Kotelna Park Radlice

Kotelna Park Radlice

adlická ulice, č.p. 350, Praha 5 - Radlice

(21. 11. 2017) Atelier Grido, architektura a design

   
 
 
 
 

Kotelna Park Radlice

Místem stavby je část bývalé továrny WALTER (dříve n.p. Motorlet), jižně od ulice Radlické ulice, která odděluje jižní část továrny od hlavního továrního areálu. Na počátku záměru nazvaného Kotelna Park Radlice stála ještě v roce 2014 industriální zdánlivě nevyužitelná opuštěná ruina, pro většinu investorů odsouzená ke snadnějšímu řešení -  totální demolici.  Bývalé energetické centrum pumpovalo energie do úspěšné továrny na výrobu leteckých motorů. Ostrov technicistní zástavby v téměř opuštěném údolí, z jihu sevřený železniční tratí Pražský Semmering, ze severu rušnou Radlickou ulicí, je na dosah centru městské části Praha 5. Plánovaný sjezd z Radlické ulice do Radlické radiály, projektovaný nedaleko od západní hranice areálu, spolu s projekty dostavby centrály ČSOB po areál továrny WALTER v Jinonicích naznačuje budoucí rozmach celého údolí.

Rekonstrukcí prošlo několik objektů, jejichž původní funkcí a úkolem bylo zajištění dodávky tepla pro celý rozlehlý areálový komplex továrny WALTER. Podoba slepence vzájemně do sebe zaklenutých staveb se měnila úměrně s expanzí továrny od padesátých let minulého století až do roku 1990, kdy bylo celé energetické centrum výrazně přebudováno. Teplo v podobě páry putovalo k výrobním halám sítí kolektorů, primární zdroj energie se postupem času měnil – od spalování uhlí, přes mazutový olej, až k zemnímu plynu.
Jako první byly v sousedství železniční tratě postaveny objekty nazývané E1 a E4 jako pevné železobetonové stavby. V objektu E1 byly umístěny kotle, do objektu E4, neboli dle tehdejšího pojmenování do „bunkru“, byla po uměle vytvořeném náspu odkloněna tovární vlečka. Vagony s uhlím tak zajížděly v úrovni dnešního 3. NP (přes mohutné železobetonové násypky pod vagony bylo uhlí dopravováno po dopravních pásech ke kotlům). Při západní fasádě následoval objekt E2a, jehož poslední využití sloužilo pro umístění kogenerační jednotky, a objekt E2b, kde byla zřízena rozvodna vysokého napětí. V roce 1990 byla dokončena přístavba plynové kotelny – objektu E3, velkorysé ocelové stavby. Odkouření z plynových kotlů bylo odvedeno do 120 m vysokého železobetonového komína, který byl a stále je jednou z nejvyšších staveb v Praze. I dnes zůstává výraznou dominantou celého údolí.

Investor chtěl brownfield proměnit pro novou etapu se snahou o zachování genia loci místa, o využití výjimečnosti každého z objektů, jejich tvarů (namísto vrat pro zajíždění nákladních vagonů velké prosklení), konstrukčních výšek (v případě 1. NP je konstrukční výška 5 m), nosného systému včetně využití dobrého dopravního napojení přímo na Radlickou ulici.
Ve stejné době společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. (RBO) a BSH domácí spotřebiče, s.r.o. (BSH) hledaly pro svá vedení v ČR nová sídla. Vize revitalizovaného brownfieldu konvenovala s představami společností o jejich prostorách. Volba pro stavbu Kotelna Park Radlice byla s ohledem na tehdejší stav objektů zdánlivě trochu riskantním rozhodnutím, avšak v souvislosti s rozvojem území rozhodnutím prozíravým. Ještě v projektové dokumentaci byly prostory šité na míru novým obyvatelům, přičemž společnosti si objekty dle svých potřeb rozdělily, vznikly dva nezávislé celky, každý se samostatným technickým zázemím: V objektech E3 a E2a sídlí kanceláře vedení divizí společnosti RBO, v 1. a 2. NP objektu  E2a je školicí středisko společnosti; v objektech E4, E1 a 1. NP E2b sídlí společnost BSH. V 1. NP je veřejnosti přístupný servis domácích spotřebičů a showroom značek Bosch, Siemens, Gaggenau a Constructa, které patří do portfolia společnosti; místem setkání pro oba uživatele se stala společná kantýna ve 3. NP objektu E2b.

Konstrukční a stavební řešení
Jedná se o prostorový koncept netypických konstrukcí:
E1 – exteriérové atrium s vloženým čtyřpodlažním křídlem. Vymezují je konstrukce obnaženého železobetonového skeletu kotelny. Po očistění a vyspravení se skelet stal nepřehlédnutelnou připomínkou minulosti místa. S podobnou myšlenkou byl navržen a realizován také venkovní mobiliář – na kovové konstrukce laviček a podia v atriu byly použity výrazně žluté HEB profily, které bývaly nosnými sloupy jedné z výrobních hal. Původní je i žlutá barva profilů.  Atrium bylo ozeleněno vysázením listnatých dřevin.  
V jižní části objektu jsou doplněny železobetonové stropní konstrukce v rastru stávajícího skeletu včetně nové ploché střechy. Významným prvkem se stalo ocelové ztužení skeletu v úrovni střechy, nahrazující statickou funkci původního krovu.

E2a a E2b – třípodlažní objekt se schodištěm a výtahem, který slouží pro zajištění provozu kantýny. Plochá střecha byla zateplena, na střeše je umístěno nezbytné technické zázemí a technologie obsluhující objekty E1, E2b a E4 a to vč. strojovny vzduchotechniky a chlazení.

E3 – pětipodlažní kancelářský objekt, páté podlaží je ustoupené s pochozí terasou, na střeše je umístěno technické zázemí a technologie obsluhující objekty E3 a E2a včetně strojovny vzduchotechniky a chlazení. Konstrukci tvoří ocelový skelet s lehkým obvodovým pláštěm. Ocelová konstrukce byla zavětrována táhly, která se odstranila, zavětrování bylo přepřaženo do nového železobetonového jádra. Stávající ocelové schodiště nahradilo nové prefabrikované schodiště v jiné poloze. Prostor schodiště společně s instalačními jádry a dvojicí osobních výtahů tvoří nové ztužení ocelového skeletu. V původní technologické části objektu byly doplněny nové stropní konstrukce. Na ploché střeše nad 4. NP je pochozí terasa, střecha nad 5. NP je nepochozí, přístupná pouze pro údržbu a servis technologií na střeše objektu.
Opláštění budovy nahradil nový systém fasádního pláště (Qbiss, TRIMO). Systém dělení fasády, výšky parapetů a velikost oken je nastaven tak, aby byl parapet v jednotlivých podlažích v optimální rovině a zároveň byl respektován stejnorodý exteriérový vzhled fasády. V přízemí je fasáda z východní a západní strany ustoupena směrem dovnitř. Ustoupení je provedeno o 80 cm tak, aby nedošlo k obnažení ocelových sloupů. Ze severní a jižní strany je fasáda zalícovaná po celé výšce objektu. Nová hliníková okna jsou s nadstandardními izolačními parametry a v maximální míře s pevným zasklením. V 5. NP je z jižní strany fasáda ustoupena o 1 m tak, aby před okny vznikla terasa.

E4 – čtyřpodlažní kancelářský objekt. Strop nad 1.NP je nově vestavěn po demolici železobetonových násypek. Ve čtvrtém podlaží byl vestavěn prostor pro relaxaci. Objektu dominuje hlavní schodiště, které prosklenými podestami vystupuje na jižní i severní fasádě vně objektu a tvoří tak nepřehlédnutelný prvek stavby. Nová hliníková okna mají izolační parametry. Okna ve 2. NP bylo nutné nově vyřezat do železobetonové konstrukce. Plochá střecha byla doplněna tepelnou izolací a titanzinkovým oplechováním.

G – objekt garáží, parkování v jednom podzemním podlaží a s povrchovým parkovištěm na terénu, včetně umístění technických místností a VOTS. Garáž je propojena s technickými prostory 1. PP objektu E3 (místnost pro umístění vodoměrné sestavy, pod E3 je dále umístěna retenční jímka dešťové vody). Zachováno bylo také propojení se stávajícím podzemním kolektorem, který byl v místě garáží částečně demolován. V prostorách garáže jsou umístěny technické místnosti - místnost UPS, VOTS, rozvaděč VN, rozvodna NN, ESL ústředna, technologie datových rozvodů.

Střecha podzemní garáže je využita jako parkoviště, které je přístupné rampou ze stávající areálové komunikace.

Kanceláře
Koncept interiéru kanceláří BSH se odvíjí od principů living office. Otevřený volný prostor slouží jako plato pro mnoho různých prostředí. Interiér vytváří obytnou pracovní krajinu, která vychází z přirozeného rytmu života, práce a z potřeb uživatel daného prostoru. 
Industriální prostor kotelny umožnil vytvořit vzdušný jednoduchý světlý interiér, který kombinuje prvky industriální architektury a jednoduchého, elegantního a čistého interiérového vybavení. V interiéru byly použity bílé a krémové barvy s akcenty pastelových barev, světlého dřeva a ocelových prvků. Řešení interiéru se snaží nekonkurovat monumentálnímu industriálnímu prostoru, naopak se snaží jej zvýraznit a podpořit maximálním přiznáním všech původních prvků, přiznaným vedením veškerých sítí a technologií. Srdcem kanceláří je plaza v třetím patře, která je navázána na společnou kuchyňku s jídelním stolem.

Showroomy
Koncept showroomů firmy BSH je založen na cestě, na které návštěvník objevuje jednotlivé značky.  Cesta vychází z hlavní recepce, skrze světelné brány prochází ze světa jedné značky do dalšího. V industriálním prostoru je znásobené působení jednotlivých scén. Každá značka má jiný charakter, jinou cílovou skupinu – tento motiv se odrazil v koncepcích jednotlivých showroomů. Kulinářské a školicí centrum pak do praxe uvádí všechny představené spotřebiče a značky a umožňuje vše poznat menší i větší skupině posluchačů a vyzkoušet naživo.  

Tisková zpráva
Rekonstrukce kotelny v Radlicích získala titul Stavba roku 2017


 
Místo: Radlická ulice, č.p. 350, Praha 5 Radlice
Návrh stavby: Atelier Grido, architektura a design, s.r.o. – Peter Sticzay - Gromski, Juraj Kováč
Návrhy interiérů: Atelier Kunc architects, s.r.o. – Michal Kunc, Mirka Gulbisová Tůmová, Michal Matějíček, Iveta Nekulová, Miroslava Padruňková; NUANCE architektonická dílna – Filip Klozar, Pavlína Čermáková
Generální projektant: AED project, a.s. –  Zbyněk Ransdorf
Statika ocelových konstrukcí: Excon, a.s. – David Jermoljev
Generální dodavatel stavby: Metrostav, divize 3
Realizace: 01/2015 – 06/2016

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz