Městská hala v Opavě

Městská hala v Opavě

 
 
 
 

Městská hala v Opavě

Městská víceúčelová hala v Opavě
Klient: Město Opava, BK Opava
Autoři: Antonín Buchta, Jana Novotná
Generální projektant: BFB studio, s. r. o., Štefan Bolcha, Vladislav Novotný
Ocel. konstrukce: Radek Šabatka
Interiéry: Mariana a Tomáš Remlovi
Dodavatel stavby:
FEMONT OPAVA, s. r. o.
Tepelná čerpadla:
Severomoravská energetika, a. s.
Užitková plocha: 11 100 m2
Zastavěná plocha: 5320 m2
Obestavěný prostor: 71 600 m3
Kapacitní údaje: hrací plocha — 48x25 m, v — 13 m/ kulturní akce — 500 osob
hlediště — celkem 3051 míst (tribuny — 2 910, V.I.P. — 126, invalidé — 5)
hotel****: 46 lůžek
Parking: centrální parkoviště — 186 stání
hotel — 25 stání
autobusy — 4 stání
Projekt stavby: 06/2002
Dokončení stavby: 09/2003
Náklady stavby: 280 mil. Kč
Fotografie: archiv autorů

Autorská zpráva
ANTONÍN BUCHTA

Projekt byl pro autory výjimečnou příležitostí navrhnout městskou víceúčelovou halu se vším, co k takové stavbě patří.
Zadání klienta, které bylo velmi dobře připraveno, se opíralo o požadavky formulované v reglementu mezinárodní basketbalové federace (FIBA). Ty určují nejen kapacitu hlediště (min. 3000 diváků), ale i komplexnost zázemí pro sportovce a diváky, což je podmínkou pro pořádání prestižních sportovních akcí. Takové vybavení je pak dostačující i pro kulturní a jiné akce.
Pro výstavbu víceúčelové haly byla vybrána lokalita na hranici Městských sadů v Opavě v bezprostřední blízkosti stávajícího areálu městského koupaliště a fotbalového stadionu. Místo, které je nedaleko městského centra, poskytlo dostatečné plochy pro vybudování haly včetně potřebného předpolí pro přístupové komunikace a rozptylové plochy, parkoviště diváků, sportovců, resp. účinkujících a techniky.
Určené území má trojúhelníkový tvar a stavba je osazena do jeho středu. Hlavní příjezdová komunikace vede od příjezdu k letnímu koupališti, tedy od plánovaného městského okruhu, směrem k ulici Žižkově. Toto propojení umožňuje jednak příjezd autobusů městské hromadné dopravy v době konání sportovních a kulturních akcí a jednak — v letním období — přístup návštěvníků koupaliště.
Stavba víceúčelové haly sestává ze dvou objektů, vlastní haly a hotelové části. Objem stavby haly a její základní hmotové řešení byly v podstatě dány požadovanou kapacitou hlediště (3000 diváků). Snaha vytvořit tzv. „kotel“ s maximální možnou viditelností určila základní osmiúhelníkový tvar haly. Tento půdorys je zastřešen jednoduchou obloukovou ocelovou příhradovou konstrukcí s přesahy střechy po celém obvodu stavby. Vzniklá válcová plocha se stoupající linkou říms a zkosenými nárožími tvoří základní hmotu stavby. K té je přisazen dvoupodlažní podélný objekt hotelové části, jako odezva na hmotu objektu šaten koupaliště. Zasazení objektu do terénu — svahů opticky snižuje výšku stavby, a navíc umožňuje oddělení vstupů sportovců a diváků. Vstupy jsou bezbariérové, ve dvou různých výškových úrovních.
Také základní provozně dispoziční schéma objektu je navrženo tak, aby byl striktně oddělen provoz sportovců a technického a provozního zázemí objektu od provozu diváků.
V přízemí haly je umístěno zázemí sportovců, resp. účinkujících v případě konání kulturních akcí, dále zázemí pořadatelů a personálu haly, z obslužné chodby jsou vstupy na hrací plochu. Na toto zázemí navazuje provoz lékaře s ordinací a čekárnou a antidopingová kontrola, které jsou samostatně přístupné a v době mimo konání sportovních utkání mohou sloužit veřejnosti. Rovněž rehabilitace se saunou, odpočívárnou, masáží a soláriem je provozně oddělitelný pro služby veřejnosti a je vybaven samostatnými šatnami. Z chodby sportovců je přístupná posilovna. Dále je v přízemí umístěno technicko-provozní zázemí stavby. Samostatným vstupem je opatřeno zázemí novinářů a pořadatelů, s konferenční místností alternativně využitelnou jako klubovna či učebna. Ze středové chodby jsou přístupné sklady sportovního nářadí a náčiní a mobiliáře haly, umístěné pod tribunami.
V 1. patře, které slouží divákům, jsou situovány hlavní vstupy do haly. Na vstupy navazuje ochoz, který obíhá celý obvod haly, a z něhož vedou vstupy do hlediště. Pod tribunami jsou situovány pultové šatny návštěvníků. Bufet se salónkem a sociálním zázemím je přístupný i z hotelové části.
Ve 2. patře je umístěna restaurace s kapacitou 46 míst, dále salónek a letní terasa. Z této restaurace je přístupná lóže V.I.P. V čelech haly jsou dále nad tribunou hlediště umístěny V.I.P. boxy a komentátorské boxy rozhlasu a televize a dále strojovny vzduchotechniky.
Odděleně je navržen objekt hotelu. V jeho přízemí je umístěna administrativa areálu, byt správce a provozní zázemí hotelu. 1. patro slouží ubytování se dvěma apartmány a dvaceti dvoulůžkovými pokoji. Hoteloví hosté využívají restaurační zázemí haly.
Vlastní hrací plocha max. rozměru 48x25 m splňuje prostorové požadavky na pořádání utkání v házené, jako tréninková plocha pro kopanou či pro utkání v malé kopané. Při vysunutí čelních skládacích tribun s kapacitou 500 diváků se zmenší prostor hrací plochy tak, že vytvoří plochu s parametry pro utkání v basketbalu na úrovni evropských soutěží dle reglementu FIBA, tzn. s bezpečnostní pětimetrovou zónou po obvodu hrací plochy. Tato plocha samozřejmě vyhovuje i pro zápasy v odbíjené, čemuž je přizpůsobena i výška haly (13 m pod vazníky).
Vlastní hala o základních rozměrech 73x64 m je ve hřebeni vysoká 16 m. Objekt je založen na železobetonových pilotách Franki. Na nich leží základový železobetonový rošt, který nese železobetonové nosné stěny, rámy tribun a ochozů a nosnou ocelovou konstrukci zastřešení haly. Ta sestává z vetknutých sloupů, které vynášejí kloubově uložené příhradové obloukové vazníky proměnné konstrukční výšky a rozpětí. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří trapézové plechy EKO, tj. bezvaznicový systém. Toto provedení vytváří ve střešní rovině tuhou desku. Ocelové konstrukce jsou otryskány a opatřeny nátěrem HERBOL.
Hlediště tribuny je provedeno z prefabrikátových železobetonových L nosníků, dle výšky a šířky stupňů tribuny. Výplňové stěny a příčky jsou vyzděny z cihelných bloků, omítané.
Veškeré nosné železobetonové stěny jsou provedeny z pohledového betonu, rovněž tak železobetonové desky a trámy.
Nadčasovost řešení byla v průběhu stavby umocněna rozhodnutím o využití geotermální energie jako jediného zdroje tepla.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sport

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.