Ostravský „mrakodrap“ se dočká rekonstrukce

Ostravský „mrakodrap“ se dočká rekonstrukce

(23. 6. 2022) AI DESIGN

   
 
 
 
 

Ostravský „mrakodrap“ se dočká rekonstrukce

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem First Skyscraper s. r. o. na rekonstrukci dominantní výškové budovy v centru Ostravy a výstavbu nového parkovacího domu. Obě stavby musí být dokončeny nejpozději do pěti let, tedy do roku 2027. Cílem města je rekonstrukcí ikonického domu na ulici Ostrčilova rozšířit portfolio bytů v centru města, včetně městského nájemního, současně posílení parkovacích kapacit pro obyvatele nového bytového domu i veřejnost žijící v blízkém okolí, a v neposlední řadě vyřešení dalšího z dlouhodobě prázdných a zničených domů ve městě. 

„Ještě před pěti lety jsme měli v Ostravě celou řadu významných, ale prázdných a zničených budov či přímo skeletů. Jsem rád, že se nám je krok po kroku daří odstraňovat. Třicet let stojící skelet vedle krajského úřadu již plně funguje, stejně tak porubský Dům kultury Poklad. Před pár týdny začala rekonstrukce bývalého módního domu Ostravica Textilia, koncem loňského roku Grossmannovy vily a nyní přichází na řadu i výškový dům na ulici Ostrčilova. Ať se již jedná o objekty v soukromém vlastnictví či v majetku města, spojuje je jedno, a to složitá cesta k jejich záchraně, na řešení pro mrakodrap jsme začali pracovat v roce 2020 a nyní přecházíme do druhé fáze,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura. 

S ohledem na technické problémy je objekt již od roku 2013 prázdný. Opakovaně se vedly debaty o jeho demolici či rekonstrukci. Mezi zásadní technické problémy patří nefunkční opláštění objektu, nevyhovující bezpečnostní parametry, především protipožární, únikové trasy apod. Navzdory popsanému se město rozhodlo tento objekt v centru Ostravy zachránit a zadalo zpracování investičního záměru, který by ověřil realizovatelnost projektu při zachování výšky objektu a zároveň navrhl architektonické ztvárnění budovy. 

Návrh řešení věžového domu zpracovalo v letech 2020-2021 Studio AI DESIGN pod vedením architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Zachovává stávající dům a navrhuje jeho rekonstrukci a přístavbu s primární funkcí bydlení v rozsahu až 75 nových bytů od 1kk po nadstandardní byty mezonetového typu. K zajištění parkovacích míst v lokalitě pak záměr počítá s výstavbou parkovacího domu v místě dnešního parkoviště. Rekonstrukce je navrhována ve vysokém architektonickém standardu a objekt obsahuje služby a prostory specifického charakteru, jedná se např. o požadavek na zelenou fasádu objektu včetně centrálního zavlažování, recepci v objektu či zelenou střechu na parkovacím domě. 

Vzhledem k potřebě města rozšiřovat také skladbu svého nájemního bydlení byl prodej nemovitostí současně spojen s budoucí koupí některých bytů ve zrekonstruované budově a podílu na parkovacím domě. I u nich je investor vázán dodržet definované projekční standardy. Město je tak vlastně prvním zákazníkem investora.


Ostrava je svým přístupem k výstavbě bytových objektů ve spolupráci se soukromým sektorem v rámci České republiky průkopníkem. Na investora se přenáší projekční část celého projektu. Investor bude tím, kdo rekonstrukci budovy a stavbu parkovacího domu projektově připraví a stavbu zrealizuje, město nakonec bude vlastnit většinu parkovací ploch a část bytů k nájmu pro širokou veřejnost. Po rezidenci Nové Lauby, která je už v realizaci, jde tak již o druhý projekt v Ostravě obdobného charakteru. Od spolupráce s privátním investorem si slibujeme především úsporu finančních nákladů a zefektivnění projektu, protože realizace těchto záměrů je skutečně ekonomicky velmi náročná. Přesto máme za to, že atraktivní bydlení má být dostupné i formou nájemního bydlení, nejen pro ty, kteří mají možnost si byty za velké peníze koupit. Své finanční prostředky tak zároveň bude moci město alokovat na projekty převážně veřejného charakteru,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora. 

O záměru prodeje nemovitostí a vyhlášení výzvy k podání nabídek rozhodly jednotlivé orgány města v prosinci loňského roku. Nabídka společnosti First Skyscraper s. r. o. byla doručena v řádném termínu do konce března tohoto roku a splnila podmínky zadávacího řízení. Předpokládané náklady na rekonstrukci objektu činily v prosinci loňského roku 2021 téměř 510 miliónů korun bez DPH. S ohledem na současnou ekonomickou situaci spojenou s růstem cen stavebních materiálů, ceny práce i inflace, lze s jistotou říci, že se investiční náklady stavbu bytového i parkovacího domu navýší, což je riziko, které na sebe přenáší soukromý investor. 

Společnost zaplatí městu veškeré náklady za přípravu dokumentací a podkladů opatřených městem pro získání maxima relevantních informací vztahujících se k proveditelnosti projektu ve výši zhruba 5,3 milionů korun bez DPH a dále kupní cenu za pozemek ve výši téměř 43,3 milionu korun bez DPH. Město po dokončení staveb odkoupí od investora 15 bytů včetně 3 bezbariérových a část (90) parkovacích míst za necelých 231 milionů korun bez DPH. Celkově tak investice město vyjde na 182 milionů korun. Je třeba zdůraznit, že tato cena je naopak fixní. Byty ve vlastnictví města se využijí výhradně pro nájemní bydlení, parkovací místa budou sloužit nejen nájemníkům, ale i pro parkování veřejnosti. Soukromému investorovi zůstane až 60 bytů, minimálně 75 parkovacích míst a nebytové prostory.

Kromě toho je investor povinen na vlastní náklady provést estetizaci okolního veřejného prostoru, a to do roka od dokončení výstavby. Půjde zejména o osazení okolních zelených ploch, podle studie zpracované investorem před zahájením výstavby a v rozsahu území vymezeného ve smlouvě. Investor bude zavázán realizovat i související dopravní infrastrukturu nezbytnou pro zajištění dopravní obslužnosti budovy a parkovacího domu. Dopravní infrastruktura bude rovněž zajištěna prostřednictvím nákladů investora, ve vymezeném rozsahu a podle dopravní studie, jejíž zpracování zajistilo město.

Konečným vlastníkem dopravní infrastruktury bude město bez nutnosti vynaložit náklady na pořízení, avšak s tím, že pak bude zajišťovat údržbu a správu komunikací. Smluvní podmínky mezi městem a investorem jsou nastaveny tak, aby eliminovaly rizika nedokončení projektu. S tím souvisí i přenos rizik a kompletních finančních nároků na investora. Investor se zavazuje zpracovat příslušné projektové dokumentace, zrealizovat rekonstrukci a výstavbu nemovitostí včetně související technické, dopravní a zelené infrastruktury, vše ve smlouvou stanovených milnících. Při jejich nedodržení je investor povinen platit městu sankce či je město oprávněno od smluv odstoupit. 

Širší nabídka kvalitního bydlení a architektonická kvalita bytového fondu jsou prioritami města Ostravy vycházející z cíle Zdravé město v rámci Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 pod značkou fajnOVA. Rekonstrukce výškového domu na ulici Ostrčilova je zároveň strategickým projektem města.

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

24. 6. 2022 08:28:56. Re: Ostravský „mrakodrap“ se dočká rekonstrukce. hasa3

  konečně se někdo nebojí udělat v ČR krásný skoro mrakodrap a také to bude pocta pro paní E.Jiřičnou

28. 6. 2022 19:04:03. Re: Re: Ostravský „mrakodrap“ se dočká rekonstrukce. Jiří Kalvach

  Souhlasím, že kreativní návrhy výškových budov od arch. Evy Jiřičné jsou ozdobou každého města. Že s tím má třeba Praha problémy, to je velká chyba vedení na Magistrátě (nekvalifikovaného), kterému žel chybně asistuje vedení IPR Prahy. V tomto směru výjimečně uznám snahu primátora Macury v Ostravě, který se snaží o maximální investice ve městě. Ale žel zapomíná na ohromnou dluhovou zátěž, kterou zanechá městu pro další desítky let. Měl by se najít dobrý oponent na Magistrátě Ostravy, který by ho uměl přesvědčit o nereálnosti některých jeho vizí.

30. 6. 2022 17:13:37. Re: Re: Re: Ostravský „mrakodrap“ se dočká rekonstrukce. Lea Nardová

  Vize vždy zavání pro široké neinformované publikim nereálností.Spolehlivým řešením je žádné vize nemít. Co je lepší?

1. 7. 2022 20:55:15. Re: Re: Re: Ostravský „mrakodrap“ se dočká rekonstrukce. Jitka

  Jaké možnosti má IPR proti vedení města? Žádná demokracie (vláda všech) nedává ani sebelepšímu architektovi (jedinci) možnost mít poslední slovo.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz