Polyfunkční dům

Polyfunkční dům

ulice Pod Stárkou, Praha 4 Michle

(29. 3. 2019) Jan Roháč

   
 
 
 
 

Polyfunkční dům

Stavební pozemek se nachází v intravilánu obce Praha 4 - Michle. Z hlediska územního plánu se jedná o území s funkcí všeobecně smíšenou. Budova navazuje ze západu na hmotově obdobnou zástavbu činžovních vil v zahradě. Konkrétně na vilu z první poloviny 20. století a sousední z 90. let 20. století.  Východním směrem se nachází rozvojové území s nízkopodlažní zástavbou skladových a komerčních objektů, jižním a severním směrem je zeleň se sportovišti.
Vstup a vjezd na pozemek je z jižní strany z ulice Pod Stárkou. Stavba má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Poslední podlaží bylo navrženo jako ustupující. 1. PP je využito kromě garáží (14 stání) jako technické zázemí objektu, 1. NP tvoří garáž (4 stání), letní pracovna, dva ateliéry a byt, 2. NP je využito pro administrativu, ve 3. NP se nachází pět bytových jednotek. Ve 4. NP jsou dva byty a v 5. NP ateliéry navazující na byty ve 4. NP.

Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 18 x 24 m. Podzemní podlaží je ze západní  strany rozšířeno o krytý vjezd do garáží. Konstrukční systém objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, v suterénu jde o kombinovaný systém obvodových železobetonových stěn a vnitřních stěnových pilířů na základové desce, opřené do pilot. Vodorovné nosné konstrukce tvoří obousměrně pnuté železobetonové desky lemované nadpražím či parapety. Svislé nosné konstrukce železobetonové monolitické stěny, stěnové pilíře a sloupy. Obvodový plášť bude je vyzdívaný z cihelných bloků s kontaktním zateplením. Fasáda je bílá jemnozrnná omítka členěná lodžiemi a  okny s hliníkovými rámy lakovanými tmavou barvou.
Budova je vytápěna i chlazena tepelným čerpadlem typu země/voda.

Autorská zpráva
Foto: Ester Havlová


 
Užitná plocha domu: 2298 m2
Obestavěný prostor: 8441 m³
Plocha pozemku: 1341 m²
Zastavěná plocha pozemku: 436 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz