Nejvyšší dřevěná budova v Německu už měří 25 metrů

Nejvyšší dřevěná budova v Německu už měří 25 metrů

(18. 4. 2012) V prostorách bývalé americké letecké základny vzniká město budoucnosti: v Bad Aiblingu u Mnichova realizuje místní investor (B&O Gruppe) na asi 70hektarovém pozemku město s nulovými energetickými požadavky. Koncepci energeticky efektivního města s místem pro bydlení, živnosti, kanceláře, turistiku a zdravotnické služby dlouhodobě podporuje Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - BMWi). Autorem projektu je kancelář SCHANKULA Architekten/Diplomingenieure z Mnichova.

 
 
 
 

Nejvyšší dřevěná budova v Německu už měří 25 metrů

V prostorách bývalé americké letecké základny vzniká město budoucnosti: v Bad Aiblingu u Mnichova realizuje místní investor (B&O Gruppe) na asi 70hektarovém pozemku město s nulovými energetickými požadavky. Koncepci energeticky efektivního města s místem pro bydlení, živnosti, kanceláře, turistiku a zdravotnické služby dlouhodobě podporuje Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - BMWi). Autorem projektu je kancelář SCHANKULA Architekten/Diplomingenieure z Mnichova.


Osmipodlažní dřevěná stavba ve čtvrti nulových emisí


Každý byt má k dispozici volné plochy ve formě ocelových balkónů, které jsou kotveny do podlažních stropů – barevná zábradlí balkónů navíc vytvářejí podstatnou charakteristiku vzhledu budovy.

Původní budovy vojenské základny budou buď odstraněny, nebo modernizovány podle nejnovějších standardů. Současně budou doplněny novostavbami, které budou realizovány inovativním systémem dřevěných konstrukcí. A dva nové objekty už v současnosti v areálu stojí – v prostředí plném zeleně vedle domů pro jednu a dvě rodiny (postavených ve standardu pasivních domů) tady vyrostly dvě vícepodlažní budovy s konstrukcí na bázi dřeva. Tyto výškové dřevostavby nastavují ve věci komfortu bydlení, hospodárnosti a stavební fyziky v Německu nová měřítka. Již 2010 byla na území v rámci pilotního projektu postavena ze dřeva čtyřpodlažní budova, v dubnu 2011 byl spuštěn další, ještě ambicióznější projekt: za podpory vědců z Technické univerzity v Mnichově, Vysoké školy v Rosenheimu a IFT Rosenheim bylo započato s projektováním a výstavbou osmipodlažní budovy – s téměř 25 metry v současnosti nejvyššího domu na bázi dřeva v Německu.

Dosavadním rekordmanem byl 22 metrů vysoký sedmipodlažní bytový dům v berlínském městském okrsku Prenzlauer Berg, na jehož koncepci požární ochrany s použitím vysoce účinného protipožárního opláštění podobně jako v Bad Aiblingu svými produkty podílel největší evropský výrobce sádrovláknitých materiálů, společnost Fermacell.

V dřevařském podniku Huber & Sohn GmbH & Co. KG Bachmehring vznikly kompletně prefabrikované prvky fasád včetně zabudovaných oken. Nosné prvky fasády vznikaly nejprve jako prefabrikáty u firmy Huber & Sohn – základem je dřevěná masivní stěna z vlastního vývoje, oboustranně vyztužená opláštěním ze sádrovláknitých desek FERMACELL.
K izolaci prvků byly použity nehořlavé desky z minerální vlny ROCKWOOL s bodem tavení >1000 °C. Vnější stěny musely za prvé vyhovět přísným protipožárním kritériím, za druhé zajistit nejlepší ochranu proti chladu, horku a hluku.

Výstavba nové osmipodlažní budovy probíhala od dubna do září 2011, dřevostavbu realizovala podle projektu mnichovské firmy SCHANKULA Architekten společnost Huber & Sohn GmbH & Co.KG Bachmehring a učinné protipožární opláštění navrhla a dodala společnost Fermacell GmbH, Duisburg. Celá nosná konstrukce budovy je dřevěná, pouze schodišťové jádro je z důvodů ochrany proti požáru provedeno z betonu. Také opláštění fasády je zhotoveno z velké části ze dřeva a místy je doplněno omítnutými plochami. Dřevo je „přiznáno“ i v interiéru – ve vnitřním prostoru jsou částečně viditelné dřevěné stropy a stěny, aby mohl být vnímán základní stavební materiál budovy. Systém dřevěné stavby je ideální i z pohledu dodatečného umístění nového objektu v hustých aglomeracích. Díky štíhlé konstrukci byla získána obytná plocha navíc a díky vysokému stupni prefabrikace byla budova postavena ve vysoké kvalitě a ve velmi krátkém čase – stěnové prvky přicházely na staveniště již se zabudovanými okny a hotovou fasádou, takže vybudování osmi podlaží bylo možné v průběhu tří a půl týdne. Díky vysokému stupni prefabrikace bylo navíc na minimum sníženo obtěžování sousedů velkými stavebními stroji.
V obou spodních podlažích budou kanceláře, ve zbývajících šesti podlažích byty o různých velikostech a půdorysech – od jedgarsonky přes dvou- a třípokojové byty až k velkorysému penthousu se střešní terasou. Díky malému počtu vnitřních nosných stěn je půdorysné členění maximálně flexibilní a jsou zde i byty vyhovující vozíčkářům. Všechna podlaží jsou přístupná po betonovém schodišti a výtahem. Otevřená pavlač, která spojuje schodiště s byty, eliminuje při požáru zaplnění schodiště kouřem a optimalizována je i úniková cesta. Každý byt má k dispozici volné plochy ve formě ocelových balkónů, které jsou kotveny do stropů jednotlivých podlaží – barevná zábradlí balkónů navíc vytvářejí charakteristický vzhled budovy. Budovu zásobuje energií elektrárna na štěpky, která byla v areálu nově postavena. Spotřebou tepla k vytápění na úrovni pouhých 17,2 kWh/m2a budova téměř dosahuje standardu pasivního domu.
 
Sádrovláknité desky FERMACELL v kombinaci s izolantem chrání bezpečně nosnou konstrukci proti požáru.Izolace nehořlavými deskami
Protože všechny nosné součásti osmipodlažní budovy musely být provedeny podle protipožární koncepce F 90 + K 260, bylo navrženo protipožárně účinné opláštění z nehořlavých stavebních a izolačních materiálů. Nosné prvky fasády vznikaly nejprve jako prefabrikáty u firmy Huber & Sohn v Bachmehringu. Základem je dřevěná masivní stěna z vlastního vývoje, oboustranně vyztužená opláštěním ze sádrovláknitých desek FERMACELL. K izolaci prvků byly použity nehořlavé desky z minerální vlny ROCKWOOL s bodem tavení >1000 °C. Ty poskytují vynikající tepelnou ochranu, jsou upraveny, aby byly vodoodpudivé a tvarově maximálně stabilní. Sádrovláknité desky FERMACELL v kombinaci s izolantem chrání bezpečně nosnou konstrukci proti požáru.
 
Účinná protipožární ochrana
Na interiérové straně místnosti bylo jako z hlediska protipožární ochrany účinné obložení provedeno ve dvou vrstvách opláštění ze sádrovláknitých desek Fermacell. Použité desky zaručují podle konstrukce požární ochranu F 120 a jsou podle EN 13501 klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy A2. Kromě toho splnil Fermacell všeobecné atesty stavebního dozoru ke kritériu zapouzdření K 60 u vícepodlažních dřevěných staveb a u nástaveb. V rámci vývoje a optimalizace nových stavebních dílů pro vícepodlažní dřevěnou stavbu byly třemi partnery – Huber & Sohn, Fermacell a Rockwool – provedeny zkoušky stavebních dílů, které dokumentují a ilustrují účinnost systémů a které umožnily jejich používání.
 
 
Krátké doby výstavby díky prefabrikaci
V dřevařském podniku Huber & Sohn GmbH & Co. KG Bachmehring vznikly kompletně prefabrikované prvky fasád včetně zabudovaných oken. „Díky úzké spolupráci se všemi účastníky stavby mohla být celková koncepce budovy průběžně optimalizována i z hlediska stavebních nákladů. Koncepce půdorysu, ze které se vycházelo, umožňuje vedle stavby bytů také různé typy kanceláří. Protože bylo zapotřebí pouze malého počtu nosných stěn, mohly být všechny půdorysy obměňovány podle individuálních přání," uvedl Josef Huber. Optimální stavebně-fyzikální a stavebně-biologické hodnoty a především vynikající komfort bydlení zajišťuje souhra tří materiálů – dřeva, sádrovláknitých desek a minerální vlny. Speciálně vnější stěny musely za prvé vyhovět přísným protipožárním kritériím, za druhé zajistit nejlepší ochranu proti chladu, horku a hluku. Aby bylo možné dosáhnout parametry blízké standardu pasivního domu, byla v nové výškově budově ve fasádních prvcích navržena a použita izolace o tloušťce 240 mm.
 
Osmipodlažní dřevěná budova nastavuje měřítka
Budova postavená v Bad Aiblingu názorně prezentuje, jaký potenciál a možnosti poskytuje při výstavbě moderní dřevěná konstrukce. Je to další důkaz, že dřevo jako základní stavební materiál může u vysokých budov nahradit konvenční stavební materiály jako beton, ocel a cihlu. Souhra inovativních prefabrikovaných stěnových a fasádních modulů, speciálních izolačních materiálů a sádrovláknitého opláštění umožnila nyní poprvé „dokonaný skok" do výše. Novelizací Vzorového stavebního řádu (Musterbauordnung – MBO) a realizací Směrnice pro dřevěné stavby vznikly sice již v roce 2002 zákonné podklady pro vícepodlažní výstavbu ze dřeva v Německu, teprve praxe při výstavbě nových objektů však postavila průmysl a stavební podniky před nová řešení.
Nejdříve byla realizována řada dřevěných staveb střední výšky, které podle MBO, třída budov 4 (tato třída zahrnuje budovy, které se vyznačují výškou podlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 m a plochou užitných jednotek do 400 m2), musely prokázat vysoce ohnivzdorné konstrukce.
Pro budovu v Bad Aiblingu byla vyvinuta, vyzkoušena a schválena komplexní protipožární koncepce, která připraví cestu k ještě k vyšším budovám na bázi dřevěných konstrukcí. Protože MBO vyžaduje pro budovy třídy 5 s výškou podlahy větší než 13 metrů ohnivzdorné konstrukce s dalšími požadavky na vlastnosti stavebních materiálů při požáru, byly použity speciální izolační materiály a konstrukce s opláštěním ze sádrovláknitých desek.
 
Skladba obvodových stěn (údaje o materiálech/tloušťky)
Nosné obvodové stěny s dřevěným obložením
â?? Vertikální dřevěný obklad 21 mm,
â?? Horizontální laťování 40 mm,
â?? Fasádový pás Stamisol,
â?? Izolace,
â?? Sádrovláknitá deska FERMACELL 18 mm,
â?? Větrotěsná vrstva a parozábrana,
â?? Dřevěná masivní stěna 85–120 mm
â?? Sádrovláknité desky FERMACELL 2x 18 mm.
 
Nenosné obvodové stěny s omítkou
â?? Omítka 8 mm,
â?? Izolace,
â?? Sádrovláknitá deska FERMACELL 18 mm,
â?? Větrotěsná vrstva a parozábrana,
â?? Dřevěná masivní stěna 85 mm,
â?? Sádrovláknitá deska FERMACELL 18 mm.
 
Konstrukce podlahy
â?? Základová deska beton 1000 mm,
â?? Utěsnění proti vzlínající vlhkosti,
â?? Izolace,
â?? Izolace kročejového hluku 40 mm,
â?? Cementový potěr 60 mm.
Konstrukce stropu
â?? Křížem vrstvené masivní dřevo (CLT) 197 mm,
â?? Rychlotuhnoucí podsyp 90 mm,
â?? Izolace kročejového hluku 40 mm,
â?? Cementový potěr 60 mm,
â?? Parketová podlaha 20 mm.
 
Konstrukce střechy
â?? Křížem vrstvené masivní dřevo (CLT) 147 mm
â?? Parozábrana,
â?? Izolace spádu 240–340 mm,
â?? Střešní vodotěsná izolace 2 mm,
â?? Křemílkový posyp 50 mm.
 
Povrchová úprava stěn
â?? v Penthousu: viditelné dřevěné povrchy, bíle lazurovány,
â?? ostatní podlaží: sádrovláknité desky FERMACELL s bílým nátěrem.
 
Základní data
Investor: B&O Gruppe, Bad Aibling
Umístění budovy: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 14, 830 43 Bad Aibling
Doba výstavby: duben 2011–září 2011
Projekt: SCHANKULA Architekten/Diplomingenieure, München
Projekt nosné konstrukce, protipožární ochrana: Bauart Konstruktions GmbH S Co. KG, München
Protihluková ochrana: IFT Schallschutzzentrum, Rosenheim
Stavba ze dřeva: Huber & Sohn GmbH & Co. KG, Bachmehring
Zajištění kvality: Materialprüfanstalt der TU München, prof. Dr. Ing. Stefan Winter

Technické poradenství
â?? Izolace fasády: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH S Co. a OHG, Gladbeck
â?? Protipožárně účinné opláštění: Fermacell GmbH, Duisburg
 
Obestavěný prostor: 5320 m3
Plocha kanceláří: 340 m2
Obytná plocha: 970 m2
Celkové náklady: 2 500 000 €
podle podkladů firmy Fermacell
 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

28. 2. 2020 08:15:31

Re: Rozhledna na vrchu Šibeník

Připadá mi to jako politizování situace kolem členství v EU, které cílí na lidi bez znalostí souvislostí a bez zájmu o politiku. Hurá, podívejte jak je EU dobrá! Všude i v autobusech nálepky, jak se EU spolupodílí na všem, málem i na výrobě betonových tvárnic na chodníky a sirky do krabiček. Samá podlost! My zatím platíme do fondů EU méně, než kolik čerpáme, ale proč čerpáme na takovéto téměř bezvýznamné stavbičky miliony, když nám kulhají investice i peníze do oprav všech typů silnic? Proč naši řidiči denně bourají po srážce se zvěří? Na I.třídách a dálnicích? Protože nemáme oplocení a podchodu i mosty pro zvěř, aby nemusela přes cestu pod kola aut! Toto má být smysluplná investice za stovky milionů!! Kdo to nezažil, neví, co to je za nezměrný děs, který někteří řidiči zaplatí životem nebo doživotním zmrzačením, a nejen oni. ale i jejich děti, partneři, rodiče. O likvidaci majetku a zruinování některých z nich nemluvě. Mně takto rozhledny připadají jako aktivity Kocourkovských občanů. Není těch stovek pitomostí v této zemi už moc? Celý den by na jejich výčet nestačil! Také pokus primátora Macury v Ostravě prosadit novou 3 km tramvajovou trať v Porubě tam, kde ji nikdo nepotřebuje a dokonce většina občanů odmítá, patří do této kategorie pomatenosti, protože zase jde o to, že nějaký spolek amatérů omylem zvolených ve volební euforii na Magistrátě odsouhlasil, že na to může Ostrava dostat víc než miliardu z dotací. Slabomyslnost lidiček bez významu hold v této zemi stále má podivnou váhu! Jak dlouho ještě bude blbost tolerována?

20. 2. 2020 18:50:35

Re: Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje.

Polemika o výškových budovách nikdy neskončí. Dnes je to již otázka prestiže, nikoliv potřeby. Kdo výš, je geroj, je víc. Viz Arabský svět i dálný asijský východ. Blbost lidská vítězí. Ale žižkovská trojka od Evy Jiřičné nejsou mrakodrapy, to je úchvatný návrh, jak zaplnit místo po telekomunikační věži a kdo zná podrobně a detailně souvislosti, musí se paní Jiřičné poklonit. Věřím, že její kouzelný návrh bude realizován a rozhodně nemá pražádný vliv na panoráma Prahy, notabene historického centra. On tu někdo v této části Žižkova vidí historické centrum? Nákladové nádraží, konec jedné části Prahy, příliš vzdálené od toho centra, které obdivují miliony cizinců, i Čechů a Moravanů. A co Letná, tam blob Kaplického nebyl vedle panoráma staré Prahy? Tam byl, hned vedle. A kolik bojovníků ho prosazovalo, že? Proti nás bylo asi víc, tak to monstrum stát nebude. Ale návrh Jiříčné je naprosto něco jiného. Ve všech myslitelných hodnotitelných směrech. Skvěle zasazen do oblasti, i výškově, i polohově, i s ohledem na dopravní poměry. Pojďme ho podporovat proti hlupákům, kteří sice mají akademický titul, ale v hlavě něco zřejmě jiného, než lidské moudro. Postižení člověka se projevuje všelijak, je těžká doba, když podle expertů má 20% vysokoškolských absolventů duševní poruchu různého typu. Ono to možná i tady bude vidět. Nechť postižení prominou, ale léčení může být v Klecanech i zdarma, u profíků.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz