Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město

Prvního pluku, 186 00 Praha 8

(12. 5. 2016) Léto pod viaduktem 2016.

   
 
 
 
 

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město

Projekt Léto pod viaduktem 2016 na několik měsíců promění parkoviště mezi Křižíkovou a Sokolovskou v příjemné prostředí pro trávení volného času. Projekt připravuje CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu), které se dlouhodobě věnuje proměně okolí Negrelliho viaduktu. Kromě dočasného projektu budou představeny i vize využití Negrelliho viaduktu po plánované rekonstrukci (2017-2020).

Projekt CCEA (Centra pro středoevropskou architekturu) Léto pod viaduktem 2016 navrhuje dočasné využití prostoru v okolí Negrellihoviaduktu a pod jeho oblouky – ulice Prvního pluku, mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská rozšířená v „náměstíčko“ – který je v majetku hl. m.Prahy. Tento veřejný prostor a přilehlé prostory pod viaduktem v současné době fungující jako nekoordinované parkoviště.

Léto pod viaduktem v sobě zahrnuje dočasný provoz několika rekreačních sportovišť a jejich zázemí, mobilní denní bistro s půjčovnousportovního náčiní. Dočasný provoz je pod viaduktem plánován na červen – říjen 2016, vzhledem k tomu, že všechny plánované aktivityjsou venkovního charakteru. Cílem projektu je zhodnocení prostředí v okolí viaduktu prostřednictvím aktivního trávení volného času.Pozitivem dočasného využití a oživení prostoru každodenními rekreačními činnostmi bude zlepšení problematického a neutěšeného stavuokolí Negrelliho viaduktu. Díky nové aktivní náplni tvořené samotnými obyvateli města se zvýší neformální kontrola místa a sníží kriminalitav okolí stavby. Nedílnou součástí bude i zvyšování informovanosti obyvatel o připravované rekonstrukci (2017-20) a budoucím využitíviaduktu.

Po dobu letních měsíců 2016 v prostoru karlínského viaduktu vzniknou dočasné místa sportovního i kulturního vyžití. Vedle viaduktu tobude hřiště pro plážový volejbal, multifunkční parket pro tanec, jógu, aerobik. Pod oblouky viaduktu budou instalovány pingpongové stoly,venkovní fitness, náčiní pro gymnastiku, basketbalový koš, trampolína, šachya další stolní hry. Jeden z oblouků poslouží jako prostor pro šatny. Pro zpříjemnění sportovních aktivit vznikne v místě mobilní denní bistro,které bude rovněž zajišťovat zázemí a servis sportovního areálu. Bude sloužit jako půjčovna sportovního vybavení a dohled nad hřišti.Nedílnou součástí projektu bude kreativní program zahrnující turnaje, kurzy, koncerty nebo letní kino, který díky své atraktivní náplniupoutá pozornost obyvatel a zpestří nově vzniklýprostor. Kreativní program bude naplňován ve spolupráci se sportovními a kulturními organizacemi a vzdělávacími institucemi Prahy 1 aPrahy 8. Negrelliho viadukt nabídne obyvatelům a návštěvníkům Prahy aktivní veřejný prostor. Stane se „živým infopointem“ plánovanérekonstrukce a proměny.

Nové využití karlínského viaduktu 2020
Negrelliho viadukt je před rekonstrukcí, jejíž začátek se plánuje na březen 2017 a konec na rok 2020, a o jeho možném využití se posledníchněkolik let vede konstruktivní diskuze iniciovaná CCEA, spolu s partnery z veřejného i soukromého sektoru. Léto pod viaduktem tak přirozeněnavazuje na sled aktivit vedoucích k aktivnímu a kreativnímu využívání jedinečného městského prostoru okolo Negrelliho viaduktu ve forměkreativního inkubátoru.

Nagenius loci místa poprvé upozornila v září 2013 tří denní akce CCEA – Trať galerií, prostřednictvím uměleckých instalací ve spoluprácis vybranými pražskými galeriemi a aktivit ukázala potenciál, který stavba a její okolí skrývá. Poté došlo ke změně názoru hlavních aktérů dění okoloviaduktu, zejména SŽDC, které v té době připravovalo projekt na rekonstrukci. Změna spočívala v pojetí prostor pod oblouky po rekonstrukci.SŽDC, hl. m. Praha a MČ Praha 8 začaly skrytému potenciálu Negrelliho viaduktu věnovat pozornost.V roce 2014 CCEA spolu s Konsorciem pro Karlín uspořádalo řadu bilaterálních jednání se všemi zúčastněnými a prezentovalo projektkreativního inkubátoru majitelům stavby a okolních objektů, odboru památkové péče a řadědalších aktérů. Došlo rovněž ke změně ve vnímání rekonstrukce ze strany široké veřejnosti a média se rekonstrukci začala věnovat jakožtodůležitému impulsu pro Karlín.

V současné době je nejkritičtějším místem viaduktu z hlediska sociálních vazeb, bezpečnosti a kriminality jeho část na karlínské straně.Kreativní inkubátor je plánován pod částmi viaduktu, jež po probíhající směně pozemků budou v majetku hl. města Prahy – karlínskou částíviaduktu a Hrabovskou spojkou. Na sympoziu Metamorfózy viaduktu ve střední Evropě 15. 1. 2015 organizovaném CCEA došlo ke shoděvšech zúčastněných zástupců SŽDC, hl. města Prahy, ČD a dalších organizací na tom, že nejlepší náplní prostorů pod oblouky je vytvořeníflexibilního programu, který by měl obsahovat kreativní aktivity, jako jsou umělecké dílny, kreativní kanceláře, hudební zkušebny, galerie,ateliérové prostory, služby lokálního charakteru – kadeřnictví, krejčovství –, kavárny či bistra. Podpořením této myšlenky vznikne novévýznamné kreativní centrum v blízkosti historického jádra města. Karlín se tak stane i turisty vyhledávanou destinací a kreativní inkubátorbude plnit kulturní poslání celoměstského významu. Kreativní inkubátor se stane generátorem změn nejen prostorů pod oblouky, ale rovněžnástrojem oživení a ekonomického zhodnocení části města, která je dnes zanedbaná, problémová a špatně kontrolovatelná.

Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších technických staveb Prahy a České republiky, postavenou v roce 1850, jako hlavní trať mezi Vídní – Prahou - Drážďany.Viadukt mezi Karlínem a Holešovicemi měří 1100 m. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, druhého nejstaršího pražského mostu, se má zahájit v roce 2017. Rekonstrukce je ryze technického charakteru - zaměřuje se hlavně na železniční trať a opravy havarijního stavu stavby. I přesto, že se jedná o dobře připravenou rekonstrukci, se v tuto chvíli nepočítá s možností transformace a využitím prostoru pod viaduktem a okolo něj. Zavedeným světovým trendem a dobrou praxí je šetrné nakládání s významnými stavbami a integrace historických inženýrských staveb do života města. Mění se jejich vnímání a koncepce oprav – z utilitárních bariér v plnohodnotné prvky veřejného prostoru, které přináší další přidanou hodnotu čtvrti a městu.
tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:
Vize využití Negrelliho viaduktu po plánované rekonstrukci (2017-2020).
Reportáž ČT z 20. 3. 2016:  Nedej se: Most, věc veřejná

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

 
 
 
 
50.0912646
14.4427670
Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město
Prvního pluku
186 00 Praha 8

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz