La Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia

(23. 8. 2010)

 
 
 
 

La Biennale di Venezia

12. mezinárodní výstava architektury
29. 8. - 21. 11. 2010

Pavilon České a Slovenské republiky
Výstavní areál Giardini, Benátky

NATURAL ARCHITECTURE / PŘIROZENÁ ARCHITEKTURA

 

Na letošním Bienále architektury v Benátkách bude zastupovat Českou republiku výstavní projekt autorů Martina Rajniše, Jany Tiché a Ireny Fialové nazvaný NATURAL ARCHITECTURE (Přirozená architektura). Společný projekt architektonické kanceláře e-MRAK a nakladatelství Zlatý řez představuje originální pojetí architektury, přátelské k přírodě i lidem.

„Architektura prožívá krizi. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, tvarů, barev, systémů i nahodilostí. Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu,“ říká architekt Martin Rajniš.

Přirozená architektura – tak pojmenoval Martin Rajniš svou vizi obratu architektonické kultury. Zkušenosti z pobytu ve třetím i čtvrtém světě mezi přírodními národy, které žijí téměř bez kontaktu s moderní průmyslovou civilizací, ho přivedly po více než třiceti letech pestré
a úspěšné architektonické praxe k radikálnímu přehodnocení vztahu přírody a kultury
v architektuře.

Přirozená architektura je originální koncept experimentálního stavění v souladu s přírodou, který architekt Martin Rajniš rozvíjí se svými spolupracovníky již přes deset let. Nabízí východisko ze současné krize naší civilizace znovunavázáním vztahu k přirozenému světu.

Navrhování a stavění Přirozené architektury je kolektivní proces, který obnovuje sociální roli architektury a stavitelství jako týmové práce i rituálu. Přirozená architektura jde přímou cestou od návrhu k realizaci, neztrácí vztah k fyzické realitě. Výstava proto není navržena jako muzejní expozice, ale jako autentické prostředí. Nereprodukuje fotografie a plány, nepopisuje, nevysvětluje. Návštěvník získává informace přímou emocionální zkušeností.

Prototyp Přirozené architektury v reálném měřítku a velké modely realizovaných projektů 1:5 se spolu s diváky odrážejí v zrcadlové stěně; promítaný film uvádí diváky přímo do procesu stavění. Celý pavilon je provoněný vůní dřeva. Kdo chce, může si postavit vlastní věž nebo dům z odřezků dřeva v „dětské dílně“. Dotazy návštěvníků zodpoví na místě kustodi - studenti architektury z českých vysokých škol. Přímo v pavilonu je rovněž připravená k prodeji nabídka knih o Martinu Rajnišovi a Přirozené architektuře, filmů na DVD, triček a dalších upomínkových předmětů.

Autorem loga expozice NATURAL ARCHITECTURE a veškerých doprovodných tiskovin, dárkových předmětů a knižních publikací je grafický designér Tomáš Machek (Side2). Jeho účast na projektu je logickým pokračováním dlouholeté úspěšné spolupráce s trojicí autorů české expozice. Grafický koncept tvoří samostatnou vrstvu projektu, osobitou interpretaci tématu Přirozené architektury. Je tváří expozice, obrácenou k publiku i mimo fyzický prostor Bienále.

Modely staveb, které budou v Benátkách k vidění, vznikaly na jaře letošního roku v dílně, zařízené pro tento účel ve staré továrně nedaleko Liberce. Jsou dílem týmu mladých architektů a studentů architektury, kteří pracovali pod vedením architekta Jana Macha (mjölk).

PŘIROZENÁ ARCHITEKTURA: MANIFEST
01 Diverzita Diverzita systému je o udržení příjemné podobnosti a rozdílnosti jednotlivostí. Pokud každá věc není originálem, něco nám chybí. Opakem diverzity je monokultura.

02 Entropie Entropie popisuje míru organizace a chaosu systému. Když se chaos zcela vytratí, věc přestaneme chápat jako přirozenou a je nám cizí.

03 Rozhraní Nejúžasnější věci v přírodě se dějí na rozhraní. Třeba rozhraní lesa a louky, louky a rybníka. Podobné rozhraní by měly mít i naše domy a města. Pokud nevyužijeme rozhraní, děláme chybu.

04 Symbióza Miliardy let žijí organizmy v symbióze. Musíme dosáhnout toho, aby se naše stavby a přírodní systémy staly symbionty, aby se navzájem pozitivně ovlivňovaly. Aby si začaly navzájem pomáhat, spolupůsobit, vyhovovat.

05 Inteligentní kůže Všechny organismy mají inteligentní kůži, vícevrstvý obal, který se neustále proměňuje a reaguje na měnící se okolí. Pokud naše domy mají být přirozené, musí si vytvořit podobný obal, který reaguje na změny uvnitř i venku.

06 Adaptabilita Plán, který nepočítá s tím, že už v okamžiku svého uskutečnění je nedokonalý a potřebuje se měnit, je špatný. Potřebujeme dělat věci přizpůsobivé, stavět stavby tak, aby se daly jednoduše proměňovat.

07 Svoboda Bez svobody stavění nemůže vzniknout dobrá architektura. Omezování svobody vždy vede k poškození systému. Tvrdé plánovací systémy umrtvují naše stavby i města.

08 Materiály Přírodní materiály – dřevo, kámen, sklo, voda, země, hlína - nám jsou bližší, než materiály více zpracovávané. Stárnou přirozeně, jako člověk, jako příroda, a přirozená architektura je na nich postavena.

09 Ekonomie a ekologie Neexistuje ekologický dům, který by neměl v pořádku ekonomii. V hloubce jakéhokoliv chování přírody je hluboký ekologický zájem. Každá rostlina, organismus, všechno řeší co nejúsporněji, nejstřídměji. Drahý ekologický dům je protimluv.

10 Proud energie Všechny žijící organismy se orientují v proudu energie, která k nám přichází ze Slunce. Jsme ochuzeni, jakmile se my a naše stavby přestaneme v tomto proudu správně orientovat, vyhledávat a nasávat energii.

11 Vznik, existence, zánik Čím méně se stavba zakousne do přírody, čím je ohleduplnější a lépe si vymyslí svůj zánik, tím je přirozenější. Přirozená stavba je bezúdržbová, nenásilná struktura, kterou člověk několika nenápadnými pokyny instruuje, aby mu sloužila.

12 Stavění Stavění je na architektuře to nejpodstatnější. Přirozená architektura musí být svázaná s dobrým stavitelstvím. Pokud stavba není v pořádku, dostává se architektura úplně mimo.

AUTOŘI A TÝM VÝSTAVY
Autoři výstavy: Martin Rajniš (e-MRAK), Jana Tichá a Irena Fialová (Zlatý řez)
Komisařka výstavy: Radomíra Sedláková (Národní galerie v Praze)
Produkce výstavy: e-MRAK
Výroba modelů: mjölk
Vydavatel doprovodných publikací: Zlatý řez
Grafický design: Tomáš Machek (Side2)

Výstavu pořádá Národní galerie v Praze za podpory Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva kultury Slovenské republiky, Slovenské národní galerie v Bratislavě, Velvyslanectví České republiky
v Itálii, Českého centra v Římě, Velvyslanectví Slovenské republiky v Itálii a Slovenského inštitútu
v Římě.

SPONZOŘI VÝSTAVY
Ministerstvo zemědělství ČR
PSJ Holding
Město Chrudim
Lesy České republiky
Městské lesy Chrudim
Wine food market
Spálenský
HVP modell
Spyron
Alan Gütl
Aleš Voverka

DALŠÍ INFORMACE
www.e-mrak.cz
www.zlatyrez.cz
www.ngprague.cz
www.side2.cz
www.mjolk.cz
www.continuo.cz


DOPROVODNÉ PUBLIKACE, FILMY A PŘEDMĚTY

KNIHY

Martin Rajniš: Přirozená architektura / Natural Architecture
Bohatě ilustrovaná monografie nabízí Manifest Přirozené architektury, rozhovor s Martinem Rajnišem, 27 vybraných projektů a realizací z let 2000-2008. Česky a anglicky.
Editorky: Irena Fialová a Jana Tichá
Grafická úprava: Tomáš Machek (Side2)
Vydavatel © Zlatý řez, Praha 2008, ISBN 978-80-87068-02-1
Formát 220 x 165 mm, 220 stran

Bára: Neuvěřitelný příběh věže / The Incredible Story of a Tower
Velkoformátová publikace vypráví příběh rozhledny Bára, originální dřevěné konstrukce, postavené nedaleko Chrudimi podle návrhu Martina Rajniše. Česky a anglicky.
Editorka: Jana Tichá
Grafická úprava: Tomáš Machek (Side2)
Vydavatel © Zlatý řez, Praha 2010, ISBN 978-80-87068-06-9
Formát 221 x 378 mm, 80 stran

FILMY

DVD NATURAL ARCHITECTURE + Bára + Studio Above the River (režie Vojtěch Kopecký, 30 min.)
DVD Strategy of Freedom (režie Václav Šmerák, 28 min.)
DVD Pahrbek český (režie Lucie Králová, 56 min.)

OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

Areál Bienále je pro veřejnost otevřen od 29. 8. do 21. 11. 2010 vždy od 10 do 18 hodin. Zavírací dny jsou pondělí (Giardini) a úterý (Arsenale).

Základní vstupné do areálu je 20 EUR, rodinné (2 dospělí a 2 děti) 40 EUR, studenti 12 EUR.

Vstupenky lze zakoupit na místě nebo na http://www.tickets.labiennale.org/. Opravňují k návštěvě všech výstav Bienále, konaných jak v areálu Giardini, tak v areálu Arsenalu.

VERNISÁŽ ČESKÉ EXPOZICE

Pavilon České a Slovenské republiky, areál Giardini, Benátky, pátek 27. 8. 2010 v 15 hodin.
Speciální program vernisáže: divadlo Continuo, Praha. 


HISTORIE A KONCEPT VÝSTAV BIENNALE DI VENEZIA:
115 LET SVĚTOVÉ KULTURY

Bienále v Benátkách patří již více než sto let k nejprestižnějším kulturním institucím na světě. Od svého založení představovalo nejnovější umělecké trendy a organizovalo mezinárodní přehlídky současného umění. Historie Bienále v Benátkách začíná v roce 1895, kdy se poprvé konala Mezinárodní výstava umění. Ve 30. letech dvacátého století k ní přibyly další festivaly: hudební, filmový a divadelní (filmový festival v Benátkách v roce 1932 byl vůbec první filmový festival na světě). V 80. letech dvacátého století se uskutečnila první mezinárodní výstava architektury a v roce 1999 se konal první ročník taneční přehlídky Bienále.

Tradiční součástí programu Bienále jsou expozice jednotlivých států v historických národních pavilonech v areálu Giardini, ve výstavním prostoru Arsenale i na dalších místech po celém městě. Letos je národních expozic celkem 54, šest zemí se Bienále účastní poprvé: Albánie, Bahrajn, Írán, Malajsie, Maroko a Rwanda.

Pavilon České a Slovenské republiky od architekta Otakara Novotného z roku 1925 je jedním z nejstarších v areálu hlavního výstaviště Giardini. Výhodou je jeho vynikající poloha na hlavní trase výstavního areálu, v bezprostřední blízkosti pavilonů Francie, Velké Británie a USA.

HLAVNÍ EXPOZICE BIENNALE DI VENEZIA 2010:
PEOPLE MEET IN ARCHITECTURE / LIDÉ SE SETKÁVAJÍ V ARCHITEKTUŘE

Současně s národními expozicemi pořádá Bienále kurátorskou přehlídku současné architektury. Výstavu na aktuální téma připravuje se svým týmem ředitel Bienále, jímž bývá významný světový kritik architektury nebo architekt, jmenovaný vedením Benátského bienále každé dva roky. Letos je ředitelkou poprvé žena - architektka, Kazuyo Sejima, spoluzakladatelka tokijské kanceláře SANAA.

Kazuyo Sejima, nedávná laureátka prestižní Pritzkerovy ceny (2010) připravila přehlídku s názvem PEOPLE MEET IN ARCHITECTURE (Lidé se setkávají v architektuře). Bude instalovaná v Palazzo delle Esposizioni v areálu Giardini a v budově Arsenale. Představí práci 48 účastníků: architektů a architektonických kanceláří, inženýrů a umělců z celého světa

"Bienále architektury 2010 by mělo být reflexí architektury jako takové", říká ředitelka letošního Bienále Kazuyo Sejima. "Jedenadvacáté století právě začalo. Odehrává se celá řada radikálních změn. Může architektura vyjasnit nové hodnoty a nový životní styl v tak rychle se měnícím kontextu? Doufám, že tato výstava nám poskytne příležitost zažít nespočetné možnosti architektury, a že nabídne množství rozmanitých přístupů k architektuře i způsobu života."

Sejima hovoří o mnohosti forem a přístupů, ale také protikladů, které utvářejí současnou architekturu: „uvnitř a vně, soukromé a veřejné, program a forma, fyzické a virtuální … ale také umění a architektura, příroda a člověk. Možná, že se zdánlivý protimluv může stát novým produktivním paradigmatem, snad může z oddělených dvojic vzniknout dualita, která bude schopná tyto hranice setřít. Nečekané sousedství neobvyklých prostorů může vést k symbiotickému dialogu. Další oblast, která mě zajímá, jsou lidé v architektuře, lidská setkání ve veřejných i soukromých situacích, člověk jako tvůrce, ale také uživatel architektury. To je jeden z aspektů života jednotlivce v kontaktu se společenstvím. Lze ho jednoduše pojmenovat: 'Lidé se setkávají v architektuře'.


DOPROVODNÝ PROGRAM BIENNALE DI VENEZIA 2010:
SPECIÁLNÍ PROGRAMY A SOUTĚŽE

12. mezinárodní výstava architektury Bienále v Benátkách má dva hlavní bloky doprovodných programů:

Soboty s architekturou Je název cyklu rozhovorů a diskusí s architekty, kritiky a osobnostmi architektonického světa z Itálie i zahraničí. Moderovat je bude ředitelka současného ročníku Bienále Kazuyo Sejima a ředitelé předchozích ročníků: Vittorio Gregotti (1975, 1976, 1978), Paolo Portoghesi (1980, 1982, 1992), Francesco Dal Co (1988, 1991), Hans Hollein (1996), Massimiliano Fuksas (2000), Deyan Sudjic (2002), Kurt W. Forster (2004), Richard Burdett (2006) a Aaron Betsky (2008).

Destinace Bienále Benátky Program s podtitulem "Univerzity se setkávají v architektuře" je určený vzdělávacím institucím, studentům a pedagogům vysokých škol.

On-line soutěže pro veřejnost
Budou probíhat po celou dobu trvání Bienále na webové stránce www.labiennalechannel.org: Lidé se setkávají v architektuře - Fotografie (soutěž o nejlepší fotografii výstavy), Lidé se setkávají v architektuře - Esej (nejlepší kritický text o výstavě) a Lidé se setkávají v architektuře - Videoklip (nejlepší video na téma výstavy).

ZLATÝ LEV 2010 A DALŠÍ CENY
Benátské bienále je tradičně spojeno s udělováním několika prestižních ocenění, z nichž nejvýznamnější je Zlatý lev, udělovaný za vynikající celoživotní přínos oboru. Letošním držitelem Zlatého lva se stal holandský architekt Rem Koolhaas.

Slavnostní zahájení a předávání ocenění laureátům 12. mezinárodní výstavy architektury se uskuteční v sobotu, 28. srpna 2010 v Giardini. Mezinárodní porota udělí následující ceny: Zlatý lev pro nejlepší národní expozici 12. mezinárodní výstavy architektury, Zlatý lev pro nejlepšího architekta/ku či umělce/kyni výstavy Lidé se setkávají v architektuře, Stříbrný lev pro nejslibnějšího mladého architekta/ku výstavy Lidé se setkávají v architektuře.


ZLATÝ LEV PRO REMA KOOLHAASE

Ocenění Zlatý lev za celoživotní dílo na 12. mezinárodní výstavě architektury získal holandský architekt Rem Koolhaas. Rozhodla o tom porota Bienále v čele s předsedou Paolo Barattou na základě návrhu ředitelky 12. mezinárodní výstavy architektury Kazuyo Sejima.

Rem Koolhaas se narodil v roce 1944 holandským rodičům v Indočíně. Původně studoval film a zabýval se psaním, než začal studovat architekturu. Bohatý víceoborový základ je v jeho díle patrný dodnes. Po studiích architektury v Londýně a USA založil v Rotterdamu v roce 1975 spolu s Eliou a Zoe Zenghelisovými a Madelon Vriesendorp kancelář OMA. Mezi nejvýznamější díla Rema Koolhaase a OMA patří Holandské taneční divadlo v Haagu, Kunsthal v Rotterdamu, Grand Palais v Lille a masterplan EuroLille, Villa dall’Ava, Seattle Public Library, Casa da Musica v Portu a budova čínské ústřední televize CCTV v Pekingu. Časopis Time zařadil Rema Koolhaase v roce 2008 mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.

Koollhaasovy projekty, realizace i úvahy o současné společnosti jsou publikovány v knize S, M, L, XL (1995), koncipované jako "román o architektuře". Ještě předtím, v roce 1978, upoutal pozornost jeho retroaktivní manifest pro Manhattan s názvem Delirious New York (česky Třeštící New York). Obě knihy patří ke klasickým dílům současné architektonické teorie. V roce 2000 se Rem Koolhaas stal laureátem Pritzkerovy ceny.

Porota Bienále se rovněž rozhodla udělit zvláštní cenu Zlatého lva in memoriam japonskému architektovi Kazuo Shinoharovi, který zemřel v roce 2006. Kazuo Shinohara hluboce ovlivnil japonskou architektonickou scénu a založil celou linii japonské architektury, označovanou jako Shinoharova škola, z níž čerpají inspiraci architekti Toyo Ito, Kazunari Sakamoto a Itsuko Hasegawa.

Zdroj: TZ Zlatý řez / www.zlatyrez.cz

 


 

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz