Onze04 Architecture: Chráněné bydlení pro mentálně postižené v Barceloně

Onze04 Architecture: Chráněné bydlení pro mentálně postižené v Barceloně

(2. 10. 2013) Residence a denní centrum pro lidi s mentálním postižením a problémy chování na svahu hory Montjuic

 
 
 
 

Onze04 Architecture: Chráněné bydlení pro mentálně postižené v Barceloně

Residence a denní centrum pro lidi s mentálním postižením a problémy chování na svahu hory Montjuic

Architekt: Onze04 Architecture
Místo: Carrer Doctor Font Quer, 9, Barcelona, Španělsko
Tým: Gustavo Silva-Nicoletti, Joan Sagué, Joan Travé, Marina Tapia, Irene Graziano
Statika: Upuntsis S.L.
TZB: Ecoenginy S.L.L.
Rozpočet: JCM i Associats S.L.
Hlavní dodavatel: PAI S.L
Plocha: 2307 m2
Realizace: 2012
Foto: José Hevia

Stavba se nachází na severních svazích parku hory Montjuic. Pozemek charakterizuje hustá vegetace a velmi strmý svah, který je přerušen pouze dvěma velkými přírodními terasami. Budova je na nich umístěna, přičemž jedno ze svých křídel mírně otáčí, aby maximum vegetace zůstalo zachováno a aby dopad na pozemek byl minimální. Díky tomuto gestu mohou být diferencovaná nádvoří a zelené plochy využívány nezávisle: nádvoří učeben, které je rozšiřuje směrem ven a které je maximálně vizuálně kontrolováno; hřiště pro rodiny a rezidenty, sevřené okolními zahradami, takže podporuje pocit intimity a klidu; a severní nádvoří, plocha větších rozměrů mezi veřejnými a neveřejnými prostory, které mohou užívat společně uživatelé a jejich rodiny.Topografie, orientace a další zvláštnosti místa – a programové potřeby a požadavek na vnitřní bezpečnost – definují vztah budovy a jejích uživatelů k prostředí, se zřetelnou vůlí postupně zvyšovat úroveň bezpečnosti a současně nějak rozostřit pocit fyzické ohrady.
 

diagram

Bezpečnost versus integrace do okolní krajiny
Obytná budova má vysoké požadavky na bezpečnost. První okamžitý přístup si klade otázku: jak mít domov s takovým stupněm zabezpečení, které ale nepřerušuje kontinuitu s krajinou a jejím prostředím? Odpověď je dána velkým převýšením pozemku: umístit stavbu v návaznosti na přírodní terasy umožňuje dotáhnout svah až na úroveň ulice a přemístit uzamykatelný vchod dozadu tak, aby nebyl z ulice pozorovatelný. Strategie jsou dvě: na západě je půdní propad, který se chová jako fyzická hranice mezi dolním náměstím a horním přístupem, tím se uvolní část parcely, která se převádí k ulici jako veřejná zahrada.
 

situace přízemí
první patro druhé patro

Východní strana využívá existence starého vlnolamu hustě porostlého vegetací. Jednoduchá celoplošná pergola poroste stávající a novou popínavou vinnou révou a další rozmanitou zelení vegetace, a uzavře tak nádvoří u učeben. Celý pozemek bude upraven pomocí původních, volně rostoucích druhů rostlin, které nevyžadují údržbu a které vrátí pozemek do původního stavu a zajistí začlenění místa zásahu do krajiny.Funkce
Program předpokládá vytvoření 27 míst k trvalému pobytu, rozdělených do tří modulů, a 8 míst pro denní pobyt. Zvláštní povaha klientů vyžaduje velmi jasné schéma komunikací a jasně identifikovatelné prostory, snadno kontrolovatelné pracovníky a zdravotními sestrami. Program je rozdělen do tří pater a do dvou křídel, jak vizuálně, tak funkčně. Chodby, komunikační centra a sesterny se nacházejí ve středu objemu (jak v plánu, tak v řezu) a poskytují jasný model komunikací, krátkých a funkčně velmi dobře artikulovaných, což umožňuje kontrolu z pečovatelských zařízení do všech směrů a všech pohybů kolem budovy.


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Zdravotnictví

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz