Masák & Partner: Mateřská školka Skalníkova Mariánské Lázně

Masák & Partner: Mateřská školka Skalníkova Mariánské Lázně

(2. 3. 2012)  Školka pro 42 dětí, s vlastní kuchyní a jídelnou je koncipována jako nízkoenergetická dřevostavba. Stavba se stala vítězem veřejného hlasování i odborné poroty v soutěži Dřevěná stavba roku 2011 v kategorii Realizované moderní dřevostavby.

 
 
 
 

Masák & Partner: Mateřská školka Skalníkova Mariánské Lázně

 Školka pro 42 dětí, s vlastní kuchyní a jídelnou je koncipována jako nízkoenergetická dřevostavba. Stavba se stala vítězem veřejného hlasování i odborné poroty v soutěži Dřevěná stavba roku 2011 v kategorii Realizované moderní dřevostavby.

MŠ Skalníkova Mariánské Lázně

Investor: Město Mariánské Lázně MŠ Skalníkova Mariánské Lázně
Autor projektu: Ing. Arch. Jakub Masák,
Ing. arch. Petr Němejc
Generální projektant: Architektonický atelier Masák & Partner
Generální dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Dodavatel dřevostavby:
Ecomodula s.r.o.
Realizace: 2011
Doba výstavby
Celková doba výstavby – 112 dní
Hrubá stavba 21.3.-6.5.2011
Druhá fáze výstavby – 6.5.-4.7.2011
Konstrukční řešení: Sendvičová dřevěná konstrukce
Koncepce realizace stavby a rozhodující faktory:
Maximální nároky na rychlost výstavby
Termín započetí výstavby
Maximální prefabrikace
Minimalizace rizika průniku vlhkosti do konstrukce v průběhu montáže

Výroba:
prefabrikace - celostěnové
panely včetně rozvodů elektroinstalace
Termín výroby – 8 týdnů (3směnný provoz)
Na stavbě pouze nenosné příčky, předstěny, zavěšený strop chodeb a jídelny

Vnitřní povrchy:
Z důvodu protipožární ochrany byly ohrožené prvky obložené SDK RF 15

Teplovzdušné vytápění:
Distribuci tepla do větších prostor zajišťuje vzduch řízeného větrání s rekuperací
Menší prostory jsou vytápěny deskovými tělesy
MŠ Skalníkova Mariánské Lázně
Architektonické řešení
Navržený objekt je vhledem k záměru energeticky úsporné stavby velmi kompaktní, v podstatě jej představuje jednopodlažní stavba obdélného půdorysu z plochou střechou. Stavba se svojí polohou blíží severní hranici pozemku, která též souvisí s navazujícím ortogonálním uspořádáním nejbližších sousedních staveb. Objekt je umístěn tak, aby vchod a vjezd pro zásobování osově souhlasil s nástupním prostorem vytvořeným již pro stávající objekt školky. Budova je záměrně posunuta blíž ke zmíněné severní hranici pozemku, uvolňuje se tak jižní osluněný prostor zahrady. Zahrada je navržena jako jasně členěná a tedy kontrolovatelná bezpečná plocha pro dětské aktivity. Na zahradě budou realizována jednotlivá dětská hřiště odlišná svým vybavením pro různé věkové skupiny. Každá z učeben má v zahradě přiřazenu svoji hrací plochu. Součástí řešení vnějších ploch je nezbytná zeleň, Stromy jsou součástí celé navržené kompozice.

Dispoziční řešení
Z hlediska dispozice a organizace vnitřního provozu je objekt tvořen sestavou dvanácti prostorových modulů (o půdorysné ploše cca 100m2), kde každému z nich je přiřazena jasná funkce. Moduly jsou vzájemně propojeny sítí prostorů, jimž je kromě funkce komunikační přiřazena ještě funkce doplňková (např. úložné prostory hraček, hygienická zázemí apod.). Moduly po obvodě stavby jsou věnovány zejména pro pobytové místnosti dětí (herny, lehátkové části) a jeden severní modul je navržen jako kuchyně se zázemím (gastro provoz) a další severní modul jako prostor šaten. Jádro stavby vyplňuje modul pro technické a administrativní zázemí, a jeden otevřený modul určený jako jídelna a společenský prostor.

Energetická koncepce
Jedná se o jednopodlažní velmi kompaktní dřevostavbu z rozhodujícím podílem zasklených ploch orientovaných na slunečné strany. Díky kompaktnosti navržené hmoty se podařilo minimalizovat ochlazované plochy obálky při současném zcela funkčním dispozičním uspořádání. Navrženo je vnější stínění oken pomocí screenových rolet a odpadá tak potřeba strojového chlazení v letních měsících.
Z hlediska technických zařízení budovy je zásadní navržený systém řízeného větrání a teplovzdušného vytápění se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Toto zařízení snižuje rozhodujícím způsobem potřebu tepla na vytápění a zároveň zajišťuje požadované kvalitní vnitřní mikroklima. Zdrojem tepla je stávající přípojka centrálního zásobování teplem. Dle informací sdělených investorem se výhledově uvažuje, že jedním ze zdrojů městského CZT bude spalovna na biomasu.

Zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy prokazuje celkovou potřebu energie na 65,6 kWh/m2.rok, z čehož potřeba tepla na vytápění činí 50,3% tedy 33 kWh/m2.rok. Z hlediska potřeby tepla na vytápění se jedná o nízkoenergetickou stavbu.
(zdroj: Drevěná stavba roku 2011, Ecomodula s.r.o.)
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sustainability

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz