Obnova a úpravy parků v Plzni

Obnova a úpravy parků v Plzni

(28. 2. 2020) Rozšířen bude park Zemník, dokončeny úpravy Parku U Ježíška a obnovy Lochotínského parku a nádrže v Červeném Hrádku

   
 
 
 
 

Obnova a úpravy parků v Plzni

Čtyři projekty za více než 50 milionů korun, které počítají s úpravami plzeňských parků a rekreačních míst, má letos v plánu západočeská metropole. Prostřednictvím své Správy veřejného statku města Plzně odstartuje práce na rozšíření parku Zemník na Košutce za 18,5 milionu korun, dokončí úpravy Parku U Ježíška za 15 milionů korun, zrealizuje druhou etapu obnovy Lochotínského parku za 13 milionů korun a jedenáct milionů korun dá také na obnovu víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku.  

„Letos zahájeným projektem bude Park Podzemník, jenž se týká rozšíření parku Zemník na Košutce západním a severozápadním směrem. Jde o jednoduché, přírodně krajinářské úpravy s vybaveností pro krátkodobou rekreaci obyvatel velkého košuteckého sídliště. Při tvorbě projektu jsme vycházeli ze spolupráce s veřejností, kdy se uskutečnila dvě setkání komunitního plánování. Projekt bude dokončen v polovině příštího roku,“ přiblížil primátor Martin Baxa.

V parku budou vybudovány cesty pro pěší, jejichž trasy respektují současné pěší tahy v území, v plánu jsou drobné modelace terénu, jednoduché prolézačky pro děti z klád a špalků a hřiště pro výcvik psů s kladinami a překážkami. „Doplněn bude jednoduchý mobiliář k posezení a piknikování. V prostoru bývalého hřiště BMX, tedy v terénní sníženině, vznikne jednoduché hřiště – plácek na hraní míčových a jiných her. Na vyvýšeném místě se vzrostlou borovicí lesní bude upravena vyhlídka,“ doplnil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Pojetím se bude nově plánovaná část parku podobat Parku na přání Zemník, který byl zrealizován společně s veřejností v letech 2001 až 2002, veškeré úpravy budou provedeny z přírodních materiálů, kdy vzniknou kamenné zídky, mlatové cesty a využit bude mobiliář ze dřeva a kamene. „V parku budou vysazeny stromy a keře, založeny trávníky. Celkové náklady stavby jsou 18,5 milionu korun s DPH,“ uvedla Andrea Fojtíková, náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.

Kromě investic do Parku Podzemník půjdou letos peníze také na dokončení projektu v Parku u Ježíška, který se týká cesty z Mikulášského náměstí. „Projekt upravuje používané pěší propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou řeky Radbuzy jižně od areálu Mikulášského hřbitova. Cesta se napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél řeky. Úpravy budou spočívat ve vybudování rampového schodiště, které překonává výšku 11,5 metru na délce 82,5 metru. Podél rampového schodiště bude vystavěna  opěrná zídka, nově bude průchod osvětlen veřejným osvětlením,“ přiblížila Andrea Fojtíková. Součástí jsou i sadové úpravy, pořízení mobiliáře i prolézačky pro děti. Stavba byla zahájena vloni.

Letos v listopadu by také měla být dokončena druhá etapa obnovy Lochotínského parku. „Jedná se o pokračování v celkové revitalizaci Lochotínského parku v návaznosti na obnovu jeho první části parku, která proběhla v roce 2015. Projekt obnovy zahrnuje pěstební zásahy a úpravy stávající zeleně, nové výsadby stromů, regeneraci a znovuzaložení travnatých ploch, květinové záhony, zavlažovací systém, úpravu veškerých parkových cest a zpevněných ploch, tůň na zachycení srážkové vody, doplnění mobiliáře, informačního systému, veřejného osvětlení, dětských prvků i fit prvků pro dospělé,“ přiblížil náměstek Michal Vozobule. Část parku nad Lochotínským pavilonem bude realizována až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice. Související investicí bude položení kanalizačního potrubí podél retenční nádrže Vinice, jež má v budoucnu sloužit pro převedení dešťových vod z oblasti Vinic a Kopeckého pramene do parku a dále do nivy Mže. Náklady na projekt jsou 13 milionů korun.   
Dalším z projektů, který ovlivní vzhled Plzně, se týká obnovy stávající víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku. Nově budou opevněny břehy nádrže, vybudovány nové terasové stupně k posezení na břehu a možné vstupy do nádrže. Projekt zahrnuje také vodohospodářské objekty – odběrné místo pro sbor dobrovolných hasičů, usazovací nádrž, obtok víceúčelové nádrže, nátok do nádrže. „Kromě úprav vodní nádrže se připravuje také revitalizace jejího okolí, v plánu je nové sportovní hřiště po míčové hry, umístění fit prvků, mobiliáře. Kolem vodní nádrže povede cesta pro pěší. Do projektové dokumentace byly zapracovány i některé požadavky místních obyvatel,“ doplnil Michal Vozobule. Tři miliony korun půjdou na projekt letos, osm milionů korun v příštím roce. 
tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

24. 3. 2020 17:03:00

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

K polemice a selhávání dialogu nad pražskou metropolí čili o obtížné cestě od polemiky k dialogu Dialog se nekoná, v tom se shodneme. Tristní shoda. O to víc, že přitom v řadě věcí s článkem K. Bečkové a R. Šváchy (Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje. STAVBA, 27. roč., 2020, č, s, ) souhlasíme. I v tom, co nám navzdory liteře a smyslu našeho příspěvku vytýkají. Míjíme se a o to šlo a jde. Předporozumění, uzavírání se do jednoho společenství stejně smýšlejících a dogma vylučují dialog. Zásadní otázky, které jsme položili, tak zůstávají na pořadu dne: Může se v metropoli – Praze – stavět a rozvíjet – v souladu se světovými trendy, aniž by ztrácela na své identitě? A když se rozvíjela po staletí, proč to má být právě v naší době fatálně nemožné? Může se vést, jsme schopni a ochotni vést, produktivní dialog nejen mezi dvěma stranami – mezi architekty a památkáři, ale mezi společností, památkáři, historiky, architekty a urbanisty? Dialog o balancování mezi tím, co je historicky dané, vzácné a tím, co může být novým vkladem, přínosem pro Prahu? Tyto otázky zůstávají na pořadu dne. Co dialogu brání? Odpověď K. Bečkové a R. Šváchy: „Nenastává tak moment hypolepse, ukázněného navázání na argumenty protivníka, jaký za podmínku skutečného dialogu pokládá historik Jan Assmann. Domníváme se, že bez takové hypolepse se debata o Praze nikam nepohne a všichni zůstanou zakopaní ve svých dosavadních pozicích.“ Neospravedlňuje se tímto zvláštním odkazem na teze historika ranných kultur a civilizací egyptologa Assmana sama nemožnost dialogu? Navrhujeme radikální zjednodušení přes otázku - co je jádrem toho, co ničí podstatu dialogu v daném případě o architektuře a perspektivách Prahy Přidržíme se definice Jeana Lacroix. Dialog vyžaduje vzájemnost porozumění, tj. musím pochopit názorového protivníka, pochopit ho lépe než si rozumí on sám. To vyžaduje vystavit se síle jeho názorů, procítit je silněji než on sám. S rizikem, že se mé vlastní názory odkryji jako slabší. Bez metodologické sympatie není dialogu. To nám v diskuzích, polemikách – a především v možném dialogu nad tématem perspektiv Prahy chybí. Opravdu vychází selhání a nemožnost skutečného dialogu o pražské metropoli z toho, že „autoři textů, totiž architekti nejsou zvyklí přesně reagovat na názory druhých, jak to musejí praktikovat vědci“? (R. Švácha v „EAM. Euroamerické myšlení 1936-2011“, R. Švácha, M. Sršňová, J Tichá (eds.), str. 33, srv. i násl.)? Pochybujeme. Ona zdůrazňovaná hypolepse, zdisciplinované navazování na myšlenky a teze druhých, je důležitá, patří ke kultuře dialogu i v soudobé společnosti; dialog není mince, kterou si dám jako výhru do kapsy, je to cesta k společnému nalézání argumentů a „pravdy.“ Z toho nemůže být nikdo ostrakizován pro nedostatečnou hypolepsi, ani architekt, ani historik či teoretik, ani památkář, ani expert, ani veřejnost – dokonce i ta na sociálních sítích. Stav dialogu je jedním z měřítek vyspělosti demokratické společnosti. Jakub Heidler, Oldřich Ševčík

20. 3. 2020 15:24:36

Re: Re: Re: Re: Obnova mariánského sloupu v Praze.

Koukám Luščinole, že jsi opravdu vytrvalý, to není až zas tak obdivuhodná vlastnost, spíš svědčí o tvé omezenosti. Tvoje hraní si na světaznalého všeználka je ovšem v zásadě velmi zábavné, zejména v dnešní smutné době. Tvůj poslední výlev je zajímavý mimo jiné tím, že asi se neumíš pořádně vyjadřovat ani v jednom jazyce a se snažíš předstírat znalosti angličtiny, což v tvých vlastních očích má vytvářet pocit jakési morální nadřazenosti. Strašně se pleteš a poučovat mě o významu slov nebo o tom co co znamená je asi stejně pádné, jako tvoje bláboly o tom sloupu. Nějaký ten překlep se mi v mobilu stane, na rozdíl od tebe podobné věci "vyřizuji" třeba v MHD, rozhodné bych jimi neztrácel čas na rozdíl od tebe, který podle všeho brejlíš celý den do monitoru, abys připravil další blábol. Nicméně budu rád, když budeš pokračovat, bavím se dobře. Jediný jistota tak jednou za čtrnáct dní, když navštívím na pár minut tyto stránky, že zrovna pod támhle článkem najdu tvůj další blábol. A jen tak mimochodem, jestli jsi měl na mysli Chruščova, tak se někam podívej, jak se to jeho "otčestvo" v češtině píše. Jinak doufám, že sloup tam vydrží podstatně kratší čas než původně, oni podobní samozvaní umělci umí mlátit hlavně hubou a až to na někoho spadne, bude po legraci. Takže milý nedělnický původe, předveď se...

19. 3. 2020 15:44:03

Re: Analytici: Stavebnictví může být tahounem při oživení ekonom...

Je zajímavé, kolik analytiků hovoří o zcela obligátních záležitostech, jako kdyby měli právo a všechny moudra světa ve svém držení. Přitom co ví ti z bank o reálných problémech na stavbách? Nic, protože mají pouze předávané informace od manažerů stavebních firem, které jsou často poněkud vzdáleny od pravdy. Logicky. Je také podivné, že vůbec někomu sdělují své prognózy a potřebu budoucího dění. Komu? Vládě? Pojišťovnám? Prázdné článečky, které nikdo nepotřebuje, jsou o ničem. Odvětví, která podporují stavební průmysl, ta v určitém utlumeném procesu dále produkují. Stavební firmy část zakázek, těch menších, zpomalí, ale ostatní pojedou dál, např. dálnice a koridory. Tam se termíny nesmí posunovat. Co se zhorší, jsou investice do jiných odvětví, kde začnou chybět zahraniční síly, které odjely pryč. A stavby technologií pro petrochemii a energetiku, na ty budou tyto montážní cizí síly chybět nejvíc. na to jsem zvědav, jak to dodavatelské firmy zařízení pro zásadní změny v energetice vyřeší. Poklesne čerpání tzv. dotací z fondů EU ještě víc? Ovšem a to bude jen dobře. Nevyváženost mezi zdroji peněz a možnostmi stavební výroby se ukáže ještě větší než dosud. Zajímá to vládu, její investiční národní plán se bude měnit? Jak, kdy? Ani ve hvězdách to dnes nestojí.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz