Muzeum slivovice

Muzeum slivovice

Praha 1, Malá Strana

(20. 11. 2020) INTERPLAN CZ

   
 
 
 
 

Muzeum slivovice

Místo lze považovat za nástupní prostor do historicky, společensky a turisticky nejvýznamnější části Malé Strany. Stávající objekt č.p. 116 je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek jako Měšťanský dům U Bílé botky. Nyní slouží jako reprezentační firemní prodejna, doplněná o degustační prostory. V podzemním podlaží je expozice o historii firmy a výroby ovocných destilátů v Čechách a na Moravě, společenský prostor Spolku přátel Jelínkovy slivovice a technické zázemí. Ve 2. a 3. NP historického domu je zachována jeho obytná funkce. 


Objekt sestává ze dvou provozně propojených, ale z ostatních hledisek zcela odlišných částí: historické části a přístavby. Dům U Bílé botky je původně renesanční, upravený v baroku. Z dochovaných materiálů lze usuzovat, že nedošlo k významnějším stavebním úpravám. K masivním stavebním úpravám došlo až na přelomu 60. a 70. let 20. století – do proluky po zbořeném domě na sousední parcele byla postavena novostavba, která je s domem provozně propojená. Obrovské škody na nemovitosti vznikly v důsledku povodně v roce 2002 a v dalších letech, po která zůstala neopravena a neobydlena.

Architektonické řešení se podřídilo podmínkám památkové ochrany. Založeno bylo na zachování stávající situace a zažitého vnímání domu. Současně nabízí jeho otevření pro veřejnost a rozšiřuje jeho využití formou zahradní přístavby, která byla navržena jako „dům skrytý za zdí“. Nový význam byl přiřazen barokní bráně do zahrady. Otevření zahrady pro veřejnost se promítlo do změny výplně brány – původní prkenná vrata nahradila kovaná mříž.

Veškerá stavební intervence se soustředila do dvora a do interiérů. Stavební zásahy na uliční straně pouze obnovily původní vstup v západním průčelí, upraven byl také vstup v dochovaném kamenném portálu ze severní strany, který se využívá jako průhled do prodejny. U všech ostatních prvků fasády byla provedena restaurátorská obnova a doplnění. Na západní straně střechy jsou obnoveny historicky doložené vikýře s pultovou střechou. 

Novodobá přístavba v zahradě byla odstraněna. Novostavba s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím byla vybudována k replice zahradní zdi na hranici pozemku. Její obvodové stěny jsou prosklené, otevřené do zahrady. Střecha je plochá, pokrytá keramickou dlažbou barevně sjednocenou s krytinou okolních střech. Podzemní část přístavby byla realizována v celé ploše zahrady. Její střecha je částečně zelená, dále jako plocha pro parkovací stání s kamennou dlažbou. Dominantou zahrady je symbolický ovocný strom – švestka.

Autorská zpráva


Autoři, projekt a statika: INTERPLAN CZ spol. s r.o.– Ing. akad. arch. Jan Konečný, CSc., Ing. Vladimír Svoboda, Ing. Tomáš Focke, Ing. Ladislav Pilař, Ing. Jiří Hájek, Vladimír Šob
Dodavatelé: Energie stavební a báňská, a.s. – Ing. Jan Kdýr, Petr Linksfeiler, Martin Pražák; FG CONSULT, s.r.o. – zajištění stavební jámy

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

20. 11. 2020 14:46:30. Re: Muzeum slivovice. ing.arch.Miloš Grigorij Parma

 
 
 
 

20. 11. 2020 14:46:30. Re: Muzeum slivovice. ing.arch.Miloš Grigorij Parma

  HEZKÉ a PRIMA!!!!!

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz