Olomoucké Bezručovy sady prošly rekonstrukcí

Olomoucké Bezručovy sady prošly rekonstrukcí

(31. 10. 2011) Ve středu 26. října 2011 byla slavnostně zakončena rekonstrukce Bezručových sadů v Olomouci. Jedná se o další etapu revitalizace parků na území města, která byla zahájena již v roce 2010. Spolu s dokončením Bezručových sadů získalo město i zcela novou lávku. Náklady na obě tyto investiční akce, jejichž investorem bylo město Olomouc, dosáhly výše 35,5 milionu korun.

 
 
 
 

Olomoucké Bezručovy sady prošly rekonstrukcí

Ve středu 26. října 2011 byla slavnostně zakončena rekonstrukce Bezručových sadů v Olomouci. Jedná se o další etapu revitalizace parků na území města, která byla zahájena již v roce 2010. Spolu s dokončením Bezručových sadů získalo město i zcela novou lávku. Náklady na obě tyto investiční akce, jejichž investorem bylo město Olomouc, dosáhly výše 35,5 milionu korun.

Rekonstrukce, která od začátku března probíhala v Bezručových sadech, je součástí projektu „Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech, Čechovy a Bezručovy sady“. „Na celou tuto akci jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 34,6 milionu korun,“ řekl primátor Martin Novotný. Náklady na nyní dokončenou část v Bezručových sadech dosáhly výše 29,8 milionu korun, část v Čechových sadech by měla stát zhruba 40 milionů a bude dokončena v květnu příštího roku.
V rámci rekonstrukce cestní sítě v Bezručových sadech byly odstraněny staré povrchy cest a vybudovány nové, i když oproti původnímu plánu byly s ohledem na ochranu kořenového systému některé cesty jen opraveny, bez výměny konstrukčních vrstev. „Rekonstrukce se týkala cca 1,5 km asfaltové páteřní cesty, na níž je vyznačená cyklostezka, a 700 m mlátové boční cesty,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major.Součástí projektu byla také obnova mobiliáře, která obnášela výměnu stávajícího veřejného osvětlení za 91 nových lamp, včetně kabelových rozvodů, rovněž přibylo i 97 laviček a 17 odpadkových košů. Na třech hlavních příjezdových cestách jsou osazeny uzamykatelné sklápěcí sloupky.
Během rekonstrukce proběhly také sadové úpravy. Založily se nové trávníky, některé stromy byly vykáceny a nahrazeny 18 novými různých druhů, jiné přesazeny, vždy v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí. „Obnova parků v centru města je pro nás více než běžnou zakázkou, protože Olomouc a zahrady k sobě neoddělitelně patří,“ řekl dnes Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s.Od poloviny června přibyla k probíhající rekonstrukci v Bezručových sadech také výstavba nové lávky přes Mlýnský potok spojující Bezručovy sady s botanickou zahradou. Lávka, jejíž vybudování stálo 5,4 milionu korun, je zhotovena z monolitického betonu a má tvar lehce vzedmutého oblouku s rozpětím 17 metrů, šířkou 3,5 metrů a rozdílnou výškou nábřežních pilířů. Nový most umožňuje návštěvníkům parku pohodlný přístup do botanické záhrady a k veřejnému WC, které je v současnosti umístěno v Rozáriu. Do tohoto prostoru přibyly 4 lavičky, odpadkový koš a lampa veřejného osvětlení. „Na projekt ´Bezručovy sady – lávka‘ budeme žádat o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Její předpokládaná výše je 4,5 milionu korun, což odpovídá 85 % celkových způsobilých výdajů projektu,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Město Olomouc taktéž nedávno zrekonstruovalo tzv. Jakubský výpad, oblíbený průchod z hradebních zahrad do Bezručových sadů. V nákladu 2,1 milionů korun se tak vybudovalo nové zastřešení schodiště a zábradlí na hradebních zídkách. Oprava průchodu byla součástí rekonstrukce Parkánových záhrad při barokních hradbách s orientací do olomouckých sadů, které Univerzita Palackého spolu s městem otevřela veřejnosti minulý týden.
Podle projektové dokumentace firem IDOP Olomouc, a.s., a ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Bezručovy sady obnovilo Sdružení OHL ŽS & KARVEP, lávku rekonstruovala Divize 3 Olomouc závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s., Rekonstrukce olomouckých parků pokračuje až do května 2012 v Čechových sadech.


Základní informace o projektech:
Název: „Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Bezručovy a Čechovy sady, část I. Bezručovy sady“
Investor: Statutární město Olomouc
Projektant: IDOP Olomouc, a.s.
Zhotovitel: Sdružení OHL ŽS & KARVEP
Celkové náklady: 29,8 mil. Kč
Termín realizace: březen – říjen 2011

Název: „Bezručovy sady – lávka“
Investor: Statutární město Olomouc
Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Divize 3 Olomouc závodu Pozemní stavitelství
Celkové náklady: 5,4 mil. Kč
Termín realizace: květen – září 2011
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz