Náměstí v Lysé nad Labem

Náměstí v Lysé nad Labem

(23. 2. 2017) Veřejná urbanisticko-architektonická soutěž

   
 
 
 
 

Náměstí v Lysé nad Labem

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem. Cílem soutěže bylo získat kvalitní urbanisticko-architektonické návrhy, které vytvoří z náměstí reprezentativní veřejný prostor a případně jej i definují novou zástavbou ve východní části. Zájmem vyhlašovatele je zvýšit atraktivitu náměstí pro občany města i pro návštěvníky. Zadání soutěže bylo otevřené, navržený projekt však musel vyjít z dopravního řešení situace. Případné vyvolání změn územního plánu bylo přípustné.

První cena
Sdružení ateliérů XTOPIX a LANDO5:
XTOPIX – Pavel Buryška, Barbora Buryšková,
LANDO5 – Martina Forejtová, Martina Havlová;
spolupráce Zdeněk Pech, Michal Štěpař, Radek Prokeš


Anotace: Návrh eliminuje terénní, dopravní a funkční bariéry náměstí a vytváří přívětivý multifunkční prostor. Terén je srovnán do plynulé celistvé plochy. Řešení ustupuje od nové výstavby a špalíček vymezuje skupinou stromů – bosquetem. Náměstí je variabilní s možností parkování v celé ploše při konání veletrhů. Přidanou hodnotou návrhu je propsání barokní historie do dlažby náměstí.

Hodnocení poroty: Jasný a čistý koncept je založen na odstranění výškových bariér a na vytvoření jednotného velkorysého prostoru náměstí. Návrh komplexně řeší všechny složky urbanismu a vhodně definuje společenskou, symbolickou i programovou úlohu tohoto prostoru. Členění náměstí na univerzální společenskou plochu a prostor se stromy je vyvážené. Stromy vytvářejí stinný pobytový prostor, který navíc úspěšně integruje dopravu v klidu (parkování) ve východní části při ulici Jedličkova. Porota kladně hodnotí dopravní řešení se zklidněním západní a jižní části náměstí. Řešení úspěšně propojuje všechny strany náměstí v krásný harmonický celek se silnou identitou místa. Vysoká kvalita řešení celku se projevuje i v detailech návrhu a v promyšlených technických, ekologických a architektonických aspektech i v souvislostech udržitelného rozvoje (například hospodaření s dešťovou vodou). 11 Urbanisticko-architektonická soutěž Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem Otisk barokní krajiny do dlažby náměstí s abstrahovanou stopou původní trasy toku Labe, která tvoří zároveň i významný vodní prvek, posiluje identitu místa a připomíná velikost a kulturní význam města. Porota navrhuje zvážit polohu solitérního stromu v jihozápadní části náměstí. Autory předpokládaný rozpočet ve výši 28, 3 mil. Kč bez DPH se jeví jako podhodnocený, nicméně lze očekávat, že při realizaci tohoto návrhu nebudou překročeny investorem předpokládané investiční náklady 40 milionů Kč bez DP.

Třetí cena
Ondřej Císler, Vojtěch Ružbatský, Josef Choc, Markéta Poláčková, Barbora Skalová


Anotace: Navrhujeme náměstí, které respektuje historické principy, ale promlouvá současným jazykem. Husovo náměstí by v hierarchii města mělo plnit roli rušného tržiště a reprezentativního předprostoru zámku. Pro to ale musí získat zpátky lidské měřítko, doplňujeme tedy urbanistickou strukturu a zmenšujeme jej. Regulujeme dopravu, abychom tak do něj znovu zapojily partery domů. Srdcem náměstí je kašna v jeho středu a prostor je smysluplně členěn terasou s pobytovým schodištěm vytvářejícím důstojný předprostor pro radnici.

Hodnocení poroty: Nejvhodnější řešení z návrhů uvažujících s dostavbou východní části náměstí. Nově navržená zástavba umožňuje prostupnost území a její objem a forma jsou uměřené. Dopravní řešení přispívá ke zklidnění v západní a jižní části náměstí. Návrh umožňuje etapové řešení. Bez dostavby se ale jeví řešení jako nejednoznačné. Návrh jako jeden z mála předpokládá zachování kapacity parkovacích stání na téměř 90 % současného počtu. Terasa v severní části náměstí je zachována, tvoří záda ploše náměstí a je v ní velké schodiště vhodně akcentující význam budovy radnice. V ploše náměstí je „kočičími“ hlavami vyznačena půdorysná stopa zbouraného hospodářského dvora, která vizuálně člení plochu náměstí a zviditelňuje starší historickou vrstvu. Porota v případě sledování tohoto návrhu navrhuje zvážit polohu kašny a skupiny stromů uprostřed náměstí. Nevhodná je geometrie křižovatky ulic Čs. armády, Jedličkova a Poděbradova, která ponechává špatné rozhledové poměry.

Odměna
Jakub Žoha, Michaela Roženská


Anotace: Nedostavovat. Podpořit a ujasnit. Lysá nad Labem se pyšní jedinečnou gradací veřejných prostorů začínající dole na otevřeném lidovém prostranství na Husově náměstí. Zde stojí sebevědomý ohraničený obdélník. Jasný, srozumitelný a sjednocující prvek. Funguje samostatně, zároveň komunikuje s děním v domech na náměstí. Radnice si vysloužila vlastní předprostor. Svůj smysl nachází nevydlážděné prostranství v hravosti, menší vážnosti, otevřenosti a přijímaní veškerého každoročně pravidelného dění.

Hodnocení poroty: Návrh se pokouší neotřelým způsobem definovat prostor náměstí pomocí vymezeného obdélníkového prostoru ohraničeného dvojitým stromořadím. Tento prostor má být jasně definovaným místem k různým aktivitám. Silný koncept vnáší do poměrně velké plochy náměstí novou geometrii i ideu. Nevýhodou se jeví uplatnění mlatového povrchu, který nesnese větší zátěž. Další nevýhodou je vymezení obdélníku na některých místech zídkou, která může způsobit ztíženou průchodnost celým náměstím. Úprava křižovatky na východní straně náměstí nepřináší zlepšení automobilové dopravy.
 

Vyhlašovatel: Město Lysá nad Labem
Porota: předseda Ing. akad. arch. Jan Šépka, Mgr. Hynek Fajmon, zastupitel, Mgr. Petr Eliška, zastupitel, Ing. arch. Jan Líman, Ing. arch. Petr Preininger; náhradníci – Ing. arch. Jan Ritter, Ing. Petr Gregor, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Odborní znalci: experti na dopravu Ing. Marek Mejzr, Ing. Karel Otava, rozpočtář Miroslav Dubina
Datum konání soutěže 15. 7. 2016 - 31. 10. 2016; zveřejnění výsledků 11. 11. 2016
Počet odevzdaných návrhů 11

Více informací ZDE.


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz