Přístavba školní družiny

Přístavba školní družiny

Národní 1, Plzeň

(20. 9. 2019) projectstudio8

   
 
 
 
 

Přístavba školní družiny

Byli jsme osloveni ke zpracování rekonstrukce školní družiny, umístěné v rodinném domě vzdáleném 900 metrů od školy. Rozhodli jsme se proto překročit hranice zadání, celý provoz optimalizovat a družinu přesunout do nové přístavby školní budovy. Město Plzeň jako investor stavby s návrhem souhlasilo. Návrh navíc poskytuje přímý kontakt se zahradou a školním hřištěm.

Novostavbu jsme umístili po pravé straně od hlavního vstupu do školy, jasně jsme tím vymezili uliční část a zahradu se sportovní vybaveností. Došlo i k nové distribuci funkcí: hlavní vchod je nyní v novém objektu, navazuje na pomyslnou osu mezi ulicí a zahradou. Svým umístěním rozděluje provoz školy a družiny.
Družinu jsme dimenzovali tak, aby nekonkurovala objektu školy. Pojali jsme ji jako jednoduchý dřevěný hranol, naším záměrem bylo vytvořit kontrast k historizujícímu stylu školy. Hlavní hmoty obou staveb jsou od sebe odsunuty, ke kontaktu dochází pouze ve vstupní části, kterou jsme zvýraznili rukávcem. Chrání uživatele před nepřízní počasí a probíhá do zahrady, kde ho ukončuje stejný architektonický prvek. Hmota nástupu je zaklesnuta do hlavní hmoty objektu. Tvoří ji hranol s propsaným schodištěm do fasády z uliční části. Pod vykonzolovaným schodištěm tak vzniká krytý servisní vchod, který je vůči hlavnímu vchodu upozaděn. Ze zahradní zóny se do objektu propisují dvě pásová okna vzájemně posunutá oproti sobě v horizontálním směru. Ostatní okna jsou na fasádě potlačena dřevěným předsazeným roštem. V nárožních částech z ulice je rozředěn větším rozpalem a jiným druhem řeziva tak, aby došlo k rytmizaci fasády a různým propustnostem světla ve večerních hodinách z interiéru do exteriéru. Rošt má také funkci estetickou, navíc akcentuje relaxační funkci objektu.

V přízemí přístavby se nachází vstupní chodba, z níž je přístup do školní jídelny, sociálního zázemí jídelny, kabinetu i do budovy školy. Dále je tu schodiště do 2. NP. Vstupní část respektuje kontakt mezi novou a stávající částí. V interiéru jsme přiznali historizující fasádu, doplnili jsme ji prvky designově korespondujícími s novým objektem. Niky po zazděných oknech byly využity pro informační systém a prezentaci školy.
Výdejna jídelny je nyní přístupná přes chodbu přímo z jídelny nebo od Národní ulice. Navazující prostory v přízemí původní budovy byly upraveny. Z původních šaten a místnosti správce vznikla odborná učebna s kabinetem, v původní rekreační učebně byla zřízena průchozí šatna, další šatna vznikla i v původním nevyužitém prostoru. Ve zbylé části se nachází stavebně oddělený sklad.
Ve 2. NP přístavby se nacházejí dvě místnosti propojené skládací akustickou stěnou. Obě slouží pro provoz a potřeby školní družiny, jedna z nich je navíc uvažovaná jako výtvarná třída. Ve 2. NP jsou také toalety a úklidová místnost, v níž je umístěn plynový kotel.

Materiálové řešení interiéru bylo navrženo v kontrastu k přírodnímu exteriéru novostavby. Jednotlivé provozy jsou barevně odlišeny v podlahové ploše v základních barvách: žluté, zelené, oranžové, modré a zelené. Stropy hlavních místností byly opatřeny protihlukovým systémem, který je rytmizován ve dvou úrovních a nepravidelným půdorysným umístěním (cik-cak).

Autorská zpráva
Foto: Matěj Hošek


Přístavba školní družiny získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Novostavby budov


Autor: projectstudio8 – Bohuslav Strejc, Ondřej Janout, Jiří Korelus

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

24. 3. 2020 17:03:00

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

K polemice a selhávání dialogu nad pražskou metropolí čili o obtížné cestě od polemiky k dialogu Dialog se nekoná, v tom se shodneme. Tristní shoda. O to víc, že přitom v řadě věcí s článkem K. Bečkové a R. Šváchy (Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje. STAVBA, 27. roč., 2020, č, s, ) souhlasíme. I v tom, co nám navzdory liteře a smyslu našeho příspěvku vytýkají. Míjíme se a o to šlo a jde. Předporozumění, uzavírání se do jednoho společenství stejně smýšlejících a dogma vylučují dialog. Zásadní otázky, které jsme položili, tak zůstávají na pořadu dne: Může se v metropoli – Praze – stavět a rozvíjet – v souladu se světovými trendy, aniž by ztrácela na své identitě? A když se rozvíjela po staletí, proč to má být právě v naší době fatálně nemožné? Může se vést, jsme schopni a ochotni vést, produktivní dialog nejen mezi dvěma stranami – mezi architekty a památkáři, ale mezi společností, památkáři, historiky, architekty a urbanisty? Dialog o balancování mezi tím, co je historicky dané, vzácné a tím, co může být novým vkladem, přínosem pro Prahu? Tyto otázky zůstávají na pořadu dne. Co dialogu brání? Odpověď K. Bečkové a R. Šváchy: „Nenastává tak moment hypolepse, ukázněného navázání na argumenty protivníka, jaký za podmínku skutečného dialogu pokládá historik Jan Assmann. Domníváme se, že bez takové hypolepse se debata o Praze nikam nepohne a všichni zůstanou zakopaní ve svých dosavadních pozicích.“ Neospravedlňuje se tímto zvláštním odkazem na teze historika ranných kultur a civilizací egyptologa Assmana sama nemožnost dialogu? Navrhujeme radikální zjednodušení přes otázku - co je jádrem toho, co ničí podstatu dialogu v daném případě o architektuře a perspektivách Prahy Přidržíme se definice Jeana Lacroix. Dialog vyžaduje vzájemnost porozumění, tj. musím pochopit názorového protivníka, pochopit ho lépe než si rozumí on sám. To vyžaduje vystavit se síle jeho názorů, procítit je silněji než on sám. S rizikem, že se mé vlastní názory odkryji jako slabší. Bez metodologické sympatie není dialogu. To nám v diskuzích, polemikách – a především v možném dialogu nad tématem perspektiv Prahy chybí. Opravdu vychází selhání a nemožnost skutečného dialogu o pražské metropoli z toho, že „autoři textů, totiž architekti nejsou zvyklí přesně reagovat na názory druhých, jak to musejí praktikovat vědci“? (R. Švácha v „EAM. Euroamerické myšlení 1936-2011“, R. Švácha, M. Sršňová, J Tichá (eds.), str. 33, srv. i násl.)? Pochybujeme. Ona zdůrazňovaná hypolepse, zdisciplinované navazování na myšlenky a teze druhých, je důležitá, patří ke kultuře dialogu i v soudobé společnosti; dialog není mince, kterou si dám jako výhru do kapsy, je to cesta k společnému nalézání argumentů a „pravdy.“ Z toho nemůže být nikdo ostrakizován pro nedostatečnou hypolepsi, ani architekt, ani historik či teoretik, ani památkář, ani expert, ani veřejnost – dokonce i ta na sociálních sítích. Stav dialogu je jedním z měřítek vyspělosti demokratické společnosti. Jakub Heidler, Oldřich Ševčík

20. 3. 2020 15:24:36

Re: Re: Re: Re: Obnova mariánského sloupu v Praze.

Koukám Luščinole, že jsi opravdu vytrvalý, to není až zas tak obdivuhodná vlastnost, spíš svědčí o tvé omezenosti. Tvoje hraní si na světaznalého všeználka je ovšem v zásadě velmi zábavné, zejména v dnešní smutné době. Tvůj poslední výlev je zajímavý mimo jiné tím, že asi se neumíš pořádně vyjadřovat ani v jednom jazyce a se snažíš předstírat znalosti angličtiny, což v tvých vlastních očích má vytvářet pocit jakési morální nadřazenosti. Strašně se pleteš a poučovat mě o významu slov nebo o tom co co znamená je asi stejně pádné, jako tvoje bláboly o tom sloupu. Nějaký ten překlep se mi v mobilu stane, na rozdíl od tebe podobné věci "vyřizuji" třeba v MHD, rozhodné bych jimi neztrácel čas na rozdíl od tebe, který podle všeho brejlíš celý den do monitoru, abys připravil další blábol. Nicméně budu rád, když budeš pokračovat, bavím se dobře. Jediný jistota tak jednou za čtrnáct dní, když navštívím na pár minut tyto stránky, že zrovna pod támhle článkem najdu tvůj další blábol. A jen tak mimochodem, jestli jsi měl na mysli Chruščova, tak se někam podívej, jak se to jeho "otčestvo" v češtině píše. Jinak doufám, že sloup tam vydrží podstatně kratší čas než původně, oni podobní samozvaní umělci umí mlátit hlavně hubou a až to na někoho spadne, bude po legraci. Takže milý nedělnický původe, předveď se...

19. 3. 2020 15:44:03

Re: Analytici: Stavebnictví může být tahounem při oživení ekonom...

Je zajímavé, kolik analytiků hovoří o zcela obligátních záležitostech, jako kdyby měli právo a všechny moudra světa ve svém držení. Přitom co ví ti z bank o reálných problémech na stavbách? Nic, protože mají pouze předávané informace od manažerů stavebních firem, které jsou často poněkud vzdáleny od pravdy. Logicky. Je také podivné, že vůbec někomu sdělují své prognózy a potřebu budoucího dění. Komu? Vládě? Pojišťovnám? Prázdné článečky, které nikdo nepotřebuje, jsou o ničem. Odvětví, která podporují stavební průmysl, ta v určitém utlumeném procesu dále produkují. Stavební firmy část zakázek, těch menších, zpomalí, ale ostatní pojedou dál, např. dálnice a koridory. Tam se termíny nesmí posunovat. Co se zhorší, jsou investice do jiných odvětví, kde začnou chybět zahraniční síly, které odjely pryč. A stavby technologií pro petrochemii a energetiku, na ty budou tyto montážní cizí síly chybět nejvíc. na to jsem zvědav, jak to dodavatelské firmy zařízení pro zásadní změny v energetice vyřeší. Poklesne čerpání tzv. dotací z fondů EU ještě víc? Ovšem a to bude jen dobře. Nevyváženost mezi zdroji peněz a možnostmi stavební výroby se ukáže ještě větší než dosud. Zajímá to vládu, její investiční národní plán se bude měnit? Jak, kdy? Ani ve hvězdách to dnes nestojí.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz