Penzion pro Opavu

Penzion pro Opavu

Hálkova ulice, Opava

(7. 3. 2016) By architects – soutěžní projekt

   
 
 
 
 

Penzion pro Opavu

Parcela se nachází v rozvolněné zástavbě sídliště bez definovaného městského prostoru. Plánované dostavby v sousedství naznačují tendenci k vytvoření bloku, což jsme se rozhodli podpořit. Navázání na domy v rodícím se bloku znamená zdánlivě prosté pokračování jejich hmoty. Tím je určena poloha domu, jeho výška a natočení ke slunci.
Dům vyplňuje svým rozměrem uliční frontu přes celou délku parcely, čímž vytváříme čitelné městské prostředí. Výškové členění pětipodlažní budovy na parter a horní čtyři podlaží podporuje intimitu a vytváří příjemné prostředí uchopitelné člověkem. Tato atmosféra je pak maximálně podpořena nabídkou života ve dvoře, kde vytváříme jakousi vnitřní ulici se společným venkovním prostranstvím uspořádaným mezi jednopodlažními soliterními domky a přízemními byty v hlavním objektu. Vnitřní dvůr tvoří vlastní svět, který však může operativně nastavit míru své otevřenosti také pro širší okolí. Především je to však místo k setkání obyvatel objektu s množstvím atrakcí v podobě malé kašny, záhonků, o které obyvatelé mohou pečovat, nebo zpevněných ploch pro petang… Vnitřní dvůr s nízkými domky, se zahrádkami, trávníky, lavičkami, stromy a cestičkami na procházky. Náhrada za chybějící živé ulice. Obyvatelé horních čtyř pater se do tohoto dění mohou zapojit svou aktivní účastí nebo pozorováním ze svých balkonů a oken.

Severozápadní orientace uliční fasády znemožňuje kvůli nedostatečnému oslunění umístění obytných jednotek. Proto jsme této části domu využili pro prosvětlení schodiště a horizontální komunikace, která je schodištěm přirozeně dělená na nestejné úseky, v každém podlaží vizuálně odlišené. Uspořádání schodiště tak pomáhá orientaci. Podlaží nejsou nikdy stejná, orientujeme se tedy rychle a intuitivně, ve kterém patře se zrovna nacházíme.
Společná (společenská) chodba se rozlévá mezi byty a schodištěm. Je v ní množství tišin, kde se může sedět. Zálivy před vstupy do bytů nabízí komfortní manipulaci při vstupu do obytné jednotky, zálivy kolem schodiště nabízí průhledy do dalších podlaží a ostrůvky zeleně před okny.
Projekt pracuje s různou mírou intimity a otevřenosti. Vstupy do bytů jsou ze společenské chodby, v přízemí pak vstupujeme do obytných jednotek ze dvora nebo v podloubí přímo z ulice. Byty v podlažích disponují velkým oknem a vlastním balkonem. U všech bytů je skladovací kóje přístupná z chodby.
Všechny obytné jednotky jsou v hlavní budově penzionu orientovány do dvora, čímž je jednak umožněno jejich dostatečné oslunění a rovněž je podpořen vizuální kontakt obyvatel, což má za důsledek také pocit bezpečí.

Za předpokládanou cenu 65 milionů korun je při navrhovaném programu o celkové ploše tři tisíce metrů čtverečních možné vystavět 1 m2 za 21 700 korun. To vyžaduje jistou střízlivost. Přeložili jsme ji do řeči jednoduchosti a srozumitelnosti - tvaru, materiálu i konstrukce. Prostý tvar objektu s komunikací v loubí, která je průmětem komunikací v horním podlaží, Průjezdy do dvora pro snadnou obsluhu a komunikaci v parteru. Snadno srozumitelný, čitelný a přehledný dům ambicí být domem městským.

Použité materiály jsou, nejen s ohledem na předpokládanou skladbu obyvatel objektu, pro srozumitelnost voleny záměrně jako notoricky známé, důvěrné. Tradice řemesla, dotykovost, hmota, měkkost a detail jsou témata, která se v této rovině odehrávají. Moderní tvarosloví doplňkových prvků a výplní otvorů dodávají domu současný charakter. S určitou jemností projekt pracuje s volbou míry detailu, která se odehrává, jak v barevnosti vnitřního obkladu balkónů, či barvě spáry fasádního obkladu, tak ve zvýrazněném nadpraží solitérních oken. Propracování těchto témat by pak v rámci podrobnější dokumentace dodalo domu stabilní a nadčasový charakter.

Nosná konstrukce: princip stěna a sloup, překlad, skelet s vyzdívkou. Kvůli spodní vodě a nejistým základovým podmínkám nedoporučujeme podzemní podlaží, které by se, zřejmě za cenu vysokých nákladů, muselo zhotovit jako železobetonová podzemní vana izolovaná proti tlakové vodě. Požadovaný program je podle našeho návrhu možné umístit do nadzemní části. Skladovací kóje jsou pro přehlednost a snadnou dostupnost u jednotlivých bytů, společenská místnost je mnohem efektivněji využitelná v přízemí s možností přímého vstupu na dvůr. 


Autorská zprávaArchitektonická soutěž Penzion IV, ulice Hálkova, Opava
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu penzionu s kapacitou 50 samostatných bytových jednotek o ploše do 40 m2. Malometrážní byty s bezbariérovým vstupem a evakuačním výtahem typu pečovatelské služby mají vytvořit bydlení pro samostatně obslužné občany důchodového věku s možností terénních služeb lékaře a sester.

Vyhlašovatel: Statutární město Opava
Porota: Dalibor Halátek, náměstek primátora Statutárního města Opavy, Radim Křupala, ředitel Seniorcentra Opava, Ing. arch. Zdeněk Bendík, vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu, Magistrát města Opavy, prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Ing. arch. Milena Vitoulová, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Radim Václavík; náhradníci poroty - Ing. arch. Jitka Nešutová, pořizovatel ÚP, odbor hlavního architekta územního plánu, Magistrát města Opavy, Ing. Petr Všetečka.
Konání soutěže: 2012
Počet odevzdaných návrhů: 110
První snížená cena: akad. arch. Václav Alda, Ing. arch. Peter Jurášek, Ing. arch. MgA Juraj Sonlajtner, Ing. arch. Jakub Obůrka
První snížená cena: Ing. arch. Michal Schwarz, Ing. arch. Jindřich Starý, Tomáš Starý
Druhá cena: Katarína Ciglanová, Ing. arch. Rastislav Straňák, spolupráce: Ing. arch. Anita Stanková
Odměna: MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, Ing. arch. Jan Šorm, Ing. arch. Přemysl Jurák

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2012

 
 
 
 
49.9441818
17.9126207
Penzion pro Opavu

Penzion pro Opavu
Hálkova ulice
Opava

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz