Polyfunkční dům Bratislavská

Polyfunkční dům Bratislavská

Bratislavská ulice, Brno

(14. 11. 2018) Atelier RAW

   
 
 
 
 

Polyfunkční dům Bratislavská

Polyfunkční objekt je dostavbou v proluce v původní zástavbě činžovních domů. Dům respektuje uliční čáru ulice Bratislavská. Ve styku se štítem sousedního činžovního domu hmota ustupuje a navazuje na původní šikmou sedlovou střechu. Západní fasáda domu respektuje návrhové řešení Územního plánu města Brna – uliční čáru nové městské třídy. Dům je osmipatrový s jedním podzemním podlažím. Má dvě komunikační jádra a dvorní pavlač. Svojí formou se dům snaží komunikovat se zástavbu kvalitních činžovních domů v historizujícím stylu. Na fasádě jsou v pravidelném rastru uspořádána velká okna do obytných prostorů s bíle omítanými špaletami. Na jihozápadní a jihovýchodní stranu jsou umístěny polozapuštěné lodžie a balkóny. Fasáda je obložena režnými cihlovými pásky, které svoji strukturou a proměnlivou barevností dodávají stavbě přirozené, drobnější měřítko. Dvoupodlažní parter je obložen černou žulou, výkladce jsou opatřeny obloukovými skly na nárožích a leštěnými nerezovými zasklívacími profily. Hmota osmého patra je výškovým akcentem nově vzniklého nároží budoucí nové městské třídy. Objekt obsahuje komerční prostory v 1. NP, administrativu v 2. NP. a dvaatřicet bytů ve 3.–8. NP. V 1. PP jsou garáže s padesáti místy a technické místnosti.  

Autorská zpráva

Místo stavby / Building location: Bratislavská 22 + 24, Brno
Autoři / Architects: Ateliér RAW – Tomáš Rusín, Ivan Wahla
Spolupráce / Cooperation: Libor Šupler
Investor: LIVIX
Zastavěná plocha / Built-up area: 922 m2
Užitná plocha / Usable area: 2776 m2
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 19 366 m3
Projekt / Design phase: 2015–17
Realizace / Implementation: 2017
Foto: Bořivoj Čapák

____

Sázka na jistotu
Dva brněnské bytové domy

MICHAL PALAŠČÁK, MARKÉTA ŽÁČKOVÁ

Situaci na české architektonické scéně lze ještě dnes v současnosti postihnout prvorepublikovým citátem Jiřího Krohy: „Současná doba nehledá v architektuře umění, tudíž je také v mnohých svých dílech nenalézá. To není ještě důkazem, že architektura není uměním.“ Ke Krohovi se neodvoláváme nadarmo, neboť klíčovým tématem jeho meziválečné tvorby bylo bydlení, i když samozřejmě v jiném kontextu, než o kterém se pokusíme referovat v následujícím textu. 

Dva domy z dílny etablovaných brněnských architektů – jeden ve Francouzské, druhý v Bratislavské ulici – jsou situovány v Brně-Zábrdovicích. Tato ještě donedávna sociálně vyloučená oblast se v současnosti mění na žádanou adresu v samé blízkosti centra. Jde o rychle se rozvíjející lokalitu, neboť nedostatek vhodných stavebních pozemků ve městě vede k asanaci starých domů, které jsou postupně nahrazovány novou výstavbou – oba pojednávané bytové domy jsou tedy příkladem zmíněného trendu.

Realizace vznikly pod vedením kmenových členů spolku Obecní dům Brno, Ivana Wahly a Tomáše Rusína, který se oficiálně zformoval počátkem devadesátých let v reakci na neutěšené normalizační poměry a jehož členové se programově odvolávali – a dosud odvolávají – ke kvalitám brněnské moderny dvacátých a třicátých let. Významným příspěvkem spolku Obecní dům Brno k tématu funkcionalistické architektury a urbanismu zůstává jeho publikační činnost, která přinesla řadu monografií významných i pozapomenutých osobností spojených s brněnskou meziválečnou modernou. Práce ateliéru RAW je tedy logicky založena na citování a reinterpretování funkcionalismu v kombinaci s výrazovou střídmostí a citem pro detail. Autoři jsou spjati například také s památkovou obnovou vily Tugendhat, ale zároveň jsou i tvůrci poněkud diskutabilního díla, jímž je replika vily Münz Ernsta Wiesnera v Masarykově čtvrti.

Koncept bytového domu Domino ve Francouzské ulici a polyfunkčního domu Bratislavská rovněž odkazuje k tradici brněnského funkcionalismu, oba však vznikly za rozdílných podmínek: jeden je dílem developera, jehož záměrem je následné rozprodání bytových jednotek, zatímco druhý je určen primárně k pronájmům. Rozdílná strategie investora se propsala i do samotného návrhu obou domů. Pro obě realizace je typické použití kvalitních stavebních detailů, což bylo dříve samozřejmostí. Při současné úrovni stavebnictví je však důraz na kvalitu v detailech nadstandardní a hodný ocenění.

Polyfunkční dům Bratislavská určený pro pronájem je řešen velkoryseji, za použití kvalitnějších materiálů. Stojí na nároží, což přináší možnost lepšího využití pozemku. Převýšení nárožního objektu zároveň vhodně uvozuje vznikající Novou městskou třídu. 

Materiálové pojetí domu působí solidně, autoři uplatňují obklad cihelnými pásky, pracují s žulovým obložením v několika povrchových úpravách, s pohledovým betonem, u výkladců v parteru využívají nerezových rámů a ohýbaných skel. Prosvětlení schodiště je řešeno prostřednictvím sklobetonových stěn, v interiéru je uplatněn obklad vračanským vápencem. Záměrem investora bylo realizovat dlouhodobě bezúdržbovou fasádu, což se autorům podařilo naplnit. 

Hojnost použitých materiálů však odkazuje k postmoderním přístupům, což se ocitá v rozporu s funkcionalistickými východisky příznačnými pro tvorbu ateliéru RAW. Dispoziční řešení je standardní, nevyvážené umístění schodišťových jader blízko sebe pak nutně vede k uplatnění dlouhých pavlačí, což se vzhledem k deklarované exkluzivitě domu jeví jako nepatřičné.

Bytový dům Domino ve Francouzské ulici určený k rozprodání je postaven na severojižní parcele. Bytové jednotky jsou tedy řešeny na celou šíři stavby, aby splnily podmínku osvětlení. Poměrně malý dům má dva vstupy, což přináší menší flexibilitu dispozic jednotlivých bytů.

Také v případě tohoto domu autoři používají kvalitních materiálů, jako je terrazzo a skleněná mozaika. Materiálová střídmost zde v porovnání s polyfunkčním domem Bratislavská působí svěže a uměřeně. 

Odskočení posledních tří pater opticky snižuje celkovou výšku domu přesahující okolní zástavbu, což v kombinaci s půdorysným zalomením atraktivním způsobem rytmizuje fasádu. Toto uskočení se však projevuje v dispozičním řešení, kde dochází k nežádoucímu zmenšení nejlukrativnějších prostor.

Polyfunkční dům Bratislavská i bytový dům Domino naplňují předpoklady kvalitní stavební produkce. Jejich velkou devízou zůstává důkladná řemeslná práce starého střihu, s níž se v běžných developerských projektech zdaleka nesetkáváme. Velký důraz je kladen na architektonický detail s akcentem na střízlivý výraz, což souzní s filozofií generace architektů sdružených kolem Obecního domu Brno. Ateliér RAW reprezentuje tradiční, a někdy snad až konzervativní křídlo české architektonické scény, v čemž spočívá jeho síla. Apropriace funkcionalistických prvků ovšem nemusí vždy generovat nový architektonický názor. V tomto smyslu dům v Bratislavské ulici nevybočuje z osvědčených schémat, zatímco dům v ulici Francouzská patří k nejzdařilejším realizacím ateliéru v kontextu současné stavební produkce. 

Recenze byla publikována v časopise Stavba č. 2/2018, str. 42-43

Související články:
Bytový dům Domino

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.