Obnova centrálního parku v Mostě

Obnova centrálního parku v Mostě

(22. 3. 2017) Atelier M1 architekti

   
 
 
 
 

Obnova centrálního parku v Mostě

Dominantou a novým kompozičním prvkem parku bude kruh-prstenec o vnitřním průměru 88 m se zastřešeným loubím, které je zároveň střechou edukačního pavilonu. Objekt má oválný, prohnutý půdorys, prosklený transparentní plášť a tvoří přirozené ohnisko areálu, k němuž se sbíhá nová cestní síť. „Uvnitř prstence bude travnatá plocha a tartanové terénní prvky v podobě různobarevných kopců – sopek, které jsou inspirované profilem místní krajiny. Před objektem pavilonu navrhujeme stupňovitý útvar s tartanovým povrchem, vytvářející malý amfiteátr. Uprostřed kruhu vznikne místo pro fontánu tvořenou soustavou trysek zapuštěných do tartanového povrchu,“ říká architekt Jakub Havlas z ateliéru M1 architekti.

Z historie: Park vznikl v letech 1971 – 1972, na jeho plánech se podíleli O. Kuča, V. Krejčí, L. Filip a T. Stanko. Umístěn je na svahu, takže byl členěn do více etáží, kterými procházela soustava vodních průtokových nádrží z betonu s kaskádou, která už není funkční. Vodní plochy geometrických tvarů doplňovaly květinové záhony. Park propojovaly cesty z kamenných dlaždic, jednotlivá poschodí byla průchozí pomocí schodišť.
Z vegetačních prvků dnes dominují travnaté plochy a stromy. Převážnou část tvoří domácí dřeviny – javor mléčný, javor klen, habr, jasan ztepilý, lípy a borovice lesní. Rostou zde však i borovice Jeffreyova a borovice žlutá, vysazen byl nahovětvec dvoudomý, stříhanolistá forma břízy bělokoré, sloupovitá forma buku nebo jeden z nejtmavších kultivarů jabloně purpurové. V parku rostou i pozoruhodné keře.

Nový projekt: Cesty povedou částečně ve stopě stávajících a částečně v nových trasách, budou mít několik druhů zpevněných ploch: asfalt pro lehké i těžké zatížení, mlat, betonové prefabrikáty a tartan. Prvky mobiliáře architekti z ateliéru M1 navrhli i s ohledem na požadavek zvýšené odolnosti a trvanlivosti: lavičky s opěrákem a bez opěráku, odpadkové koše z houževnatého drážkovaného polyetylenu, stojany na kola a pítka. V severním cípu parku bude na fragmentu úzkorozchodných kolejí vláček, sestavený ze tří důlních vozíků. U vstupů do parku, významných stromů a objektů jsou navržené informační panely. Pro krátkodobé výstavy, umístěné v prostoru kryté kolonády, budou sloužit mobilní panely. V parku se nachází několik uměleckých plastik a památník, které tu zůstanou.

Autorská zpráva

Zadavatel: Statutární město Most
Zpracovatel: Atelier M1 architekti s. r. o.
Autoři: Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba; spolupráce Ing. arch. Jakub Straka, MgA. Michal Tichý
Edukační pavilon: obestavěný prostor 300 m3, zastavěná plocha 100 m2
Betonová plocha zastřešeného loubí: 1450 m2
Plocha parkových cest: 4050 m2
Plocha tartanového povrchu: 1450 m2
Plocha mlatového povrchu: 950 m2

Termín realizace: 2017 až 2018
Orientační náklady stavby: 40 000 000 Kč bez DPH (Zhruba 85 procent nákladů chce město pokrýt z dotace programu Iterreg VA. Podmínkou přidělení dotace je získání partnera za hranicemi, kterým bude saské město Marienberg. Dalším partnerem bude Podkrušnohorské technické muzeum.)

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz