Plán na obnovení tramvaje na Václavském náměstí

Plán na obnovení tramvaje na Václavském náměstí

(23. 4. 2018) Připomínky lze podávat od 25. dubna do 25. května

 
 
 
 

Plán na obnovení tramvaje na Václavském náměstí

Ve středu, 25. dubna, proběhne tzv. Společné jednání ke změně územního plánu, která řeší vymezení nových tratí z Vinohradské k Hlavnímu nádraží a na Václavské náměstí. Projednávat se budou tři varianty vedení trati vedoucí z Vinohradské ulice k Hlavnímu nádraží.

Nové propojení by mohlo zásadně odlehčit přetíženým spojením v centru. Dnešní celoměstský tramvajový systém je totiž příliš závislý na úseku mezi Lazarskou a Jindřišskou. Na lepší spojení do centra by se tak mohli těšit například obyvatelé Žižkova.

„Pokud má být i do budoucna zachována dostatečná kvalita dopravy, která netrpí častými zpožděními a přeplněností souprav z důvodu nedostatečné kapacity, je nutné navyšovat kapacitu tramvajové sítě i v centru města,“
říká Petr Dolínek, náměstek primátorky.

Tři doporučované varianty vzešly z dříve zpracovaných studií a byly vyhodnoceny po stránce technické náročnosti, vazby na okolí, hluku i času dojezdu souprav.

Ve variantě přes Vrchlického sady by tramvajová trať vedla z Vinohradské mezi budovami Muzea podél magistrály Wilsonovou směrem ke Státní opeře, kde by vznikla nová zastávka. Trať by poté odbočovala do Vrchlického sadů se zastávkou před budovou Hlavního nádraží. Následně by se napojila na současnou trať v ulici Bolzanova.

„Tato varianta trati je výhodná hlavně díky přímému přestupu cestujících u nádraží. Při projektování musí být maximálně omezeno kácení vzrostlých stromů. Zásah do parku musí být minimální,“ dodává náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Trať ve variantě Opletalova/Wilsonova
by vedla z Vinohradské ke Státní opeře po stejné trase jako v prvé variantě, kde by se odklonila směrem přes Washingtonovu do Opletalovy ulice, ve které by vedla k Bolzanově. Méně pohodlný přestup mezi tramvají a nádražím je kompenzován menším zásahem do parku.

Třetí varianta navrhuje vést trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí, odkud by uhýbala do Opletalovy až k Bolzanově.

„Vedení tramvajové tratě v horní polovině Václavského náměstí umožňují všechny tři varianty. Z celoměstského hlediska tato trasa ale plní jinou funkci, protože nabízí nové spojení v centru města v odlišných směrech.  Pro výrazné navýšení kapacity tramvajových tratí v centru by tak bylo ideální realizovat obě propojení,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Připomínky k vystavenému návrhu změny Z 2838 je možné podávat Odboru územního rozvoje pomocí datové schránky, elektronicky nebo poštou od 25. dubna do 25. května 2018. Po zapracování připomínek se koná tzv. Veřejné projednání a následně změnu již schvaluje rada a zastupitelstvo. Lze očekávat, že novou trať by cestující mohli využít v optimálním případě již za 4 - 5 roky.
tisková zpráva IPR

Komentáře ke článku

 
 
 
 

27. 4. 2018 07:06:37. Re: Plán na obnovení tramvaje na Václavského náměstí. Jitka

  Od kdy máme v Praze Václavského náměstí? Kdo psal ten titulek?

27. 4. 2018 08:09:38. Re: Re: Plán na obnovení tramvaje na Václavského náměstí. Redakce

  Děkujeme za upozornění! Titulek napsal nějaký šotek :-)

9. 5. 2018 09:24:15. Re: Plán na obnovení tramvaje na Václavském náměstí. Pražan

  Optimálním řešením z pohledu uživatelů MHD je vedení tramvajové trati co nejblíže k hale hlavního nádraží (první varianta), což m.j. umožní i rychlý a pohodlný přestup mezi tramvají a metrem "C") + zároveň i vybudování trati po Václavském náměstí, která tam byla po výstavbě metra zcela nesmyslně zrušena. Vysadit v "Sherwoodu" (ve Vrchlického sadech) nové mladé stromy za ty už stejně staré, které budou muset tramvajové trati ustoupit, nemůže přece být problémem ani finančním, ani zemědělsko-technickým: Kolínská se pouze zbytečně zviditelňuje.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

13. 2. 2020 15:49:48

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

Eva Jiřičná nezvolila londýnskou City jako dobrý příklad - je to odstrašující směska exkluzivních solitérů, které samy o sobě jsou jistě pozoruhodnými architekturami, ale urbanisticky zničily svou anarchií, necitlivostí k dřívějším duchovním dominantám - wrenovským kostelům, a dříve jednotné koloniální zástavbě, kus historického centra města. V Praze byl už za I. republiky uvnitř města podobný urbanistický faul jen Havlíčkův Penzijní ústav na Žižkově, a po válce na tomto žižkovsko-vinohradském horizontu zatím jen štíhlá televizní věž a krabicovitá budova bývalého PZO Strojexport. Pankráckou "zubatou" siluetu lze doplněním dalších mrakodrapů zacelujících v dálkových pohledech mezery do nové obalové "Gaussovy křivky" opravit, a je to od MPR dostatečně daleko. Žižkovsko-vinohradský horizont je narušený málo a je blíže, takže je to záležitost citlivější. Přesto stojí Jiřičné návrh za úvahu. Spolu se zástavbou nákladového nádraží by mohly vytvořit nové centrum Žižkova a svou vlastní kvalitou architektury tento horizont spíše obohatit, než pokazit. Není to přece ani nepovedený "dort" v podobě blízkého hotelu, ani rádoby "krystal" vedle krabice Strojexportu, ale zajímavá skupina výškových domů, snesitelně daleko od historického jádra města a MPR, výborně komunikačně napojená, zejména kdyby byla tímto směrem vedena trasa metra "D" od Náměstí míru do Libně a Vysočan namísto nelogického "ohnutí" zpět k Wilsonovu nádraží. Je to ovšem věc odborné diskuze a také politické odvahy, které se bohužel nedostalo projektu Kaplického knihovny na Letné. Ostatně pod Parukářkou vyrostly dost nahusto věžáky, o kterých vědí jen místní znalci, protože jsou schované ve 2. pořadí za budovami pošt a SUDOPu. Masiv Parukářky a zástavba před i vysoká zeleň Olšanských hřbitovů by část výšky nových výškových budov opticky ubrala. Uznávám ale, že argumenty odpůrců jsou rovněž silné a nutno je brát vážně. Měly by se vyzkoušet dostupné modely vizualizace záměru z různých stanovišť, jak nabízí GIS technologie Útvaru rozvoje města, a pak teprve po diskuzi odborníků i s veřejností rozhodnout.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz