Ministerstvo kultury odmítlo prohlásit Hotel Praha památkou

Ministerstvo kultury odmítlo prohlásit Hotel Praha památkou

(19. 6. 2013) (ČTK) - Ministerstvo kultury rozhodlo, že nezahájí řízení o tom, zda by Hotel Praha v Dejvicích mohl být kulturní památkou. ČTK to včera řekla historička umění Milena Bartlová, která s dalšími odborníky v únoru návrh na prohlášení hotelu za památku podala. Ministerstvo rozhodlo 11. června, dva dny poté nový majitel hotelu, skupina PPF oznámila, že objekt zbourá a postaví na jeho místě školu. Podle autorů návrhu ministerstvo svým prodlením přispělo k tomu, že hotel přišel o svůj mobiliář.

 
 
 
 

Ministerstvo kultury odmítlo prohlásit Hotel Praha památkou

(ČTK) - Ministerstvo kultury rozhodlo, že nezahájí řízení o tom, zda by Hotel Praha v Dejvicích mohl být kulturní památkou. ČTK to včera řekla historička umění Milena Bartlová, která s dalšími odborníky v únoru návrh na prohlášení hotelu za památku podala. Ministerstvo rozhodlo 11. června, dva dny poté nový majitel hotelu, skupina PPF oznámila, že objekt zbourá a postaví na jeho místě školu. Podle autorů návrhu ministerstvo svým prodlením přispělo k tomu, že hotel přišel o svůj mobiliář.


"MK vydalo své rozhodnutí v době, kdy ministryně odstupuje, a není tudíž nikdo, kdo by za rozhodnutí nesl politickou i odbornou odpovědnost. ... Od rána 14. června probíhají v areálu Hotelu Praha práce spojené s demolicí,"
píší autoři návrhu ve svém prohlášení. "I nadále jsme přesvědčeni, že dojde ke ztrátě jedinečné historické památky i uměleckého díla nadčasových architektonických a uměleckých hodnot, které by mělo být zachováno," uvádějí. Argumentaci MK pro nezahájení řízení považují za neuspokojivou.

MK si vyžádalo stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ) a magistrátních památkářů. NPÚ se k návrhu odborníků připojil; odbor památkové péče magistrátu ale prohlášení za památku nedoporučil. V rozhodnutí se píše, že stavba nesplňuje kritéria, která MK klade na památkovou hodnotu staveb druhé poloviny 20. století, k nimž patří třeba zachování hmoty a výrazu věci.

V době, kdy byl podnět podáván, byla stavba téměř v intaktním stavu, autoři uváděli, že se uvnitř nachází řada uměleckých děl a hotel tedy reprezentoval unikátní komplexní umělecké dílo. Zároveň sdělili ministerstvu, že se tehdejší majitel chystá hotel vyklidit a zbourat ho. "Smysl zahájení řízení spočívá právě v tom, aby vlastník nemohl s objektem až do rozhodnutí nakládat, zejména provádět nevratné kroky," připomínají odborníci.

Ještě v intaktní podobě byl hotel v době, kdy své podklady zpracovával NPÚ. Komise MK pro kulturní památky na konci května prohlášení rovněž doporučila. Protože však stále nebylo zahájeno žádné správní řízení, počátkem června bývalý majitel hotel zcela vyklidil. Dělo se tak více než 90 dní po podání podnětu, dle správního řádu se má řízení zahájit do 30 dnů; pokud jsou potřebná vyjádření dalších orgánů, pak do 60 dnů.

"Teprve potom jej ohledali pracovníci odboru památkové péče magistrátu," uvádějí autoři návrhu. Magistrátní památkáři konstatují, že hotel je kvalitní modernistickou stavbou. Rozměry se však prý vymyká dané části Dejvic a nelze ji "jednoznačně a bezvýhradně hodnotit jako architektonicko-urbanistický přínos své doby".

Vnitřní vybavení hotelu podle autorů návrhu stále má bývalý majitel. "Domníváme se tedy, že pokud by byl Hotel Praha prohlášen za nemovitou kulturní památku, bylo by velmi snadné dochovaný mobiliář a umělecká díla do interiérů navrátit," říkají.

Související články:

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

13. 2. 2020 15:49:48

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

Eva Jiřičná nezvolila londýnskou City jako dobrý příklad - je to odstrašující směska exkluzivních solitérů, které samy o sobě jsou jistě pozoruhodnými architekturami, ale urbanisticky zničily svou anarchií, necitlivostí k dřívějším duchovním dominantám - wrenovským kostelům, a dříve jednotné koloniální zástavbě, kus historického centra města. V Praze byl už za I. republiky uvnitř města podobný urbanistický faul jen Havlíčkův Penzijní ústav na Žižkově, a po válce na tomto žižkovsko-vinohradském horizontu zatím jen štíhlá televizní věž a krabicovitá budova bývalého PZO Strojexport. Pankráckou "zubatou" siluetu lze doplněním dalších mrakodrapů zacelujících v dálkových pohledech mezery do nové obalové "Gaussovy křivky" opravit, a je to od MPR dostatečně daleko. Žižkovsko-vinohradský horizont je narušený málo a je blíže, takže je to záležitost citlivější. Přesto stojí Jiřičné návrh za úvahu. Spolu se zástavbou nákladového nádraží by mohly vytvořit nové centrum Žižkova a svou vlastní kvalitou architektury tento horizont spíše obohatit, než pokazit. Není to přece ani nepovedený "dort" v podobě blízkého hotelu, ani rádoby "krystal" vedle krabice Strojexportu, ale zajímavá skupina výškových domů, snesitelně daleko od historického jádra města a MPR, výborně komunikačně napojená, zejména kdyby byla tímto směrem vedena trasa metra "D" od Náměstí míru do Libně a Vysočan namísto nelogického "ohnutí" zpět k Wilsonovu nádraží. Je to ovšem věc odborné diskuze a také politické odvahy, které se bohužel nedostalo projektu Kaplického knihovny na Letné. Ostatně pod Parukářkou vyrostly dost nahusto věžáky, o kterých vědí jen místní znalci, protože jsou schované ve 2. pořadí za budovami pošt a SUDOPu. Masiv Parukářky a zástavba před i vysoká zeleň Olšanských hřbitovů by část výšky nových výškových budov opticky ubrala. Uznávám ale, že argumenty odpůrců jsou rovněž silné a nutno je brát vážně. Měly by se vyzkoušet dostupné modely vizualizace záměru z různých stanovišť, jak nabízí GIS technologie Útvaru rozvoje města, a pak teprve po diskuzi odborníků i s veřejností rozhodnout.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz