Pivovar Řevnice

Pivovar Řevnice

Pod Lipami čp. 71, Řevnice

(20. 7. 2021) Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby

   
 
 
 
 

Pivovar Řevnice

Stavba železnice mezi Prahou a Plzní začala v roce 1859, dokončena byla roku 1862. V Řevnicích byla zřízena nejprve zastávka, kterou jako strážní domek navrhl architekt Ignác Řechka. V souvislosti s rozšířením provozu tzv. Západní dráhy v letech 1881–1882 byla hned vedle strážního domku postavena budova nádraží čp. 71. Tato staniční budova, původně přízemní, byla zvýšena v roce 1883 o patro. Její umístění však nevyhovovalo pro rozšíření o druhou kolej, proto byla v roce 1895 nahrazena dnešním nádražím. 

 
Stará výpravní budova si přes celou řadu necitlivých zásahů zachovala půvab nádražních objektů postavených za Rakouska – Uherska. Proto jsme se rozhodli využít a v rámci možností obnovit vzhled typizované drážní budovy z druhé poloviny 19. století. Její hmota se naštěstí nezměnila, bylo pouze odstraněno dekorativní členění fasád a změněny formáty oken.

Investor se ujal vyklizené a na několika místech vybourané chátrající budovy. Původní záměr vzhledu pivovaru byl spíše industriální, nakonec ale zvítězila varianta se zdůrazněním nádražního charakteru. Tam, kde kdysi bývala výdejna jízdenek, je dnes výčep, v místě původní čekárny je hostům k dispozici pivnice s nádražními lavicemi. Malý pivovar se nachází v patře, do podkroví bylo umístěno zázemí pro personál a ubytovací prostory.
 
Pivovar s venkovním posezením doplnil a oživil oblíbenou cyklistickou trasu podél Berounky. Investor ve spolupráci s obcí Řevnice připravuje jeho rozšíření o půjčovnu kol s opravnou.

Stavebně konstrukční řešení
Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s podkrovím, krytý sedlovou střechou. Při jeho rekonstrukci byly opraveny nosné konstrukce stropů, výplně otvorů, nové jsou instalace inženýrských sítí. Bylo obnoveno charakteristické členění fasád římsami a lisénovými pásy a navrácena byla dvoukřídlová okna, lemovaná profilovanými šambránami. Při obnově se vycházelo z historické fotografie z doby kolem roku 1930. Byly zachovány staré kamenné schody od přízemí do podkroví a fragmenty teracových podlah. 

Autorská zpráva

Investor: 2 Q spol. s r.o., Ing. Petr Kozák, Ing. Helena Vaňková
Autor a projekt: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. – Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník, Dana Černá
Dodavatel: Subterra a.s.
Zastavěná plocha: 172 m³
Obestavěný prostor: 1823 m³

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2018

 
 
 
 
49.9156057
14.2337031
Pivovar Řevnice

Pivovar Řevnice
Pod Lipami čp. 71
Řevnice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

20. 7. 2021 15:35:06. Re: Pivovar Řevnice. Jitka

 
 
 
 

20. 7. 2021 15:35:06. Re: Pivovar Řevnice. Jitka

  Tak tady nebyl jen tak nějaký genius loci, ale opravdu silný nádražácký duch, když dokázal přesvědčit investora, aby z nádraží zachoval a obnovil všecko, co se dalo. Je to paráda, že je v tom to původní nádraží vidět na (nejen) první pohled. Klobouk dolů.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz