Pasivní rodinný dům v Nebušicích

Pasivní rodinný dům v Nebušicích

(23. 6. 2017) Pro obvodové a nosné zdivo byly vybrány vápenopískové zdicí prvky Sendwix

   
 
 
 
 

Pasivní rodinný dům v Nebušicích

Od počátečních úvah byl dům koncipován jako objekt s velmi nízkou spotřebou energie, od čehož se odvíjí hmotové řešení domu vytvářející kompaktní tvar, umístění domu na pozemku a jeho orientace. Konceptu pasivního domu odpovídají také navržené vnitřní dispozice. Hlavní obytné prostory, obývací pokoj a ložnice, jsou orientovány na jih pro efektivní využití sluneční energie, naopak vedlejší prostory – komunikace, technické provozy a hygienická zařízení – na sever. Efektivně jsou tak rozvrženy i prosklené plochy – maximum na jih, minimum na sever. Provozně je dům rozdělen na veřejnou část v přízemí, zastoupenou hlavním obytným prostorem, a část soukromou v prvním patře, čítající 4 pokoje.

Již ve fázi studie byl projekt energeticky a ekonomicky optimalizován tak, aby svými parametry splňoval požadavky dotačního titulu Nová zelená úsporám v kategorii podpory B.2 s dotací 450 000 Kč. Optimalizace spočívala ve stanovení tepelně-izolačních parametrů jednotlivých konstrukcí, určení parametrů oken a zasklení, v efektivních úpravách stavebních detailů apod. Významným požadavkem je splnění tzv. neobnovitelné primární energie, která zohledňuje míru ekologičnosti provozu domu. Dosažená hodnota je ovlivněna především použitým zdrojem tepla na vytápění a ohřev teplé vody a faktem, zda je v domě využívána elektřina, zemní plyn, jakýkoliv obnovitelný zdroj energie (např. fotovoltaika) či jiné palivo. Z tohoto důvodu byl jako hlavní zdroj použit plynový kondenzační kotel, zajišťující teplo na vytápění a ohřev teplé vody, doplněný o set 4 fotovoltaických panelů, napojených přímo do zásobníku teplé vody. Mezi požadavky dotačního titulu je rovněž nutnost osazení řízeného větrání s rekuperací tepla, které umožňuje plynulý přísun dostatku čerstvého vzduchu, snižuje prašnost v interiéru. Vzhledem k umístění domu v blízkosti rušného letiště nabízí i tiché vnitřní prostředí, jelikož uživatel není nucen otevírat okna. Vypočtené roční náklady spojené s vytápěním a ohřevem teplé vody takto navrženého systému jsou pro čtyřčlennou rodinu 11 200 Kč.

Pro obvodové a nosné zdivo byly pro své vynikající vlastnosti vybrány vápenopískové zdicí prvky Sendwix 12DF-LD tl. 175 mm. Vnitřní příčky tl. 115 mm využívají obdobných prvků. Tento materiál je velmi vhodný pro konstrukci pasivních domů, jelikož v kombinaci s vnitřní omítkou umožňuje snadné dosažení požadované průvzdušnosti, neboli vzduchotěsnosti obálky domu. Splnění tohoto požadavku je, mimo jiné, vyžadováno programem Nová zelená úsporám a je dokladováno protokolem testu průvzdušnosti. Díky velmi vysoké únosnosti zdiva, lze navrhovat subtilní nosnou konstrukci, což umožňuje aplikaci dostatečné homogenní tloušťky tepelné izolace při obvyklých tloušťkách obvodové stěny do 0,5 m. Poměr tloušťky zdiva a tepelného izolantu navíc zaručuje vhodné řešení jednotlivých konstrukčních detailů eliminující tepelné mosty. Obecně se jedná o veškerá napojení jednotlivých konstrukcí a prvků v navazující tepelně-izolační rovině – předsazená montáž oken v rovině tepelného izolantu, navazující dostatečné zateplení soklu u základů apod. V porovnání s keramickým či pórobetonovým nosným zdivem tl. 365 mm lze menší tloušťkou vápenopískového zdiva uspořit obestavěný prostor, který má přímou návaznost na cenu domu, či navýšit podlahovou plochu při zachování rozměru základové desky. Rozdíl u domu v Nebušicích je dokonce 15 m2, tedy plocha srovnatelná s dalším pokojem. Svou vysokou objemovou hmotností vykazuje materiál vysokou vzduchovou neprůzvučnost, čili dobrý akustický útlum, jenž je, obzvlášť v případě řešené lokality, vlastností nedocenitelnou.

Jan Patka, Porsenna
www.porsenna.cz

Investor: Soukromý investor
Autor Daniel Machander / PORSENNA STAVEBNÍ, s. r. o.
Generální dodavatel: PORSENNA STAVEBNÍ, s. r. o.
Projekt: 5/2016
Realizace: 6/2016 – 4/2017
Podlahová plocha: 151,6 m2
Zastavěná plocha: 170 m2
Obestavěný prostor: 750 m3
Realizační náklady: 5 mil. Kč vč. DPH
Foto: Ondřej Mika

Publikováno v časopise Stavba č. 1/2017, str. 72-73

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sustainability

Dokončení

2017

  Výrobci/dodavatelé

Dolní Valy 267/2

695 01 Hodonín

Telefon +420 518 321 134, 518 340 938

kmbeta@kmbeta.cz

http://www.kmbeta.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz