Miletičova 5

Miletičova 5

Miletičova 99/5, Ružinov, Bratislava

(7. 12. 2018) Compass architekti

   
 
 
 
 

Miletičova 5

Bývala administratívna budova SEPS na Miletičovej ulici prešla celkovou rekonštrukciou a zmenila aj svoj účel využitia najmä na bývanie.
Limitujúce faktory s ktorými sme sa museli vysporiadať: takmer sto metrov dlhá uličná fasáda; konštrukčný systém typizovanej panelovej sústavy s modulom 7,2 m v parteri kombinovaný so železobetónovým skeletom; sispozičné usporiadanie v podobe päťtraktu s tým súvisiaca hĺbka domu.

Okrem zmeny využitia a s tým súvisiacich nevyhnutných dispozičných úprav sme sa zamerali najmä na riešenie kontaktu domu s okolitým prostredím. Medzi naše priority patrilo otvorenie kedysi neprístupného parteru do ulice a vysporiadanie sa s enormnou dĺžkou horizontálne členenej fasády, ktorá akoby bola navrhnutá viac pre pohľad pasažiera už spomínanej električky, než pre chodca.
Po očistení parteru od neskorších nánosov dostala budova jasné tektonické členenie na podnož a telo. Neskôr pribudla aj hlava v podobe ustúpenej strešnej nadstavby. Každá z týchto častí má nie len svoje jednoznačné farebné riešenie – čierna podnož, biele telo, čierna hlava – ale aj vlastný rýchlostný stupeň vnímania. Kým parter, členený v polovičnom module a prerušovaný materiálovo odlíšenými vstupmi do bytov, či zmenou výškového usporiadania, ponúka dostatočne bohatý vizuálny vnem aj počas pešej chôdze, telo s pravidelne sa opakujúcim dvojnásobným modulom je nastavené na vyššiu rýchlosť šikmých perspektív. Nadstavba sa opäť vracia k intímnejšej mierke, čitateľnej len z pobytových terás.

Samotné dispozičné riešenie parteru je pomerne bohaté aj vďaka pôvodnému skeletovému nosnému systému a nadštandardnej výške. Tá umožnila vložiť do objemu parteru ešte jedno medzipodlažie. V časti podnože tak vznikli dvojpodlažné komerčné priestory prístupné z ulice, parter so zníženou úrovňou podlahy bol úplne rozdelený na dve samostatné podlažia – v prízemí zostali obchodné priestory prístupné z ulice a dvora, medziposchodie sa premenilo na administratívny trakt s vlastným bočným vstupom. V dvorovej časti medziposchodia je umiestnených aj niekoľko apartmánov napojených na hlavné komunikačné jadrá bytovej časti.
Hlavnou funkčnou náplňou domu je bývanie – trvalé aj prechodné. Rigidný panelový systém 3. až 7. podlažia, pôvodne určený na kancelárie, v tomto smere neponúkal veľa možností. Aj napriek striktne daným súradniciam sa nám podarilo vytvoriť pomerne širokú škálu niekedy až prekvapujúcich priestorov. Dom s tromi dilatačnými celkami sme rozdelili na dve vertikálne bytové sekcie, každá so samostatným vstupom a komunikačným jadrom.  Jadrá so schodiskom a dvojicou výťahov sú umiestnené v strednom trakte, pričom v priestore medzi nimi zostali ponechané pomerne veľkorysé svetlíky. Tento zdanlivý anachronizmus elegantne a jednoducho rieši základné problémy spojené s hrúbkou budovy. Od prirodzeného presvetlenia a prevetrania vnútorných komunikácií, cez osvetlenie niektorých bytových kuchýň situovaných v hĺbke dispozície až po obytné miestnosti odvážne orientované do svetlíka vo vyšších podlažiach.
Dom mal pôvodne dva priebežné chodbové trakty, z ktorých sa vstupovalo do kancelárií. Návrh z nich využíva len nevyhnutnú časť, zvyšok bol anektovaný bytmi. Malometrážne byty obrátené do ulice majú juhozápadnú orientáciu, obytné jednotky so severovýchodnou orientáciou obrátené do dvora slúžia na prechodné bývanie. Jedná sa prevažne o jedno až dvojizbové byty a apartmány, v koncových pozíciách doplnené o niekoľko trojizbových. Na typickom podlaží sa ich spolu nachádza 31. Limitujúcim faktorom pri navrhovaní bytov bol modul panelového systému. Zdanlivo stiesnená jednotná osová šírka miestností 3,6 m v skutočnosti pôsobí až nečakane priestranne aj vďaka veľkoplošnému preskleniu s výstupom na loggie, ktoré sa nachádzajú pozdĺž oboch hlavných fasád. Rytmické členenie priebežných loggií s hĺbkou 1,2 m odzrkadľuje delenie bytov. Čistá tektonika s jednoduchou logikou podporená nevtieravým farebným riešením nie je samoúčelným ornamentom, má však dekoratívne kvality. V nadstavbe je situovaných spolu 20 luxusnejších troj a štvorizbových bytov.

Autorská zpráva
Foto: Pavel Meluš


 

Polyfunkčný objekt Miletičova – stavebné úpravy spojené so zmenou účelu využitia
Autor: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. Roman Čambal, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. Matúš Grega-Jakub, Mgr. art. Juraj Kurpaš, Mgr. arch. Marcela Rácová
Investor: BD company, s.r.o.
Dodavatel: CONCO, s.r.o.
Plocha pozemku: 7806 m²
Zastavěná plocha: 2 300 m²
Obestavěný prostor: 49 521 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz