Muzeum slivovice

Muzeum slivovice

Praha 1, Malá Strana

(20. 11. 2020) INTERPLAN CZ

   
 
 
 
 

Muzeum slivovice

Místo lze považovat za nástupní prostor do historicky, společensky a turisticky nejvýznamnější části Malé Strany. Stávající objekt č.p. 116 je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek jako Měšťanský dům U Bílé botky. Nyní slouží jako reprezentační firemní prodejna, doplněná o degustační prostory. V podzemním podlaží je expozice o historii firmy a výroby ovocných destilátů v Čechách a na Moravě, společenský prostor Spolku přátel Jelínkovy slivovice a technické zázemí. Ve 2. a 3. NP historického domu je zachována jeho obytná funkce. 


Objekt sestává ze dvou provozně propojených, ale z ostatních hledisek zcela odlišných částí: historické části a přístavby. Dům U Bílé botky je původně renesanční, upravený v baroku. Z dochovaných materiálů lze usuzovat, že nedošlo k významnějším stavebním úpravám. K masivním stavebním úpravám došlo až na přelomu 60. a 70. let 20. století – do proluky po zbořeném domě na sousední parcele byla postavena novostavba, která je s domem provozně propojená. Obrovské škody na nemovitosti vznikly v důsledku povodně v roce 2002 a v dalších letech, po která zůstala neopravena a neobydlena.

Architektonické řešení se podřídilo podmínkám památkové ochrany. Založeno bylo na zachování stávající situace a zažitého vnímání domu. Současně nabízí jeho otevření pro veřejnost a rozšiřuje jeho využití formou zahradní přístavby, která byla navržena jako „dům skrytý za zdí“. Nový význam byl přiřazen barokní bráně do zahrady. Otevření zahrady pro veřejnost se promítlo do změny výplně brány – původní prkenná vrata nahradila kovaná mříž.

Veškerá stavební intervence se soustředila do dvora a do interiérů. Stavební zásahy na uliční straně pouze obnovily původní vstup v západním průčelí, upraven byl také vstup v dochovaném kamenném portálu ze severní strany, který se využívá jako průhled do prodejny. U všech ostatních prvků fasády byla provedena restaurátorská obnova a doplnění. Na západní straně střechy jsou obnoveny historicky doložené vikýře s pultovou střechou. 

Novodobá přístavba v zahradě byla odstraněna. Novostavba s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím byla vybudována k replice zahradní zdi na hranici pozemku. Její obvodové stěny jsou prosklené, otevřené do zahrady. Střecha je plochá, pokrytá keramickou dlažbou barevně sjednocenou s krytinou okolních střech. Podzemní část přístavby byla realizována v celé ploše zahrady. Její střecha je částečně zelená, dále jako plocha pro parkovací stání s kamennou dlažbou. Dominantou zahrady je symbolický ovocný strom – švestka.

Autorská zpráva


Autoři, projekt a statika: INTERPLAN CZ spol. s r.o.– Ing. akad. arch. Jan Konečný, CSc., Ing. Vladimír Svoboda, Ing. Tomáš Focke, Ing. Ladislav Pilař, Ing. Jiří Hájek, Vladimír Šob
Dodavatelé: Energie stavební a báňská, a.s. – Ing. Jan Kdýr, Petr Linksfeiler, Martin Pražák; FG CONSULT, s.r.o. – zajištění stavební jámy

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

20. 11. 2020 14:46:30. Re: Muzeum slivovice. ing.arch.Miloš Grigorij Parma

 
 
 
 

20. 11. 2020 14:46:30. Re: Muzeum slivovice. ing.arch.Miloš Grigorij Parma

  HEZKÉ a PRIMA!!!!!

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz