Polyfunkční dům Stephanus

Polyfunkční dům Stephanus

(20. 1. 2015) V Martině-Vrútkách na sídlišti Priekopa vyrostl atraktivní polyfunkční bytový dům Stephanus s unikátním systémem Ytong.

 
 
 
 

Polyfunkční dům Stephanus

V Martině-Vrútkách na sídlišti Priekopa vyrostl atraktivní polyfunkční bytový dům Stephanus s unikátním systémem Ytong.Místo: Martin
část Priekopa
Investor: H&D Real, s. r. o.
Autor návrhu: Budinský & Partners, s. r. o.
Spolupráce: Michal Egly
Generální dodavatel: EK-Invest, s. r. o.
Realizace: 2012 – 2013
Počet bytů: 59
Zastavěná plocha domu: 1173 m2
Foto: XELLA

Stavebně-konstrukční řešení:
• obvodové stěny Ytong tl. 375 mm,
• vnitřní stěny Ytong a Silka tl. 375 mm, 250 mm, 200 mm a 100 mm,
• mezibytové stěny Silka – akustické tvárnice tl. 250 mm,
• stropní systém Ytong.Bytový dům Stephanus s unikátním systémem Ytong
V Martině-Vrútkách na sídlišti Priekopa vyrostl atraktivní polyfunkční bytový dům Stephanus.
Použitý konstrukční systém Ytong nejen urychlil jeho výstavbu, ale investorovi přinesl i úsporu času a financí.
Díky systému Ytong se minimalizoval mokrý proces výstavby a zkvalitnily se tepelně-technické parametry konstrukce. Konstrukčně-stavební řešení tento dům řadí do kategorie nízkoenergetických staveb. Objekt byl navržen tak, aby poskytoval všechen komfort, který potřebuje dnešní městský člověk k příjemnému a pohodlnému bydlení. V nabídce dominují dvoupokojové byty, přičemž celkový počet všech bytů je 59. Každý z nich se pyšní velkorysou terasou nebo balkónem, či parkovacím místem v ceně bytu.

Nebytové prostory v přízemí objektu jsou určeny pro různé účely podle zájmu široké podnikatelské veřejnosti. V parteru by tak měly vyrůst provozy jako papírnictví a kancelářské potřeby, hračky, bufet, novinový stánek, fitness, kavárna a mini potraviny.Stavební systém Ytong
„Požadavkem investora bylo při výběru stavebního materiálu zohlednit realizační a investiční náklady. Primárním kritériem byl stavebnicový systém bez nutného bednění, který by se dal využít v rámci celé stavby. Ačkoliv mnohé bytové nebo polyfunkční budovy využijí Ytong pouze na 30 % v rámci všech materiálů hrubé stavby, Stephanus je světlým příkladem zastoupení Ytongu až na 90 %,“ dodává architekt Budinský.

Inspiraci k použití stavebního materiálu Ytong získal architekt na konferenci Ytong Dialog v Bratislavě. Minimální tepelné ztráty zabezpečuje obvodový plášť z tvárnic Ytong, nosnost a akustiku zabezpečuje Silka a eliminaci mokrých procesů a rychlost výstavby i během zimních měsíců umožnilo použití stropních dílců Ytong. Navíc, společnost Xella poskytla i velkou podporu v projekční fázi, a to zejména v oblasti statiky.Samonosná konstrukce
Bytový dům má 6 nadzemních podlaží. První nadzemní podlaží je na úrovni terénu a z větší části slouží pro parkování. Tomu odpovídá i nosný systém jednoho nadzemního podlaží realizovaného jako soustava železobetonových nosných stěn a průvlaků, které podepírají monolitickou železobetonovou desku. „Další podlaží jsou navržena jako samonosná konstrukce z prvků Ytong a Silka,“ doplňuje informaci o konstrukci domu Martin Mihál, technický poradce pro projektanty ve společnosti Xella. Obvodové stěny jsou vyzděny z tvárnic Ytong tloušťky 375 mm a zateplené minerální izolací tloušťky 50 nebo 70 mm. Součinitel prostupu tepla takové stěny je 0,20 nebo 0,18 W/(m2.K). To jsou hodnoty o mnoho lepší než hodnota požadovaná podle STN 73 0540-2 U=0,32 W/(m2.K) a doporučená hodnota Ur1=0,22 W/(m2.K).

Vnitřní nosné stěny
Vnitřní nosné stěny jsou navrženy převážně z tvárnic Silka. Silka se vyznačuje vysokou pevností a díky své velké objemové hmotnosti i vynikajícími zvukověizolačními vlastnostmi. Dvě tloušťky tvárnic Silka byly použity právě kvůli požadavku vzduchové neprůzvučnosti w = 53 dB, kterou splňuje Silka tloušťky 250 mm s označením S20-2000 (pevnost 20 MPa v tlaku a objemová hmotnost 2 000 kg/m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 56 dB). Silka tloušťky 200 mm s označením S15-1800 (pevnost 15 MPa v tlaku a objemová hmotnost 1800 kg/m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 54 dB ) byla použita jen na vnitrobytové nosné stěny, které přebírají vysoké zatížení. Na vyšších podlažích bylo možné použít na méně namáhané stěny i tvárnice Ytong tloušťky 250 a 200 mm.

Originální stropy
Stropy v bytovém domě jsou řešeny velmi originálně ze stropních dílců Ytong. Díky vynikající spolupráci investora, architekta, statika a dodavatele dílců se podařilo vytvořit stropy na nepravoúhlý a nepravidelný půdorys jako skládačku z dílců (viz obrázek kladečského plánu). „Taková konstrukce dovolila velmi rychlou montáž téměř bez mokrých procesů, což umožnilo realizaci i v zimních měsících,“ upozorňuje M. Mihál.

Maximální délka dílce 4500 mm souvisí s použitím cenově efektivnějších dílců tloušťky 200 mm. Dílce jsou kladeny přímo na nosné stěny, na železobetonové průvlaky nebo do ocelových průvlaků. V místech, kde průvlaky v interiéru nepůsobí rušivě (chodby a podobně), byly použity levnější železobetonové prefabrikované průvlaky. Na tyto průvlaky je možné přímo ukládat stropní dílce podobně jako na stěny. V místech, kde by průvlaky působily rušivě, byly použity průvlaky z ocelových válcovaných profilů HEB nebo L.

„Dílce Ytong je potřeba přímo na stavbě před položením na pásnici ocelového profilu obrousit tak, aby byla spodní hrana dílce v jedné rovině se spodní hranou ocelového profilu,“ upozorňuje M. Mihál. „Jelikož dílce jsou z Ytongu, broušení není náročné. Například na obvodu zešikmené části bytového domu jsou použity ocelové L profily 200x200x16, na které se kladly ve výrobě šikmo nařezané dílce Ytong. V architektuře tento detail umožnil zachování rovného podhledu lodžie bez přiznání průvlaku.“

Další zajímavostí při návrhu stropů byl požadavek investora na zachování jedné úrovně mezi interiérem a terasami. Tento požadavek si vynutil změnu výšky stropů v podlaží pod terasami. Dílce Ytong se tedy v tomto podlaží kladly ve dvou výškových úrovních, které byly vytvořeny různou výškou vyzdění stěn.

Kombinace svislých a vodorovných prvků Ytong a Silka na výšku pěti podlaží je na Slovensku, ale i v celé střední Evropě skutečně novátorským počinem, který vyžadoval od architekta Mária Budinského i statika Branislava Čamka hodně invence. Podle investora znamenala záměna klasické stavby s monolitickými stropy za stavebnici úsporu času i financí.
podle  podkladů společnosti Xella / Ytong

Publikováno v časopise Stavba 4/2014, str.70-71

Ukázka skladby typického podlaží stropu z dílců Ytong
Ukázka skladby typického podlaží stropu z dílců Ytong
 

 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz