Pavel Martinek pokračuje v představenstvu Evropské rady architektů

Pavel Martinek pokračuje v představenstvu Evropské rady architektů

(2. 12. 2019) ČKA bude mít poprvé zástupce ve volené části představenstva

 
 
 
 

Pavel Martinek pokračuje v představenstvu Evropské rady architektů

Česká komora architektů (ČKA) bude mít i v dalším funkčním období (2020/2021) svého zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Pavel Martinek, dlouholetý člen a aktuální předseda pracovní skupiny Zahraniční aktivity a bývalý 2. místopředseda ČKA, uspěl na valné hromadě ACE konané
22. listopadu v Barceloně v silné konkurenci ostatních kandidátů, když získal většinu hlasů evropských komor, asociací a organizací. ČKA tak bude mít poprvé zástupce ve volené části představenstva.

Evropská rada architektů sdružuje na evropské úrovni architektonické organizace uznané jednotlivými státy (zejména Komory). Předmětem její činnosti je připomínkování evropské legislativy a dále problematika společná profesi architekta po celé Evropě jako je např. vzdělávání, mobilita či soutěže. Komorám a jejich členům také poskytuje užitečně informace o jednotlivých národních organizacích, probíhajících soutěžích
nebo o dění v členských zemích na poli architektury. Dohromady ACE přes své organizace zastupuje zájem téměř 600 000 architektů.

Fungování ACE
Samotné členství v představenstvu ACE je prestižní záležitostí. Představenstvo je složeno z 10 členů a předsedy. Polovina představenstva je volena, zbývající část je nominována národními Komorami na základě tzv. rotačního principu, který zajišťuje organizacím právo mít v určité periodě v představenstvu svého zástupce (takto se dostane na každou organizaci přibližně jednou za deset let). Předseda je volen přímo Valnou hromadou.

Nové složení představenstva ACE
Předseda ACE:
Georg Pendl (Rakousko).

Volenou část představenstva ACE tvoří:
Selma Harrington (Irsko), Pavel Martinek (Česká republika), Eugen Panescu (Rumunsko), Ruth Shageman (Německo), Diego Zoppa (Itálie).

Na základě rotačního principu (nominovaného) v představenstvu zasednou:
Carl Backstrand (Švédsko), Boryslaw Czarakcziew (Polsko), Fulgencio Aviles Ingles (Španělsko), Ferenc Makoveniy (Maďarsko), Jacques Timmerman (Belgie).

Řešená agenda
Pavel Martinek dříve v ACE působil v pracovní skupině zaměřené na standardy a pojištění. Výsledkem této práce byl přínos zjednodušujícího pohledu na naše standardy, ale také poznání zahraničních legislativních opatření, které ČKA využívá při jednání o novelizacích našich zákonů. Poslední dva roky se v představenstvu zaměřil zejména na připomínkování tzv. „zeleného balíčku“ - legislativa řešící energetické úspory budov (tzv. EPBD). Za ACE se vyjadřoval ke sporným bodům jako je zavádění smart-ready indikátoru a k celé řadě dalších změn, které spíše než ke prospěchu energetických úspor směřují k nárůstu práce pro projektanta a především ke zvýšení zátěže koncového spotřebitele. V současnosti se věnuje pracovním návrhům principů cirkulární ekonomiky. Ke zmíněným tématům pravidelně publikuje články v Bulletinu ČKA.

ČKA měla zástupce v nominovaném představenstvu ACE také v letech 2008 - 2010, kdy v radě působil Dalibor Borák. V současné době je v ACE aktivní za ČKA také Michal Fišer, který je spolupředsedou pracovní skupiny pro architektonické soutěže a veřejné zakázky.

Pavel Martinek (*1973)
Pochází ze Zlína, v letech 1993 - 1999 vystudoval Fakultu architektury ČVUT. Diplomovou práci vypracovával v atelieru Ladislava Lábuse. Během studia byl organizátorem „Letní školy architektury“ ve Zlíně a absolvoval praxi v atelieru 1100 Architects v New Yorku.
V současnosti pracuje jako nezávislý architekt ve vlastním studiu AMA architekti. S ČKA začal úzce spolupracovat od roku 2012, věnoval se zahraniční praxi na poli standardů a legislativy. V letech 2015 - 2017 byl 2. místopředsedou ČKA, kde se zasadil o vytvoření formátu pravidelného setkávání zástupců Komor středoevropského prostoru, otevřel diskuzi o změnách podoby standardů a byl členem grémia České ceny za architekturu.
tisková zpráva ČKA

Související články:
Pavel Martinek zástupcem ČKA v představenstvu ACE  20.12.2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.