se a doplnily klempířské prvky včetně nového hromosvodu. Před rekonstrukcí vnitřní části stavby proběhla demontáž části kosterní výzdoby. V klenbách se pak vyklínovaly trhliny pomocí dubových klínů a vápenné malty. Následně byly obnoveny a vyspraveny jednotlivé kamenné prvky a omítky. Do propadlé podlahy byl vložen dubový roznášecí rošt a položena nová cihelná dlažba. Vitrážová okna byla repasovaná (poškozené dřevěné části rámu se nahradily).

Po statických úpravách a instalaci nových rozvodů (slaboproud, silnoproud) se obnovila kosterní výzdoba. Restaurátorsky byla očištěna a ošetřena výzdoba a výmalba stropu, dále proběhlo restaurování vstupních dveří včetně kování.

Rekonstrukce kostnice patřila mezi nejnáročnější, neboť při opravě klenby a podlahy muselo dojít k zabezpečení tří kosterních pyramid (jedna pyramida zhruba 70 m3 kosterních pozůstatků) tak, aby nedošlo k jejich zřícení nebo poškození.

Hradební zeď
Z tělesa zdi bylo třeba odstranit náletovou zeleň. Následně se kamenné zdivo sanovalo. Porušených části byly vybourány a dozděny včetně kamenné koruny. Dále byly restaurovány kamenné fragmenty a náhrobní desky na hradební zdi. 

Parter a parkán
V západní části parteru byly provedeny výkopy pro nové přípojky inženýrských sítí. Po sanaci a opravě kamenné zdi a zídky byl prostor vydlážděn. V severní části parteru se opravila opěrná zeď včetně sloupků a zábradlí. Sanovaly se také parkánová hradba a opěrné zídky. Budovali jsme nové mlatové cesty a cihelné rampy, instalovali veřejné osvětlení, kamerový a informační systém, nový mobiliář. Podél hradby byla založená nová vinice a ovocný sad. V severní části parkánu je růžová zahrada, na kterou navazuje bylinková zahrada. Volné prostory byly osety travou. Pro uložení nářadí a zahradní techniky byl vybudován zahradní domek, jeho umístění a vzhled vychází z dobové fotografie. Pro zajištění závlahy byla před zahradním domkem instalována retenční nádrž na dešťovou vodu včetně rozvodu užitkové vody.

Autorská zpráva

Autoři a projekt: Masák & Partner – Jakub Masák, Martin Navrátil, Jaroslav Svěrek, Michal Slanec; stavebně konstrukční řešení Ladislav Košťál
Požárně bezpečnostní řešení: Doubravka Brouzdová
Zdravotně technické instalace, zařízení pro vytápění staveb, zařízení vzduchotechniky: Pavel Kolář
Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky: Radek Pírek, Michal Holub, odpovědný projektant Ivo Skoták
Sadové úpravy: Tereza Tomanová
Realizace stavby: Sdružení Společnost BFK - GEMA ART GROUP; Martin Linhart, Miroslav Landovský; hlavní stavbyvedoucí Jiří Novotný, Josef Dušek
Realizace expozice: KLUCIvespolek, s.r.o. – Jiří Novák, Jan Švarc, Jakub Obraz
Technický dozor stavby: IRIS Bohemia s.r.o. – Pavel Říha, Jana Netíková

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2020

 
 
 
 
50.0266383
15.2017997
Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně
Kolín

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz