Petřínská rozhledna

Petřínská rozhledna

(19. 7. 2009)

 
 
 
 

Petřínská rozhledna

Fotogalerie ke článku (6)

Celá fotogalerie (6)

Petřínská rozhledna, kulturní historická památka č. evid. 489
Adresa: Praha 1 — Malá strana, Petřínské sady
Investor: Pražská informační služba PIS
Architekt: Václav Aulický, Jindřich Sova, SPOJPROJEKT PRAHA, a. s. — ATELIÉR AULICKÝ
Památkový dohled: Martin Jehlička, NPÚHMP
Gen. projektant: SPOJPROJEKT PRAHA, a. s.
Profese:
Statika: Michal Nečas, EXCON a.s.
Zdravotní technika, vytápění, elekroinstalace: Rüpik, s. r. o.
Vzduchotechnika: PROMA spol. s r. o.
Slaboproud: Irena Sládková — PROIS
Interiér: Jindřich Sova, SPOJPROJEKT PRAHA, a. s.
Gen. dodavatel: EXCON, a. s. (včetně projektu a dílenské dokumentace ocelové konstrukce Petřínské rozhledny)
Stavbyvedoucí: Václav Závora, EXCON, a. s.
Rozhodující subdodavatelé:
Dodavatel ocelové konstrukce: Hutní montáže
Ostrava, a. s.
Výrobce ocelové konstrukce: Třinecké železárny strojírenská výroba, a. s.
Dodavatel stavební části: Česká všeobecná stavební, spol.s r. o.
Dodavatel nátěrového systému: MICHAL FLOHR — Balance
Dodavatel truhlářských prací: Truhlářství Kohout
Dodavatel výtahu: NOVÉ VÝTAHY 2000, s. r. o.
Soutěž: výběrové řízení na projektanta — 4/1999
Projekt — dokumentace pro stavební řízení: 8/1999
Realizace: březen 2000 až květen 2002
Zastavěná plocha: cca 560 m2
Plocha suterénu včetně konstrukcí: 557 m2
Plocha přízemí: 212 m2
Úroveň vyhlídkové kabiny: +50,8 m
Výška rozhledny bez anténního nástavce: +58.9 m

STAVEBNÍ NÁKLADY
Náklady celkem: cca 50 mil. Kč

ZADÁNÍ
Záměrem byla důsledná rehabilitace této památky, uvedení do pokud možno původního stavu (při použití některých soudobých technologií, výměně neopravitelných částí, tvarové nedotknutelnosti hlavní nosné konstrukce a dalších původních částí a naopak odstranění různých dodatečných úprav) a prodloužení její další životnosti. Všechny prostory by se měly zpřístupnit pro veřejnost. Dalším záměrem bylo zřízení bufetu v přízemí, zázemí provozu rozhledny v jejím suterénu, výstavní expozice v kabině ve výšce 19 metrů a obnovení výtahu.

POPIS STAVBY
Rozhledna byla spolu s lanovou dráhou na Petřín postavena v roce 1891 při příležitosti probíhající Zemské jubilejní výstavy. Stavebníkem bylo Družstvo rozhledny na Petříně. Konstrukce věže z Thomasovy oceli byla vyrobena podle projektu inženýrů Františka Prášila a Julia Součka v Pražské mostárně Českomoravské strojírny, věž byla smontována během necelých dvou měsíců a celá stavba slavnostně otevřena 20. srpna 1891. Ocelová konstrukce vážila 174 tun, měřila včetně královské koruny 60 metrů, v přízemním zděném pavilonu byla umístěna restaurace, kabina a ochoz ve výšce 19 metrů a vyhlídková kabina ve výšce 51 metrů byly zpřístupněny dvěma točitými schodišti a výtahem pro 4 osoby.
V roce 1953 bylo z rozhledny zahájeno pravidelné televizní vysílání. V přízemním pavilonu byl umístěn televizní vysílač a na vrchol byl osazen anténní systém. Kabina ve výšce 19 metrů byla zvětšena nástavbou o původně volný ochoz a sloužila pro radioreléové spoje přímých televizních přenosů. Byl zrušen výtah. Rozhledna sloužila pro veřejnost až do roku 1979, kdy byla uzavřena z důvodu havarijního stavu již předtím vyměněného schodiště, a znovu byla otevřena po opravě nezbytně nutných částí v roce 1991 v rámci Všeobecné československé výstavy. Po uvedení do provozu TV Praha — město v Mahlerových sadech v roce 1992, došlo k ukončení televizního vysílání. Z rozhledny, byla postupně demontována většina spojové technologie a byla tak vytvořena základní podmínka pro rekonstrukci rozhledny

Konstrukce
V 1.etapě byla provedena oprava a výměna nejvíce zkorodovaných částí — vnitřního tubusu a schodišť a dále oprava části vlastní příhradové konstrukce od vrcholu věže po nižší kabinu a celková oprava kabin ve výšce 55 a 19 metrů. Z důvodu hloubkové koroze a prorezivění původního výtahového tubusu byla provedena jeho výměna z tvarově naprosto shodných dílců s původními ze žárově zinkovaných ocelových plátů. Dílce jsou spojeny speciálními šrouby s půlkulatou hlavou, které staticky a vizuálně nahrazují nýty, které není možné použít při zachování povrchové ochrany. Tubus byl nově zakotven a vybaven konstrukcemi pro vedení nového výtahu, úchyty pro schodnice a bylo provedeno překotvení anténního nástavce ponechaného VKV vysílání. Dále byla provedena náhrada obou nepůvodních točitých schodišť (z r. 1970) za žárově zinkované dílce přišroubované do původních otvorů schodišťových sloupků a do nového tubusu s dubovými stupni a podestami.
Vlastní příhradová konstrukce byla zbavena koroze, byly vyčištěny spáry mezi jednotlivými profily složených prutů a pouze v případě, že profily byly vlivem koroze oslabeny tak, že neměly žádnou nebo jen velmi malou rezervu v únosnosti, byly vyměněny a spojeny opět nýtováním. Vyhlídková kabina ve výšce 55 metrů byla celkově zrekonstruována včetně střechy, dřevěného podhledu pod půdním prostorem, zasklení a parapetu.
Vyhlídková kabina ve výšce 19 metrů byla zbavena zakrytí ochozu a dalších dodatečných úprav a byla opravena do vpodstatě původního stavu. V interiéru byla použita na dřevěné konstrukce prkna z borovice a dubu vysoké kvality v původních profilech a v přírodním provedení. Pro výrobu všech dveří a odvození profilace posloužily jedny zachované původní. Na všech střechách byl jako krytina použit předzvětraný titanozinkový plech s nárožními zdůrazněnými lištami a s nápodobou původních detailů.
Ocelová konstrukce je natřena na očištěný povrch polyuretanovým nátěrem a vrchním otěruvzdorným akrylátovým nátěrem v odstínu odvozeném od pozůstatků původního nátěru.

Ve 2. etapě rekonstrukce byla provedena oprava zbývající příhradové konstrukce a dále byly opraveny konstrukce a prostory přízemního pavilonu, suterénu a terasy nad suterénem.
V obou těchto podlažích byly odstraněny všechny pozdější konstrukce. Záměrem řešení v přízemí bylo ponechání volného osmibokého prostoru s odkrytou příhradovou konstrukcí střechy a vložení dvou kabin pokladny a přípravy bufetu jako tvarově nových součástí stavby. Po rozsáhlých konzultacích a na základě nalezených původních maleb byla zvolena výmalba vnitřních stěn přízemí plochami zhruba pompejánské červeně a lesní zeleně.
V suterénu rozhledny se po vybourání všech pozdějších konstrukcí ukázalo, že estetické působení prostorů ohraničených tělesy nosných zdí, pilíři a klenbami, je mnohem cennější, nežli se předpokládalo. Po zvážení všech možností byla zvolena varianta vytvoření univerzálního výstavního prostoru s menším provozním a technickým zázemím.
Zdivo suterénu a částečně přízemí a klenby nad suterénem jsou trvale vysušovány metodou mírné elektroosmózy, jsou opatřeny sanačními omítkami a je zabráněno vnikání vody konstrukcí terasy. Odvětrávaná podlaha suterénu je založená tak, aby nezasahovala do původních konstrukcí, její dutina byla napojena na částečně zachovaný původní odvětrávací systém zdiva a na sopouchy původních kamen. V rámci založení podlahy byly provedeny složitě tvarované kanály a do nich osazeno vzduchotechnické potrubí, tělesa elektrických konvektorů a provedeny rozvody vody a kanalizace. Podle zachovaného fragmentu původního průmyslového okna v suterénu byla provedena okna z izolačního skla do zhruba původních profilů a se shodnými rozměry jednotlivých tabulek.
Nakonec byl proveden interiér přízemního pavilonu, kabina pokladny, prodejny suvenýrů a kabina zázemí bufetu. Byl osazen nábytek bufetu.
V závěru prací byl namontován nový osobní výtah pro 5 osob se zastávkami v obou vyhlídkových kabinách.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

21. 2. 2021 20:32:57. Re: Petřínská rozhledna. ostravak

 
 
 
 

21. 2. 2021 20:32:57. Re: Petřínská rozhledna. ostravak

  Já jsem to nýtoval v roce 2000.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz