Na jaře budou představeny dílčí výkresy Metropolitního plánu

Na jaře budou představeny dílčí výkresy Metropolitního plánu

(16. 12. 2013) Praha 12. 12. 2013 - Na jaře 2014 představí Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) základní výkresy nového územního plánu Prahy (Metropolitního plánu). Ještě předtím bude také zveřejněna mapa lokalit. Metropolitní plán je jedním z klíčových dokumentů pro budoucnost Prahy.

 
 
 
 

Na jaře budou představeny dílčí výkresy Metropolitního plánu

Praha 12. 12. 2013 - Na jaře 2014 představí Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) základní výkresy nového územního plánu Prahy (Metropolitního plánu). Ještě předtím bude také zveřejněna mapa lokalit. Metropolitní plán je jedním z klíčových dokumentů pro budoucnost Prahy.


Novinkou a zároveň základním stavebním kamenem vznikajícího Metropolitního plánu jsou tzv. lokality. Doteď pražské územní plány popisovaly území převážně prostřednictvím funkcí jednotlivých ploch. Metropolitní plán se však soustředí na hodnoty města a na charakter jednotlivých lokalit, jejichž vymezení vzniká ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi (MČ). Spolupráce s MČ na přípravě Metropolitního plánu probíhá od jara letošního roku. MČ byly seznámeny s principem rozdělení území města do lokalit a byly vyzvány, aby se k němu vyjádřily. „K dnešnímu dni jsme obdrželi vyjádření od většiny městských částí na území hlavního města Prahy. Od několika dalších městských částí očekáváme dodáni v těchto dnech na základě vzájemné komunikace,“ říká Jaromír Hainc z Kanceláře Metropolitního plánu (IPR Praha).

Nyní je město ve stávající podobě rozděleno na zastavitelné a nezastavitelné lokality, upřesňují se jejich názvy a hranice. „Předpokládáme, že v březnu roku 2014 budou představeny první části návrhu Metropolitního plánu, následně budou v červnu představeny krycí listy provázání jednotlivých výkresů s datovým modelem,“ uvedl Hainc.

Další novinkou Metropolitního plánu oproti dosavadní praxi bude také zakreslení veřejných prostranství. „Veřejnému prostoru bude v Metropolitnímu plánu věnována mimořádná pozornost, jelikož tvoří jeden ze základních prvků utvářejících město,“ dodává Hainc. Další vrstvy plánu budou přibývat v průběhu roku 2014.

Zadání Metropolitního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 19. září 2013. Zpracovávání Metropolitního plánu je součástí nového přístupu města k procesu plánování v Praze. Na půdě IPR Praha současně vznikají další klíčové dokumenty jako např. Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, Aktualizace Zásad územního rozvoje, nové Pražské stavební předpisy, Aktualizace Územně analytických podkladů 2014 nebo Manuál tvorby veřejných prostranství.

Tisková zpráva, 12. 12. 2013

Více informací naleznete na Portálu územního plánování - www.uppraha.cz.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz