Obecní dům v Rudimově

Obecní dům v Rudimově

(4. 8. 2016) Mimosa architekti

   
 
 
 
 

Obecní dům v Rudimově

Záměrem obce je zbourání stávajícího objektu obecního úřadu (staré školy) a výstavba nové budovy na stejném místě. Klubovna a hasičská zbrojnice, které se nacházejí na stavební parcele, zůstanou zachovány.     

Historický vývoj: Nejstarší zástavba se v Rudimově formovala podél potoka, objevuje se zde orientace ulicová i svahová. „Ulicovka“ se v údolí různorodě zatáčí, je narušena odbočkami a pěšinami, takže vznikla zajímavá a různorodá atmosféra. Budova školy byla postavena na konci 19. století na kopci nad vesnicí. Zástavba rodinných domů postupovala směrem k ní a v současné době pokračuje podél hlavní ulice. Obecní dům se stále nachází mimo centrum obce, jeho pozici však posílil areál výletiště, který je v letních měsících společenským centrem. 

Koncept projektu: Navázali jsme na střídmé archetypální tvarosloví a respektovali měřítko vesnice. Koncept obecního domu vychází z logiky rozdělení provozu do dvou samostatných částí: u západní hrany pozemku se nachází hmota s provozem obecního úřadu, v jeho středu je víceúčelový sál. Mezi nimi vzniká prostor, fungující jako přístupová chodba a vstupní foyer sálu. Západní hmota je rozdělena na část s kancelářemi a část určenou pro veřejnost. Zasedací místnost, klubovna i knihovna jsou navrženy jako převýšené prostory. Víceúčelový sál s kapacitou 50 míst je doplněn o bar s výčepem a prostorem, který by mohl sloužit jako obecní hospoda. 

Stavební řešení: Dům je navržen s použitím tradičních materiálů s cílem střídmosti a odlišnosti v detailech: hladká bílá omítka, na střeše falcovaný plech, okna budou dřevěná, parapety bílé betonové nebo teracové. Interiéry: bílá omítka a přiznaný krov s prkenným podbitím, trámový strop. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny bílou lazurou zachovávající prokreslení dřeva. Podlaha bude z broušeného betonu, případně cementové stěrky či teraca v jemně tónovaném teplém odstínu.

Stavba úřadu bude realizována z keramického zdiva s kontaktním zateplovacím systémem, objekt víceúčelového sálu jako dřevostavba. Obě části mají jednoduchý krov s přiznanou konstrukcí v interiéru, podbitím z dřevěných prken a nadkrokevní izolací. Tam, kde není navrženo převýšení prostoru, bude trámový strop s přiznanou konstrukcí a prkenným podbitím. Středová chodba je navržena s dřevěnou trámovou konstrukcí a jednoduchým střešním zasklením.

V současnosti je návrh v rámci projektu pro územní řízení upravován. Architektonická studie představovala funkční i provozní ideál, který odpovídal aktuálním potřebám této malé, ale aktivní vesnice. Po prověření dostupných zdrojů a vlastních finančních možností se obec rozhodla přehodnotit své požadavky a zmenšit stavební program. Při zachování urbanistických vazeb a architektonických hodnot místa i návrhu samotného je provoz sloučen do jednoho objektu. Zmenšení zastavěné plochy přináší kromě finanční úspory možnost vytvoření většího veřejného prostoru v úzké vazbě na obecní sál. Tento potenciál upravený návrh plně využívá.

Autorská zpráva

Investor: obec Rudimov
Architekt: Mimosa architekti s.r.o. , Ing. arch. Kateřina Fryzelková, www.mimosa.cz
Stavební a technické řešení: Ing. Roman Belžík, www.romanbelzik.cz
Hlavní provozy nového objektu: zázemí vedení obce - dvě kanceláře a zasedací místnost, knihovna, klubovna, víceúčelový sál
Odhadovaná realizace: 2017 – 2018
Odhadované náklady:  20,1 mil. Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz