Obnova centrálního parku v Mostě

Obnova centrálního parku v Mostě

(22. 3. 2017) Atelier M1 architekti

   
 
 
 
 

Obnova centrálního parku v Mostě

Dominantou a novým kompozičním prvkem parku bude kruh-prstenec o vnitřním průměru 88 m se zastřešeným loubím, které je zároveň střechou edukačního pavilonu. Objekt má oválný, prohnutý půdorys, prosklený transparentní plášť a tvoří přirozené ohnisko areálu, k němuž se sbíhá nová cestní síť. „Uvnitř prstence bude travnatá plocha a tartanové terénní prvky v podobě různobarevných kopců – sopek, které jsou inspirované profilem místní krajiny. Před objektem pavilonu navrhujeme stupňovitý útvar s tartanovým povrchem, vytvářející malý amfiteátr. Uprostřed kruhu vznikne místo pro fontánu tvořenou soustavou trysek zapuštěných do tartanového povrchu,“ říká architekt Jakub Havlas z ateliéru M1 architekti.

Z historie: Park vznikl v letech 1971 – 1972, na jeho plánech se podíleli O. Kuča, V. Krejčí, L. Filip a T. Stanko. Umístěn je na svahu, takže byl členěn do více etáží, kterými procházela soustava vodních průtokových nádrží z betonu s kaskádou, která už není funkční. Vodní plochy geometrických tvarů doplňovaly květinové záhony. Park propojovaly cesty z kamenných dlaždic, jednotlivá poschodí byla průchozí pomocí schodišť.
Z vegetačních prvků dnes dominují travnaté plochy a stromy. Převážnou část tvoří domácí dřeviny – javor mléčný, javor klen, habr, jasan ztepilý, lípy a borovice lesní. Rostou zde však i borovice Jeffreyova a borovice žlutá, vysazen byl nahovětvec dvoudomý, stříhanolistá forma břízy bělokoré, sloupovitá forma buku nebo jeden z nejtmavších kultivarů jabloně purpurové. V parku rostou i pozoruhodné keře.

Nový projekt: Cesty povedou částečně ve stopě stávajících a částečně v nových trasách, budou mít několik druhů zpevněných ploch: asfalt pro lehké i těžké zatížení, mlat, betonové prefabrikáty a tartan. Prvky mobiliáře architekti z ateliéru M1 navrhli i s ohledem na požadavek zvýšené odolnosti a trvanlivosti: lavičky s opěrákem a bez opěráku, odpadkové koše z houževnatého drážkovaného polyetylenu, stojany na kola a pítka. V severním cípu parku bude na fragmentu úzkorozchodných kolejí vláček, sestavený ze tří důlních vozíků. U vstupů do parku, významných stromů a objektů jsou navržené informační panely. Pro krátkodobé výstavy, umístěné v prostoru kryté kolonády, budou sloužit mobilní panely. V parku se nachází několik uměleckých plastik a památník, které tu zůstanou.

Autorská zpráva

Zadavatel: Statutární město Most
Zpracovatel: Atelier M1 architekti s. r. o.
Autoři: Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba; spolupráce Ing. arch. Jakub Straka, MgA. Michal Tichý
Edukační pavilon: obestavěný prostor 300 m3, zastavěná plocha 100 m2
Betonová plocha zastřešeného loubí: 1450 m2
Plocha parkových cest: 4050 m2
Plocha tartanového povrchu: 1450 m2
Plocha mlatového povrchu: 950 m2

Termín realizace: 2017 až 2018
Orientační náklady stavby: 40 000 000 Kč bez DPH (Zhruba 85 procent nákladů chce město pokrýt z dotace programu Iterreg VA. Podmínkou přidělení dotace je získání partnera za hranicemi, kterým bude saské město Marienberg. Dalším partnerem bude Podkrušnohorské technické muzeum.)

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz