Přístavba školní družiny

Přístavba školní družiny

Národní 1, Plzeň

(20. 9. 2019) projectstudio8

   
 
 
 
 

Přístavba školní družiny

Byli jsme osloveni ke zpracování rekonstrukce školní družiny, umístěné v rodinném domě vzdáleném 900 metrů od školy. Rozhodli jsme se proto překročit hranice zadání, celý provoz optimalizovat a družinu přesunout do nové přístavby školní budovy. Město Plzeň jako investor stavby s návrhem souhlasilo. Návrh navíc poskytuje přímý kontakt se zahradou a školním hřištěm.

Novostavbu jsme umístili po pravé straně od hlavního vstupu do školy, jasně jsme tím vymezili uliční část a zahradu se sportovní vybaveností. Došlo i k nové distribuci funkcí: hlavní vchod je nyní v novém objektu, navazuje na pomyslnou osu mezi ulicí a zahradou. Svým umístěním rozděluje provoz školy a družiny.
Družinu jsme dimenzovali tak, aby nekonkurovala objektu školy. Pojali jsme ji jako jednoduchý dřevěný hranol, naším záměrem bylo vytvořit kontrast k historizujícímu stylu školy. Hlavní hmoty obou staveb jsou od sebe odsunuty, ke kontaktu dochází pouze ve vstupní části, kterou jsme zvýraznili rukávcem. Chrání uživatele před nepřízní počasí a probíhá do zahrady, kde ho ukončuje stejný architektonický prvek. Hmota nástupu je zaklesnuta do hlavní hmoty objektu. Tvoří ji hranol s propsaným schodištěm do fasády z uliční části. Pod vykonzolovaným schodištěm tak vzniká krytý servisní vchod, který je vůči hlavnímu vchodu upozaděn. Ze zahradní zóny se do objektu propisují dvě pásová okna vzájemně posunutá oproti sobě v horizontálním směru. Ostatní okna jsou na fasádě potlačena dřevěným předsazeným roštem. V nárožních částech z ulice je rozředěn větším rozpalem a jiným druhem řeziva tak, aby došlo k rytmizaci fasády a různým propustnostem světla ve večerních hodinách z interiéru do exteriéru. Rošt má také funkci estetickou, navíc akcentuje relaxační funkci objektu.

V přízemí přístavby se nachází vstupní chodba, z níž je přístup do školní jídelny, sociálního zázemí jídelny, kabinetu i do budovy školy. Dále je tu schodiště do 2. NP. Vstupní část respektuje kontakt mezi novou a stávající částí. V interiéru jsme přiznali historizující fasádu, doplnili jsme ji prvky designově korespondujícími s novým objektem. Niky po zazděných oknech byly využity pro informační systém a prezentaci školy.
Výdejna jídelny je nyní přístupná přes chodbu přímo z jídelny nebo od Národní ulice. Navazující prostory v přízemí původní budovy byly upraveny. Z původních šaten a místnosti správce vznikla odborná učebna s kabinetem, v původní rekreační učebně byla zřízena průchozí šatna, další šatna vznikla i v původním nevyužitém prostoru. Ve zbylé části se nachází stavebně oddělený sklad.
Ve 2. NP přístavby se nacházejí dvě místnosti propojené skládací akustickou stěnou. Obě slouží pro provoz a potřeby školní družiny, jedna z nich je navíc uvažovaná jako výtvarná třída. Ve 2. NP jsou také toalety a úklidová místnost, v níž je umístěn plynový kotel.

Materiálové řešení interiéru bylo navrženo v kontrastu k přírodnímu exteriéru novostavby. Jednotlivé provozy jsou barevně odlišeny v podlahové ploše v základních barvách: žluté, zelené, oranžové, modré a zelené. Stropy hlavních místností byly opatřeny protihlukovým systémem, který je rytmizován ve dvou úrovních a nepravidelným půdorysným umístěním (cik-cak).

Autorská zpráva
Foto: Matěj Hošek


Přístavba školní družiny získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Novostavby budov


Autor: projectstudio8 – Bohuslav Strejc, Ondřej Janout, Jiří Korelus

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz