Obklady v tunelech Blanka zkrášlují i pomáhají bezpečnosti

Obklady v tunelech Blanka zkrášlují i pomáhají bezpečnosti

(19. 11. 2014) RAKO vyrobilo speciální formáty obkladů a vyvinulo také kompletní systém pro lepení v náročných podmínkách

 
 
 
 

Obklady v tunelech Blanka zkrášlují i pomáhají bezpečnosti

RAKO vyrobilo speciální formáty obkladů a vyvinulo také kompletní systém pro lepení v náročných podmínkáchPrakticky neomezená životnost a bezkonkurenčně snadná a ekonomická údržba rozhodla o využití keramických obkladů jako finální úpravy povrchu stěn v tunelech pražského Městského okruhu. Keramické obklady v tunelech Blanka respektují designovou koncepci celého komplexu
založenou na kontrastu výrazně barevného vodícího pásu v úrovni očí řidiče a neutrálních odstínů nad a pod tímto pásem. Barevné vodící pruhy zlepšují orientaci a zároveň horizontální uspořádání pruhů symbolizuje i rychlost podvědomě spojenou s dopravními stavbami. Plochu stěn pokrylo 77 000 m2 obkladů tradiční značky RAKO z portfolia společnosti LASSELSBERGER. Ta byla dodavatelem komplexního systému – pro Blanku vyrobila nejen obklady speciálních odstínů a formátu na míru, který se pomáhá vyrovnat s různě zakřivenými stěnami tunelových trub, ale i odolnější lepidla a spárovací hmoty.Autorem architektonického řešení interiéru tunelu je Ing. arch. Martin Smrž, který při návrzích úzce spolupracoval s projektantem stavby, společností SATRA. Každý úsek tunelu Blanka má v souladu s bezpečnostní dokumentací stavby charakteristickou barvu středního pásu, která vypovídá o tom, jakými tunelovými úseky řidiči zrovna projíždějí. Nejdelší, více než tříkilometrový tunel Bubenečský, který prochází také pod Vltavou, symbolizuje modrá barva vody, zatímco ty, kdo projíždějí kilometrový tunel Dejvický, vedoucí obrazně pod Pražským hradem s katedrálou sv. Víta, vede pruh fialový. Fialová je v západních církvích jednou ze základních liturgických barev, je barvou s největším duchovním nábojem. Trojici doplňuje v téměř 1,5 kilometrovém tunelu Brusnickém zářivá narcisově žlutá. Barevné pruhy obklopují jemné odstíny béžové, zesvětlující se ke středu, které neupoutávají pozornost řidičů a zvyšují tak bezpečnost provozu. Barevné provedení keramického obkladu muselo splnit požadavky architekta na snadnou rozlišitelnost jednotlivých odstínů při načervenalém osvětlení sodíkovými výbojkami, kterými jsou tunely vybaveny. Odstíny architekt vybíral z více než šedesáti vzorků připravených vývojovým oddělením společnosti LASSELSBERGER. Barevné odlišení kromě estetické stránky napomáhá orientaci v případě nehody nebo jiné mimořádné situace v tunelu. Operátoři krizových linek tak budou moci podle barvy vodícího pruhu snadno určit, kde se volající nachází.

Speciální formát obkladů pomáhá vyrovnat se se zakřivenými stěnami tunelu

Barevná koncepce je založena na kontrastu výrazného vodícího pásu výšky 500 mm v úrovni očí řidiče a neutrálních odstínů nad a pod tímto pásem. Plochu tvoří 26 řad obkladů horizontálně položených (na šířku), které obsahují šest různě silných barevných vodorovných pruhů ze čtyř barevných odstínů: barevně výrazného vodícího pruhu ze čtyř řad obkladů a tří neutrálních tónů: RAL 1011 - hnědo béžová, RAL 1001 - béžová a RAL 1014 - slonová kost. Pruhy neutrálních odstínů se v pásech postupně od středu ztmavují směrem k hornímu a spodnímu okraji keramického obkladu. V pravidelných místech betonážních sekcí je proveden svislý pás šířky 500 mm v hnědo béžovém odstínu RAL 1011.

Unifikovaný systém obložení stěn tvoří obklady RAKO rozměrů 120 x 245 mm pro pokládání se spárami tloušťky 3 mm. Unikátní formát keramických obkladů pomáhá lépe se vyrovnat s různě zakřivenými stěnami tunelových trub. Stěny tunelů jsou obloženy do výšky 3295 mm nad plochu chodníku přilehlého ke stěně. Výška byla navržena pomocí vizualizace tunelové trouby s vozy různých velikostí. Ze tří variant výšky obkladu byla vybrána varianta optimální. „Formáty jednotlivých keramických prvků i jejich barevnost jsou jedinečné a byly vyrobeny na míru této specifické stavbě,“ říká k tomu Ing. Miroslav Levora, vedoucí projektového týmu společnosti LASSELSBERGER.

Kvůli požadavkům na snadnou údržbu, mrazuvzdornost a sníženou reflexi povrchu vnitřních stěn tunelu museli odborníci firmy LASSELSBERGER vytvořit speciální sérii obkladů a následně vyrobit tyto prvky technologií slinutého glazovaného střepu se specifickým polo matným povrchem s vysokou otěruvzdorností, který odolá častému mechanickému čištění. Vývoj keramických obkladů probíhal téměř čtyři měsíce. Vývojové oddělení připravilo na 200 barevných návrhů, ze kterých vzešlo přibližně 10 barevných variant pro každý zvolený odstín, celkem tedy asi 60 vzorků. Po odsouhlasení vzhledu povrchu a zvolené barevnosti proběhly poloprovozní zkoušky následované testováním jak ve společnosti LASSELSBERGER, tak v nezávislé zkušebně TZÚS. Samotné výrobě pak předcházelo pořízení speciální lisovací formy. Výroba probíhala jednorázově a trvala přibližně 1,5 měsíce.

Fakta o Blance
Tunelový komplex Blanka je díky délce cca 5,5 km jedním z nejdelších městských tunelů v Evropě. Tvoří jej na sebe navazující Bubenečský, Dejvický a Brusnický tunel a další dopravní stavby. Tunelové trouby měří celkem cca 12.139 m. Trasa je v celé délce vedena jako striktně směrově rozdělená se samostatným dvou až třípruhovým tubusem v každém směru. Tunelový komplex Blanka je součástí severozápadní části pražského Městského okruhu, kde leží např. tunel Mrázovka, který byl vybudován v obdobné koncepci. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra. Projektové práce začaly v roce 1997, samotná stavba byla zahájena v roce 2007. Zhotovitelem stavební části je akciová společnost METROSTAV a EUROVIA CS, projektantem je společnost SATRA, spol. s. r. o.

Obklady RAKO už více než osmdesát let fungují v newyorském tunelu Holland
Použití keramických obkladů v městských tunelech je nejen architektonickým ztvárněním stavby, ale také určitá zvyklost nejen v České republice, ale i ve světě. Keramické obklady v tunelech se osvědčily už před desítkami let. Připomeňme v této souvislosti newyorský tunel Holland z roku 1927, který dodnes spojuje pod řekou Hudson New York a New Jersey a svého času byl nejdelším automobilovým podvodním tunelem na světě. 15 000 čtverečních metrů obkladaček Tunelia tehdy dodala rakovnická keramička RAKO.

Důvody, proč zvolit keramiku oproti jiným řešením, jsou však i provozní, jak se například přesvědčily technické služby při údržbě pražského tunelu Mrázovka. Keramické obklady lze totiž snadno čistit rotačními kotouči, aniž by se povrch jakkoliv poškodil. Keramika má také výbornou otěruvzdornost, takže jí kromě čištění neublíží ani kamínky odlétávající od kol vozidel.Keramický obklad, pokud je dobře nalepený a splňuje požadované parametry, je v podstatě věčný, nevydrží jen silné mechanické poškození, jako například při havárii,“ potvrzuje Marcel Koutecký, technický poradce ze společnosti LASSELSBERGER. Zářnou ukázkou budiž tunel Letenský, kde bez jakýchkoliv problémů plní keramický obklad svou funkci již více než 60 let.

Uvedená fakta favorizovala keramické obklady i na úkor nátěrů, kterými jsou natřeny tunely dálničního typu. Nutná obnova natřených stěn tunelu přibližně po 10 – 15 letech by si vyžádala nejen pravidelné nezanedbatelné investice, ale navíc také vysoké náklady na uzavření tunelu. Bez obnovy ochranného nátěru by docházelo k postupné degradaci materiálu ostění tunelu, o dalších technických a estetických parametrech nemluvě.Očištění a znovu natření tunelu by znamenalo přerušení provozu na řádově měsíce, což by kromě nákladů znamenalo i komplikace v dopravě,“ uvádí Ing. Pavel Šourek, technický ředitel ze společnosti SATRA.

Obklady RAKO i lepidla RAKO SYSTEM byla vyrobena na míru Blance
Keramické obklady RAKO splňují svými parametry nejen požadavky norem, ale i podstatně přísnější nároky architekta. Slinuté glazované keramické obklady představují velmi kompaktní stejnorodý materiál. Mají velmi nízkou nasákavost (menší než 0,5 %), takže prakticky vůbec neabsorbují vodu ani jiné látky. Jsou dokonale mrazuvzdorné i v extrémních podmínkách častého střídání teplot pod a nad bodem mrazu. Tento materiál má také velmi dobrou odolnost proti působení chemikálií, takže odolává všem prostředkům používaným při čištění a nepůsobí na něj látky znečišťující ovzduší. Vzhledem k stejnorodé struktuře a probarvení celé hmoty střepu je vzhledově, a tedy i barevně, naprosto stálý. Tvrdost povrchu odpovídá přibližně tvrdosti křemene, tedy stupni 7 podle Mohsovy stupnice.

Kromě speciálních keramických výrobků vyvinula společnost LASSELSBERGER pro Blanku i speciální vysoce flexibilní cementové lepidlo AD 530 (třída C2TES1 podle EN 12004:2007) s vysokou přídržností na úrovni 1,6 MPa, potlačující navíc vznik výkvětů. Jde o zlepšené deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času a se sníženým skluzem. Tento výrobek si již realizační firmy natolik oblíbily, že se stal stálou součástí nabídky RAKO SYSTEM zahrnující komplexní nabídku produktů stavební chemie, tedy materiály pro přípravu podkladu (vyrovnávací hmoty, penetrační nátěry), hydroizolační stěrky, lepicí a spárovací hmoty (cementové, epoxidové), ale i přípravky na čištění a údržbu obkladů doporučované značkou RAKO SYSTEM.

Při obkládání v tunelu Blanka se uplatnila vysoce hydrofobizovaná nenasákavá rychle tuhnoucí cementová spárovací malta GFS dle ČSN EN 13 888 Typ CG, třída 2 WA vykazující vysokou otěruvzdornost, vysoké pevnosti při ohybu a sníženou nasákavost. GFS (RAKO SYSTEM) je superflexibilní spárovací hmota s vlákny, vhodná zejména pro dlaždice na problematických podkladech. Je deformovatelná s příčnou deformací třídy S1 podle EN 12002 (průhyb – příčná deformace činí 2,5 – 5,0 mm). Spárovací hmota obsahuje vlákna se zvýšenou deformovatelností pro spáry šířky 2 - 20 mm ve vnitřním a především vnějším prostředí. Hydrofobní přísady zajišťují efekt nesmáčivosti povrchu a vysokou vodonepropustnost. Barevnost spárovací hmoty odpovídá odstínu obkladů slonová kost, jde o odstín č. 131 Jasmine z nabídky RAKO SYSTEM.

V tunelu Blanka se pro následnou údržbu uvažuje i o využití speciálních impregnací keramických obkladů usnadňujících údržbu, rovněž ze sortimentu RAKO SYSTEM. Podle testů realizovaných v tunelu Mrázovka vydrží impregnované díly jeden měsíc dokonale čisté a při údržbě je stačí jednoduše spláchnout „dešťovou“ vodou s minimálním množstvím chemie, což dále snižuje náklady na údržbu a je to ekologické.Technické provedení obkladů
Při provádění obložení byl projektantem, Ing. Vladimírem Petržílkou ze společnosti SATRA, kladen důraz na důkladnou přípravu povrchu. Stálá teplota vzduchu i podkladu při provádění činila min. 5 °C, povrch konstrukce musel být bez trhlin, čistý, bez prachu a nečistot vč. absence separačních vrstev (např. odbedňovacích olejů). Po ošetření betonového povrchu tryskáním pískem, omytím tlakovou vodou a následným důkladným proschnutím byl proveden na celé ploše penetrační nátěr podkladního betonu penetrací PE 202 (RAKO SYSTEM). Celistvý a rovnoměrný nátěr uzavřel povrch podkladních stavebních materiálů, zpevnil podklad, snížil nasákavost a zlepšil přídržnost následných vrstev k podkladu.

Penetraci po vyschnutí následovalo lepení obkladů. Obklady byly pokládány vodorovně, naležato, rovnoběžně s niveletou se spárou tloušťky 3 mm. Lepidlo bylo na podklad nanášeno zubovým hladítkem 6 mm tak, aby hladítko svíralo s podkladem úhel 60 - 70°. Pro zabezpečení požadované přídržnosti byla zvolena metoda „Floating - Buttering“, což znamená, že lepidlo je naneseno zubovou stěrkou na podklad a současně je na rubovou stranu obkladu v celé ploše nanesena tenká kontaktní vrstva lepidla. Pokládání obkladů probíhalo do doby 30 minut, což je otevřená doba, která nesměla být překročena. Spárování se provádělo až po dostatečném vyzrání lepidla.

Dilatační obkladové spáry se prováděly ve svislém směru ve vzdálenosti 3 m – nevyplněním svislé spáry spárovací hmotou. Navíc byly do obkladu prokresleny dilatační spáry tunelové, kde je obklad proveden tak, aby mezera mezi sousedícími dilatacemi byla tloušťky 10 mm. Volné kraje obkladů nejsou podmazány lepidlem.


Téměř 90 let obkladů RAKO v tunelu Holland

Keramické obklady RAKO spolehlivě slouží téměř 90 let na stěnách tunelu Holland, který spojuje pod řekou Hudson New York a New Jersey a který byl ve své době nejdelším automobilovým podvodním tunelem na světě. Tunel otevřený 13. listopadu 1927 je pojmenován po hlavním inženýrovi, který zemřel tři roky před jeho dokončením. Keramička RAKO do tunelu dodala 15 000 čtverečních metrů bílých, modrých a oranžových obkladaček Tunelia vyrobených v Rakovníku speciálně pro tuto zakázku. Jejich rozměry 108 x 108 mm byly odvozeny z anglických měr. Za zmínku stojí, že ke kontrole výroby celé zakázky a k přejímání zboží byl do rakovnické továrny vyslán z Ameriky inženýr, který měl na starosti sledovat celou zakázku až po kompletní vyexpedování.

podle podkladů společnosti Lasselsberger /RAKO
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

4. 10. 2023 14:53:30

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018 Best Grade Research Chemical Reagents Available Online at best prices, fast, secure and efficient delivery services. Top Grade quality. All orders come in discreet packaging. Tracking number Provided. https://buy-5cladba-5fmda-online.com/product/buy-adb-butinaca-online/ Threema ID_ ZX6ZM8UN WhatsApp & Skype _ +1 601-207-3026 Wickr_ Cannabinoids71 Telegram & Signal_+1 601-207-3026 Buy ADBB, 4FADB, FUB-AMB precursor Buy Eutylone Buy 2fdck Buy etizolam replacement Buy 5cladb Buy new sgt78 Buy tadalafil Buy Pregabalin Buy Theophylline 58-55-9 Buy 2079878-75-2 Buy 288573-56-8 Buy 102-97-6 Buy 1451-82-7 Buy 2F, 2f-dck, 2-bdck crystal Buy cannabinoids 5cl Buy CAS: 18354-85-3 Buy Bromazolam CAS 71368-80-4 Buy Nitrazolam CAS 28910-99-8 Buy Protonitazene hydrochloride powder CAS 119276-01-6 Buy Metonitazene CAS 14680-51-4 Buy MTTa replace JWH018/THJ018 Buy Etomidate powder or light yellow powder CAS 33125-97-2 Buy BMK powder and oil CAS: 718-08-1 Buy PMK powder and oil CAS:28578-16-7 Buy Xylazine hcl powder CAS: 23076-35-9 Buy CAS: 244-942-2 Buy CAS: 57801-95-3 Our services - express prior overnight or next day delivery - Packing is highly discreet sealed, wrapped with aluminum foil, safe and secure - No signature is required upon arrival of the parcel - 100% customer care and support. - Money-back guarantee - We offer door to door delivery services - Excellent and unbeatable prices. We pack the packages carefully with tungsten and carbon papers to skip through customs x-ray machines at airports. Parcels are beautifully packed with gift papers from outside.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz