Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou

Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou

(1. 8. 2016) Atelier RAW

   
 
 
 
 

Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou

V návrhu jsme kladli důraz na kompaktnost řešení - centrální plocha náměstí má jasný nekomplikovaný tvar vycházející z klasických městotvorných kompozic a měřítek. S ohledem na historický význam tohoto prostoru jsme dlažbu všech ploch řešeného území navrhli z přírodních materiálů. Jedná se především o použití stávající štípané žulové dlažby, doplněné o novou žulovou dlažbu, vybíranou přednostně z místních lomů. Materiály mobiliáře byly zvoleny klasicky, ať už jsou to lavičky, patníky se znakem města, stojany na kola, litinové mříže ke stromům nebo odpadkové koše.

Náměstí zachovává výškové dělení na dvě úrovně, spojené vyrovnávacími liniovými žulovými stupni. Ty se v jižní části postupně vytrácejí a umožňují bezbariérové propojení obou ploch. V horní úrovni mezi budovou staré radnice a barokním morovým sloupem vznikla klidová zóna. Barokní morový sloup z roku 1706 od Jakuba Steinhubla je důležitým prvkem paměti místa. Vnímáme jej jako nejdůležitější kompoziční prvek náměstí. Proto jsme v jeho ose umístili časovou osu města. Jedná se o linii řezané deskové žulové dlažby, pravidelně traktované bronzovými deskami. Desky obsahují základní časové mezníky ve vývoji města. Celá terasa pak slouží především jako pobytové místo s lavičkami a lavicemi dělícími schodiště, vyrovnávající obě úrovně náměstí. U kamenných lavic, opatřených dřevěnými sedáky a vlastním osvětlením jsou malokorunné kvetoucí stromy. Plocha byla vydlážděna štípanou žulovou mozaikou a je zde rovněž umístěno pítko a informační panel s východištěm turistických cest.
Spodní část náměstí je koncipovaná tak, aby umožňovala pořádání společenských akcí a setkání. Plocha je vydlážděna z drobné štípané žulové kostky, skládané jako kroužková dlažba. V příčném směru je členěna pomocí pruhů z řezané deskové žuly okrového odstínu. K pobytovým účelům slouží zejména prostor kolem kašny, kruhová lavice kolem lípy a lavičky podél záhonu s okrasnou zelení. Nová kašna byla umístěna přibližně v prostoru, kde se nacházel původní nevyhovující vodní prvek. Kašna má formu výtvarně pojednané kamenné mísy.

Koncepce řešení zeleně zachovala výsadby stříhaných lip v severozápadní a jihozápadní části náměstí a doplnila je novými výsadbami. V jihovýchodní a severovýchodní části území, podél hlavní silnice, je stromořadí volně rostoucích lip. Na náměstí zůstala věkovitá solitérní lípa, pod níž je posezení na kruhové lavici s dřevěným sedákem. Celkem bylo zachráněno 20 původních stromů, vysázeno 38 nových, bylo položeno 1680 m2 trávníkových ploch a 120 m keřů.

Autorská zpráva
Foto: Bořivoj Čapák


Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky ve Žďáru nad Sázavou
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Autoři: Atelier RAW - doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Kašna: akad. soch. Jiří Plieštik
Náklady: 22 mil Kč vč. DPH

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz