Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích

Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích

(10. 11. 2021) Standard pro stromořadí definuje, jak se starat o stromy v pražských ulicích

   
 
 
 
 

Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích

Rada hl. města schválila nový Standard pro stromořadí, který definuje, jak se starat o stromy v pražských ulicích, popisuje správné způsoby jejich výsadby i jejich konkrétní umístění. Tento městský dokument, jenž vznikl v návaznosti na Adaptační strategii hl. m. Prahy na klimatickou změnu, bude závazný pro organizace zřizované městem i odbory magistrátu.

Pracovní skupina pro stromořadí, kterou zřídil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vytvořila rozsáhlý dokument, který má dvě části. První z nich popisuje potřebu stromořadí pro celoměstské plánování, jejich správu a standardy kvality a péče. V druhé části jsou již konkrétní technické a kvalitativní požadavky, které mají sloužit jako praktická příručka pro městské organizace či správce a projektanty při plánování a zadávání konkrétních stromořadí.

„Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí je důležitým prvkem modrozelené infrastruktury. Stromy v pražských ulicích potřebujeme a chceme, protože ochlazují okolí, pohlcují prach, v parném létě poskytují stín a také zlepšují vzhled ulic. Ostatně i proto jsme si dali ambiciózní cíl vysadit během osmi let milion stromů a ten se nám daří plnit. Schválené zásady nám pomůžou naplno využít potenciál, který zeleň ve městě má,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

 „Potřeba jednotného městské standardu pro stromořadí v ulicích vychází z dlouhodobě zhoršujících se podmínek pro stromy, dopadů klimatické změny a s tím související potřeby uzpůsobit péči o stromořadí v ulicích. Městský standard tak představuje souhrn nezbytných zásad pro kvalitní plánování, výsadbu i péči o stromy ve městě,“ komentuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Stromy v ulicích jsou dlouhodobě vystaveny velkému stresu z náročných podmínek jako je vysoká teplota, dlouhodobé sucho, špatné půdní a prostorové podmínky, kolize s technickou infrastrukturou a dalšími. Správa a péče o stromořadí je v Praze navíc rozdělena mezi několik subjektů, které mají různé vnitřní standardy. Výsledkem je pak dlouhodobě neudržitelný stav stromů i péče o ně.

„Správa a péče o stromořadí je v Praze rozdělena mezi několik subjektů. Nový městský standard tak pomůže všem aktérům i při nezbytné koordinaci výsadeb a péče o stromy s připravovanými investicemi v ulicích města. V návaznosti na Klimatický plán a Adaptační strategii a společně s novými Standardy hospodaření s dešťovou vodou jde o praktické dokumenty, které pomohou s přizpůsobením města změnám klimatu. Nezbytné je podpořit péči o stromy a zeleň i finančně, proto usilujeme o navýšení rozpočtu v příštím roce,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí.

Společně se Standardem pro stromořadí vznikl i Standard pro hospodaření s dešťovou vodou, který pro Prahu zajistil Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Oba dokumenty na sebe navazují a společně mají přispět k tomu, že stromy budou lépe zavlažovány a celkově budou lépe prosperovat.

„Je důležité, že oba standardy vznikaly v úzké spolupráci s dotčenými městskými organizacemi, které se stromy v ulicích pracují – jako je například Technická správa komunikací. Zajistili jsme tím co nejhladší přijetí metodik a jejich skutečné využití v praxi,“ komentuje Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

„Největším problémem stromů ve městě je to, že nemají dostatek vody a mají nevhodné podmínky pro kořeny. Nový Standard je zaměřen na to, aby stromy lépe odolávaly přicházející klimatické změně, což prozatím žádný dokument neřešil. V současnosti už nestačí vykopat díru a dát do ní strom, jako se to dělalo dříve, příručka nám nově říká, jak a kde strom zasadit, aby mohl růst a prospívat,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Důležitou následnou aktivitou je implementace Městského standardu napříč městskými organizacemi, aby bylo zajištěno jeho praktické používání při projektování a péči o stromy, a spolupráce s dotčenými městskými částmi. Dalším krokem bude i klíčové části dokumentu implementovat do Pražských stavebních předpisů, které jsou právně závazné.


Tisková zpráva


Komentáře ke článku

 
 
 
 

11. 11. 2021 16:10:47. Re: Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích. Karel Doubner ing. arch. ČKA 0078

 
 
 
 

11. 11. 2021 16:10:47. Re: Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích. Karel Doubner ing. arch. ČKA 0078

  Nejlepším hnojivem je stín zahradníka nikoliv strategie a směrnice

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz