Luka Living

Luka Living

stanice metra Luka, Praha 13

(16. 11. 2021) CAMA Architekti

   
 
 
 
 

Luka Living

Polyfunkční objekt má 15 nadzemních a dvě podzemní podlaží, bydlení je doplněno o komerční a administrativní plochy, wellness a fitness. Objekt byl přistavěn k obchodnímu centru, s nímž tvoří celek. Specifikem projektu bylo také propojení areálu se stanicí metra Luka „suchou nohou“. Byty byly určeny k pronájmu.

 
Jedná se o mimořádně úspornou budovu v energetickém standardu A, všechny byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, vybaveny jsou i systémy domácí automatizace. Hmota je organicky tvarována pomocí balkonů při zachování jednoduchého konstrukčního tvaru obvodových konstrukcí. Pravidelně strukturovaná fasáda a její tvar podporují celistvost designu. Patro s obchodní pasáží je prosklené. Ideově má komplex zelený charakter. Parter je modelován oblými pahorky v souladu s architektonickou koncepcí a navazuje na Centrální park. Fasády garáží netvoří plné stěny, ale perforovaný plášť porostlý popínavou vegetací. Zeleň na terasách a střechách ideu silně umocňuje.

V průběhu projektu jsme řešili řadu náročných technických úkolů: antivibrační řešení konstrukce, přeložky kanalizačních přivaděčů pod budovou a zakládání nad technickými kolektory.
 
Architektura okolních budov je dána dobou jejich vzniku; jedná se o sídliště z 80. let minulého století. Bytové domy jsou minimálně desetipodlažní, členěné okny, lodžiemi a většinou i barevnými plochami po dodatečném zateplení. Jejich sestavy vytváří meandry polouzavřených dvorů. Objekty občanské vybavenosti a nákupního centra jsou nižší. Výraznou linií je v této lokalitě nezahloubený tubus metra. Pro návrh bylo podstatné měřítko místa, zdůraznění stanice metra a vytvoření orientačního bodu. Hmotu stavby tvoří tvarově jednoduchá ortogonální podnož navazující na objekt Luka 1 a část bytových pater. Horní patra novostavby na podnož dynamicky reagují a přes soustavu teras gradují v diagonální štíhlé formě. Jsou uskočená a celou siluetu zjemňují, celistvost a dynamiku dávají budově linie balkonů.  Východní nároží jsme akcentovali dvoupodlažní hmotou trojúhelníkového půdorysu, Fasády navazují na záměr vytvořit homogenní, ale přitom dynamický tvar budovy. Podstatná je pravidelná struktura okenních otvorů a barevných ploch, velké prvky kompozici odlehčují a korespondují s křivkou balkonů. Podnož je z podstatné části prosklená, fasády bezprostředně navazující na terén byly obloženy kovovými lamelami. Architektonické řešení doplňuje důraz na kvalitní materiály a detaily: nejen na fasádách a viditelných částech společných prostorů, ale i v parteru.

Konstrukci 2. PP -2. NP tvoří železobetonový monolitický skelet lokálně doplněný stěnami. Od 3. až do 15. NP jde o stěnový obousměrný systém, který je oproti spodní skeletové části natočen o 45°. Vzhledem k odlišným polohám většiny svislých nosných konstrukcí tyto dvě části odděluje masivní přechodová konstrukce stropu nad 2. NP. Ve východní části objektu je dvoupodlažní administrativní nástavba s trojúhelníkovým půdorysem (3. a 4. NP). Dle zadání klienta byly konstrukce navrženy tak, aby bylo v budoucnu možné doplnit dalších pět nadzemních podlaží.

Objekt je založen na kombinovaných základech tvořených velkoprůměrovými vrtanými pilotami a základovou deskou, kterou před vlivem vlhkosti a agresivity prostředí a bludnými proudy chrání hydroizolační systém. V hlavicích sloupů v nejvyšším podlaží garáží, tedy pod patrem s obchodní pasáží, jsou uloženy vibroizolační desky. Výška vibroizolačních prvků byla stanovena na základě měření vibrací a akustických studií ve spolupráci s Technickou univerzitou v Budapešti. Jedná se zatím o nejmodernější antivibrační systém v České republice.
 
Křivky mezi balkony uzavírá monolitický železobetonový lem, v místě balkonových desek kotvený do monolitického balkonu. Na ostatních místech ho podporují monolitické krčky široké 300 mm a vysoké 200 mm, vystupující ze stropních desek. Křivky lemů/balkonů bylo třeba vzhledem ke složitému tvaru stavby geodeticky vytyčit z elektronických výkresů.

Při řešení systému parkování jsme se rozhodli pro kontinuální rampy, které umožnily využít celou plochu podlaží. Tento úsporný parkovací systém ušetřil finanční náklady, které se v předchozí fázi projektu pohybovaly v řádech desítek milionů korun, protože byly původně navrženy v klasických automatických parkovacích zakladačích.

Autorská zpráva
Projekt Luka Living Rental Apartments získal cenu v kategorii Energetický a ekonomický projekt roku od Ministerstva pro místní rozvoj. Dále se umístil v soutěži Best of Realty 2018, obdržel Cenu Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2018, byl vítězem v soutěži Pasivní dům 2018 a získal 
Cenu CEE Retail Awards 2019. 

Investor: Luka Residential, s.r.o.
Autoři a projekt: CAMA Architekti – David Chromík; spolupráce Jindřich Brož, Lenka Chromíková, Darina Jasanská, Irma Konečná
Projektant stavebně-technického řešení: m3m s.r.o, Michal Pokorný, Václav Eninger
Dodavatel: HINTON a.s.
Plocha pozemku: 3694 m2
Zastavěná plocha: 2532 m2
Obestavěný prostor: 77 150 m3
Počet bytů: 215
Garážová stání: 203        
Náklady: 0,5 mld. korun

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

 
 
 
 
50.0445582
14.3314152
Luka Living

Luka Living
stanice metra Luka
Praha 13

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz